1. اخبار
  2. جلسات دفاع
  3. کارگاه ها و سخنرانی ها و دوره ها
  4. آموزش مجازی

همانگونه كه مستحضريد با همكاري...

۲۷ بهمن ۱۴۰۰

برای مشاهده فایل راهنما اینجا...

۰۶ تیر ۱۴۰۰

 

ورود به سامانه تربیت بدنی...

۱۹ مهر ۱۳۹۹

 

 

شيوه نامه مبسوط آموزش الكترونيكي...

۱۹ مهر ۱۳۹۹