قالب گزارش پایان نامه و رساله در همه رشته ها و گرایش ها
1 شيوه نامه نگارش و تنظيم گزارش پايان نامه و رساله
2 حجم منطقی گزارش پايان نامه و رساله
3 قالب تنظيم شده گزارش پايان نامه و رساله (پارسا)
کارشناسی ارشد
1 فرايند پايان نامه كارشناسی ارشد
2

دستورالعمل نمره دهی به دستاوردها و ویژگی های پایان نامه کارشناسی ارشد/ اصلاحیه شیوه نامه جامع تحصیلی 1400 (به همراه كاربرگ هاي پايان نامه كارشناسي ارشد و ساير قوانين پژوهشي)

3 دستورالعمل اجرایی ضوابط و مقررات پژوهشی دوره کارشناسی ارشد
4 پیشنهاده پایان نامه کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی
5 پیشنهاده پایان نامه کارشناسی ارشد رفتار حرکتی
6 پیشنهاده پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
7 پیشنهاده پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
 دكتری
1 فرايند تدوين رساله دكتری
2

دستورالعمل نمره دهی به دستاوردهای رساله دکتری/ اصلاحیه شیوه نامه جامع تحصیلی 1400 (به همراه كاربرگ هاي دكتري و ساير قوانين پژوهشي)

3 دستورالعمل اجرایی ضوابط و مقررات پژوهشی دوره دکتری-نهایی
4 فرم تعهد چاپ مقالات لاتين داراي گواهي پذيرش مستخرج از رساله
5 دستورالعمل  حمايت ويژه از رساله دكتری

 شيوه نامه حمايت ويژه از رساله دكتری

6  پیشنهاده رساله دکتری  مدیریت ورزشی
  7  پیشنهاده رساله دکتری رفتار حرکتی
8  پیشنهاده رساله دکتری فیزیولوژی
عمومی
1 کاربرگ طرح پژوهشی
2 دستورالعمل جديد طرح تشويقي مقاله
3 درخواست پرداخت اعتبار پژوهه
4 مدارك لازم جهت دريافت اعتبار پژوهه
5 راهنمای دریافت کد اخلاق                                                                 sot دریافت فایل صوتی
6 معرفی كتاب جايگزين های حيوانات آزمايشگاهی
7 مراحل تاييد مقاله برگرفته از پايان نامه يا رساله
8 سامانه نشريات نامعتبر Blacklist
9 سامانه هاي قابل استناد در خصوص فهرست نشريات تحت احتياط و جعلي
10 فيلم كارگاه آموزشي «شناسايي مجلات معتبر»
11 نكات قابل توجه و اشكالات رايج در زمان ارسال طرح پژوهشي شماره 3
12

فيلم آموزشي درباره چگونگي ثبت پيشنهاده در پورتال

(به همراه توضيحات مربوط به كد اخلاق، آزمون اخلاق، ثبت پيشنهاده در ايرانداك و همانندجويي «از دقيقه 40 به بعد»)

13 مصوبات كميسيون تحصيلات تكميلي دانشگاه مورخ 1401/11/11
14 فرآيند دانش آموختگی دانشجويان تحصيلات تكميلی
15 ابلاغ مصوبات كميسيون تحصيلات تكميلي دانشگاه مورخ 1401/12/09