عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
تاثیر شش هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کردهآرش سعادت نیاکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۸۹/۱۱/۳۰
تأثیر پروتکل ترکیبی حرکت درمانی و ماساژ بر عملکرد جسمانی و کیفیت زندگی مردان مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک کمریرضا خان زادهکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۸۹/۰۹/۰۸
تاثیر تمرینات منتخب تعادلی و مقاومتی بر تعادل پویای فوتبالیست های جوانمحمود خدابخشیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۰/۰۱/۳۱
مقایسه حرکت درمانی و رفلکسولوژی کف پا بر کاهش کمردردهای مزمنمحمدحسین موقرکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۰/۰۴/۰۱
مقایسه تراکم استخوانی ستون فقرات کمری و گردن ران دوچرخه سواران و شناگران حرفه ای با افراد غیر ورزشکارعباس مال اندیشکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۸۸/۱۱/۰۱
مقایسه اثرات برنامه تمرینات پایداری مرکزی و تمرینات تعادلی بر تعادل پویا و نیمه پویا در دختران غیر ورزشکارفریده سعیدنعمت پورکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۸۹/۰۸/۰۹
اثر خستگی و ناپایداری عملکردی مچ پا بر کنترل قامت پویا و ایستای دختران ورزشکارفاطمه عزیزآبادیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۸۹/۰۸/۲۰
بررسی سطح سلامت معلمین جوان شهرستان اسفراینمهدی احمدیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۰/۰۵/۰۱
تأثیر برنامه بازتوانی قلبی بر ارتقای سطح سلامت بیماران، پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر (CABG)ناهید نظریکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۰/۰۸/۰۳
اثر تمرینات پلایومتریکی بر شاخص‏های عملکردی و فیزیولوژیکی دانشجویان پسر غیرفعالامید صفریکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۰/۱۲/۱۰
تعیین میزان شیوع چاقی عمومی و شکمی و ارتباط آن با سطح فعالیت جسمانی و برخی عوامل مرتبط در دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی شهر مشهدامینه اطهری علافکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۰/۰۴/۲۷
بررسی وضعیت ساختار قامتی(اسکلتی –عضلانی) و فیزیولوژیکی معلمین تربیت بدنی شهرستان مشهدمحمدعلی عزیزی خورکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۲/۰۳/۰۶
تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر انحنای کایفوز و کنترل پاسچر کودکان کم توان ذهنیلیلا احمدنژادکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۲/۰۳/۰۶
اثر 8 هفته تمرین هوازی بر علائم دیسمنوره اولیه ، سطوح پروستاگلاندین f2α و شاخص های لیپیدی در دختران غیر فعالبی بی اکرم داورپناه بایگیکارشناسی ارشدمعظمی۱۳۹۲/۰۲/۱۴
بررسی ومقایسه دو پروتکل حرکت درمانی درآب بر ناتوانی و شدت درد مردان میانسال مبتلا به کمردردهای مزمن سیاتیکیحمیدرضا لطفیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۲/۰۸/۳۰
مقایسه تاثیر تمرینات ثبات دهنده مرکزی، ماساژ ورفلکسولوژی کف پا بردرد و ناتوانی مردان مبتلا به کمردرد مزمن مکانیکالابوالفضل شهرکی نسبکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۳/۰۴/۰۸
مقایسه اثر ماسا‍‍‍ژ و استراحت فعال بر برخی شاخص های عملکردی جودو کاران مرد نخبهاقبال مرادیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی تاثیر برنامه آب درمانی بر مردان میانسال مبتلا به کمر درد مزمنحسین ضیائیان ابراهیم پورکارشناسی ارشدهاشمی جواهری
مقایسه تاثیر برنامه تمرینی زنجیره حرکتی باز و بسته عضله چهار سررانی بر درد و عملکرد زانو در مبتلایان به سندرم درد کشککی رانیزهرا فیروزکوهی مقدمکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۳/۱۲/۲۲
مقایسه تاثیر 10 هفته تمرین هوازی و مکمل ملاتونین بر آسیب اکسایشی DNA و وضعیت آنتی اکسیدانی مردان سالمند غیر ورزشکارمحمد باهوشکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۵/۰۱/۳۱
مقایسه تأثیر تیپ کوتاه مدت و بلند مدت بر تعادل و حس عمقی ورزشکاران پس از بازسازی رباط متقاطع قدامیزهرا کیوانلوشهرستانکیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۳/۱۱/۰۸
تأثیر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی بر کینماتیک کمربند شانه ای و فعالیت الکتریکی عضلات ذوزنقه فوقانی، عرضی شکمی و راست کننده ستون فقرات مردان جوان مبتلا به ناهنجاری شانه نابرابرعلی جوانکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۵/۰۷/۱۴
تاثیر هشت هفته تمرینات آی چی بر سندروم متقاطع تحتانی زنان میانسالزهره سیارانکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۶/۰۴/۱۴
تاثیر ترکیبی تمرین هوازی و داروی آدنوزین بر تنظیم کننده های بایوژنیک و آنژیوژنیک در برابر تخریب بافت مغز ناشی از ایسکمی ریپرفیوژن مغزی در رت های نر ویستارسعید رمضانیدکتری(Ph.d)معظمی۱۳۹۶/۰۴/۱۸
بررسی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل‌دهی رزوراترول بر ساختار کبد و HSP70 در رت‌های پیرمینا کیانیدکتری(Ph.d)معظمی۱۳۹۷/۰۴/۱۲
اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر بیان ABCA1 و سطح سرمی miR-93 و لپتین بیماران پس از عمل جراحی بای-پس عروق کرونرفهیمه سادات جمالیدکتری(Ph.d)رشیدلمیر۱۳۹۷/۱۰/۱۸
مقایسه تأثیر12 هفته تمرین هوازی-تناوبی و مقاومتی-تناوبی بر سطوح انکوستاتین- M و برخی شاخص‌های عملکردی در بهبودیافتگان از سرطان سینهملیحه سعادتی نسبکارشناسی ارشدمعظمی۱۳۹۸/۰۴/۱۵
مقایسه تاثیر جلسات مختلف بازیهای اصلاحی بر برخی عوارض ناشی از سندرم متقاطع تحتانی دختران نوجوانصفیه قربانیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۷/۱۲/۲۵
مقایسه اثر دو پروتکل تمرین تناوبی مقاومتی با شدت بالا با تواتر متفاوت بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در زنان بزرگسال دارای اضافه وزنعاطفه کاریز صباحیکارشناسی ارشدبیژه۱۴۰۰/۰۳/۱۸
مقایسه تمرین تداومی با و بدون محدودیت کالری بر عوامل التهابی در موش های نر سالمندسعید رضاییدکتری(Ph.d)معظمی۱۴۰۰/۰۴/۲۳
مقایسه تاثیر تصویرسازی تمرینات ذهنی در آب و خشکی بر پارامترهای فضایی-زمانی راه رفتن زنان میانسال مبتلا به فتق دیسک کمریشیما مرتضائی میرابادیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۹/۰۷/۱۴
بررسی تأثیر شش هفته پروتکل تمرینات اصلاحی بر درد، تغییرات زاویه ای، مرکز جرم و توزیع فشار کف پا در افراد ورزشکار مبتلا به شین اسپلینت حین راه رفتن و دویدنزهرا نوفرستیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۴۰۰/۰۲/۰۱
اثر 6 هفته تمرین اینتروال شدید و مکمل دهی لوسین بر بیان ژن های PGC-1 و mTORC1 عضله دوقلو رت های نر پیرمهدی طلاسازفیروزیکارشناسی ارشدمعظمی۱۴۰۰/۰۱/۳۱
مقایسه تاثیر تمرینات ترکیبی با دو شدت متفاوت بر شاخص‌های قلبی-عروقی و عملکردی در نجات‌یافتگان سرطان پستانسحر ارجمندمتینکارشناسی ارشدمعظمی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
اثر یک دوره تمرین هوازی با و بدون محدودیت کالری بر بیان برخی ژن های آترواسکلروتیک در موش های نر پیرفریبا صبوری مقدمکارشناسی ارشدمعظمی۱۴۰۰/۰۳/۲۴
بررسی اثر شش هفته تمرین تناوبی شدید و محدودیت رژیم غذایی بر بیان ژن‌هایp53 و p16 عضله دوقلو رت‌های نر پیر نژاد ویستارمحبوبه اذرمهرکارشناسی ارشدبیژه۱۴۰۰/۰۷/۰۶
مقایسه تأثیر چهار هفته تمرینات تراباند با و بدون تصویرسازی حرکتی بر قدرت عضلات ران و کیفیت زندگی زنان مبتلا به استئوآرتریت زانوفائزه موسوی فیض ابادیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۴۰۰/۱۲/۰۲
تاثیر هشت هفته تمرینات استقامتی، مقاومتی و تناوبی بر بیان ژن های SREBP-1 بافت کبدی و 12.13.dihome عضله نعلی رت‌های نرویستار چاقمحسن اکبریدکتری(Ph.d)رشیدلمیر۱۴۰۰/۰۶/۱۶
تاثیر مسابقه شبه بوکس و مصرف مکمل کورکومین بر سطوح پایه، پس از مسابقه و ریکاوری شاخص های فشاراکسایشی و ضد اکسایشی بوکسورهای حرفه ایخالد العبسیدکتری(Ph.d)عطارزاده حسینی۱۴۰۱/۰۲/۳۱
بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی با موسیقی و تمرینات اصلاحی با خنده درمانی بر سندروم متقاطع فوقانی و میزان فعالیت الکتریکی عضلات مرتبط زنان سالم کارمند مبتلا به سندروم متقاطع فوقانیهما نامورمحبوبکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی با و بدون موسیقی بر سندروم متقاطع فوقانی و میزان فعالیت الکتریکی عضلات مرتبط در زنان کارمند مبتلا به سندروم متقاطع فوقانیسیده الهام الوندکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۴۰۱/۰۴/۱۵
تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تغییرات تعادل پویای اندام فوقانی، تحتانی و استقامت تنه بازیکنان نوجوان مبتدی تنیسفائزه نامورکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۴۰۱/۰۴/۱۲
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی-پیلاتس با مکمل ملاتونین بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و عملکرد ریوی زنان مبتلا به آسمالهه مهرافروزکارشناسی ارشدقهرمانی مقدم۱۴۰۱/۰۹/۱۳
بررسی اثر یک دوره تمرین تناوبی طناب زنی بر نسبت لپتین به آدیپونکتین، درصد چربی بدن و استقامت قلبی-تنفسی در مردان جوان دارای اضافه وزن و چاقبیژن هوشمندمقدمکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۴۰۲/۰۱/۲۹
مقایسه تاثیر تمرینات اصلاحی با تمرینات ایکس باکس کینکت بر تعادل ایستا، پویا و مولفۀ عمودی نیروی عکس العمل زمین در دختران ۱۰ تا ۱۲ ساله دارای ناهنجاری کف پای صاففریده هوشمندفرکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۴۰۱/۱۲/۲۷
مقایسه اثر تمرینات اصلاحی با و بدون برنامه کاربردی موبایل بر زاویه لوردوز، میزان درد و ثبات کمی لگنی زنان مبتلا به هایپرلوردوزیس کمری بادرد و بدون دردعاطفه بانویکارشناسی ارشدبمبئی چی۱۴۰۲/۰۴/۱۸
اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی،استقامتی و تناوبی شدید بر بیان ژن PGC-1a4 و لیپوکالین-2 عضله نعلی رت‌های نر ویستار چاقعلی ده بگکارشناسی ارشدمعظمی۱۴۰۱/۰۴/۱۳
مقایسه تاثیر تمرینات ژیمناستیک و ثبات عصبی-عضلانی پویا بر استقامت عضلات مرکزی، تعادل و کیفیت حرکات عملکردی دختران 8 تا 12 سال کم تحرکالهه کهن سالکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۴۰۲/۰۴/۱۳
مقایسه تاثیر تمرینات ژیمناستیک و ثبات عصبی-عضلانی پویا بر استقامت عضلات مرکزی، تعادل و کیفیت حرکات عملکردی پسران 8 تا 12 سال کم تحرکرضا ایمانی رادکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۴۰۲/۰۴/۱۳
مقایسه اثر بخشی شش هفته تمرینات اصلاحی با بازی های تعدیل شده ایکس باکس کینکت برارتفاع ناوی، قوس و فشار کف پا در دختران 12-10 ساله دارای ناهنجاری کف پای صافعاطفه تشکری حسینیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۴۰۱/۱۲/۲۷
تاثیر تمرینات اصلاحی بر زاویه کیفوز، خستگی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی دختران دارای کیفوز 14 تا 17 سالسیده زهرا حسینیکارشناسی ارشدبمبئی چی۱۴۰۲/۱۱/۰۴
مقایسه تاثیر دو نوع کفش خنثی و کنترل حرکتی بر برخی پارامترهای کینماتیکی راه رفتن در دانش آموزان پسر 12-10 سال مبتلا به ناهنجاری زانو ضربدریارمین امیرنیاکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۴۰۱/۱۲/۲۷
مقایسه تاثیر تمرینات هوازی ریتمیک و ترکیبی برعملکرد فیزیکی وکیفیت زندگی بهبود یافتگان سرطان پستان.فائزه زراعتیکارشناسی ارشدمعظمی۱۴۰۲/۰۹/۰۱
مقایسه اثر تمرینات ترکیبی زنجیره باز و بسته زانو با و بدون برنامه کاربردی موبایل بر درد، ناتوانی وتوانایی های عملکردی زنان مبتلا به سندرم درد کشککی رانیمحدثه بابازادهکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۴۰۲/۰۴/۱۸
مقایسه اثر شش هفته تمرین تناوبی شدید و محدودیت کالری بر بیان ژن های Atrogin-1/MAFbx, ZIP7,MTORC1,MuRF-1 در عضله تند انقباض رت‌های پیر نژاد ویستارسارا غلامی اولدکتری(Ph.d)معظمی۱۴۰۲/۰۹/۲۷
تأثیر تمرینات منتخب پیشگیری از آسیب‌های مکرر مفصل شانه بر دامنه حرکتی، قدرت عضلات چرخاننده شانه و وضعیت قرارگیری استخوان ‌های کتف در بازیکنان نوجوان دختر بدمینتون: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکورصدیقه کمالیکارشناسی ارشدشاه طهماسبی ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با تحریک الکتریکی عضلانی -EMS- بر سطوح سرمی فول استاتین و مایوستاتین مردان میانسال دارای اضافه وزنسجاد مستجاب الدعوهکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۴۰۲/۰۴/۱۲
مقایسه تمرینات اصلاحی با پیاده‌روی اصلاح شده با بازخورد کلامی بر درد، دامنه حرکتی فلکشن زانو و الگوی گام برداری در زنان میانسال مبتلا به استئوآرتریت زانوعاطفه بیک زادهکارشناسی ارشدبمبئی چی۱۴۰۲/۱۱/۰۴
مقایسه سه شیوه تمرین مقاومتی، استقامتی و تناوبی با شدت بالا بر بیان ژن کالستاتین کبدی و ترکیب بدن رت های نر چاقنیلوفر بلوریان کاشیکارشناسی ارشدبیژه۱۴۰۱/۰۴/۰۷
بررسی تاثیر چهار و هشت هفته بازی های اصلاحی بر ناهنجاری هایپرلوردوزیس و زانوی ضربدری و تعادل دختران 10-7 سال مبتلا به سندرم متقاطع تحتانیلیلا کسرائی فرکارشناسی ارشدبمبئی چی۱۴۰۲/۱۲/۱۴
مقایسه دو نوع برنامه تمرینی اصلاحی و پلیومتریک بر پارامترهای فضایی- زمانی و ارتفاع پرش دختران 12-9 سال دارای کف پای صاف منعطفزهرا مصرخانیکارشناسی ارشدبمبئی چی۱۴۰۲/۱۱/۰۴