عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
تاثیر شش هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کردهآرش سعادت نیاکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۸۹/۱۱/۳۰
تأثیر پروتکل ترکیبی حرکت درمانی و ماساژ بر عملکرد جسمانی و کیفیت زندگی مردان مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک کمریرضا خان زادهکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۸۹/۰۹/۰۸
تاثیر تمرینات منتخب تعادلی و مقاومتی بر تعادل پویای فوتبالیست های جوانمحمود خدابخشیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۰/۰۱/۳۱
مقایسه حرکت درمانی و رفلکسولوژی کف پا بر کاهش کمردردهای مزمنمحمدحسین موقرکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۰/۰۴/۰۱
مقایسه تراکم استخوانی ستون فقرات کمری و گردن ران دوچرخه سواران و شناگران حرفه ای با افراد غیر ورزشکارعباس مال اندیشکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۸۸/۱۱/۰۱
مقایسه اثرات برنامه تمرینات پایداری مرکزی و تمرینات تعادلی بر تعادل پویا و نیمه پویا در دختران غیر ورزشکارفریده سعیدنعمت پورکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۸۹/۰۸/۰۹
اثر خستگی و ناپایداری عملکردی مچ پا بر کنترل قامت پویا و ایستای دختران ورزشکارفاطمه عزیزآبادیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۸۹/۰۸/۲۰
بررسی سطح سلامت معلمین جوان شهرستان اسفراینمهدی احمدیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۰/۰۵/۰۱
تأثیر برنامه بازتوانی قلبی بر ارتقای سطح سلامت بیماران، پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر (CABG)ناهید نظریکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۰/۰۸/۰۳
اثر تمرینات پلایومتریکی بر شاخص‏های عملکردی و فیزیولوژیکی دانشجویان پسر غیرفعالامید صفریکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۰/۱۲/۱۰
تعیین میزان شیوع چاقی عمومی و شکمی و ارتباط آن با سطح فعالیت جسمانی و برخی عوامل مرتبط در دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی شهر مشهدامینه اطهری علافکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۰/۰۴/۲۷
بررسی وضعیت ساختار قامتی(اسکلتی –عضلانی) و فیزیولوژیکی معلمین تربیت بدنی شهرستان مشهدمحمدعلی عزیزی خورکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۲/۰۳/۰۶
تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر انحنای کایفوز و کنترل پاسچر کودکان کم توان ذهنیلیلا احمدنژادکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۲/۰۳/۰۶
اثر 8 هفته تمرین هوازی بر علائم دیسمنوره اولیه ، سطوح پروستاگلاندین f2α و شاخص های لیپیدی در دختران غیر فعالبی بی اکرم داورپناه بایگیکارشناسی ارشدمعظمی۱۳۹۲/۰۲/۱۴
بررسی ومقایسه دو پروتکل حرکت درمانی درآب بر ناتوانی و شدت درد مردان میانسال مبتلا به کمردردهای مزمن سیاتیکیحمیدرضا لطفیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۲/۰۸/۳۰
مقایسه تاثیر تمرینات ثبات دهنده مرکزی، ماساژ ورفلکسولوژی کف پا بردرد و ناتوانی مردان مبتلا به کمردرد مزمن مکانیکالابوالفضل شهرکی نسبکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۳/۰۴/۰۸
مقایسه اثر ماسا‍‍‍ژ و استراحت فعال بر برخی شاخص های عملکردی جودو کاران مرد نخبهاقبال مرادیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی تاثیر برنامه آب درمانی بر مردان میانسال مبتلا به کمر درد مزمنحسین ضیائیان ابراهیم پورکارشناسی ارشدهاشمی جواهری
مقایسه تاثیر برنامه تمرینی زنجیره حرکتی باز و بسته عضله چهار سررانی بر درد و عملکرد زانو در مبتلایان به سندرم درد کشککی رانیزهرا فیروزکوهی مقدمکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۳/۱۲/۲۲
مقایسه تاثیر 10 هفته تمرین هوازی و مکمل ملاتونین بر آسیب اکسایشی DNA و وضعیت آنتی اکسیدانی مردان سالمند غیر ورزشکارمحمد باهوشکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۵/۰۱/۳۱
مقایسه تأثیر تیپ کوتاه مدت و بلند مدت بر تعادل و حس عمقی ورزشکاران پس از بازسازی رباط متقاطع قدامیزهرا کیوانلوشهرستانکیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۳/۱۱/۰۸
تأثیر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی بر کینماتیک کمربند شانه ای و فعالیت الکتریکی عضلات ذوزنقه فوقانی، عرضی شکمی و راست کننده ستون فقرات مردان جوان مبتلا به ناهنجاری شانه نابرابرعلی جوانکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۵/۰۷/۱۴
تاثیر هشت هفته تمرینات آی چی بر سندروم متقاطع تحتانی زنان میانسالزهره سیارانکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۶/۰۴/۱۴
تاثیر ترکیبی تمرین هوازی و داروی آدنوزین بر تنظیم کننده های بایوژنیک و آنژیوژنیک در برابر تخریب بافت مغز ناشی از ایسکمی ریپرفیوژن مغزی در رت های نر ویستارسعید رمضانیدکتری(Ph.d)معظمی۱۳۹۶/۰۴/۱۸
بررسی تاثیر بازی‌های اصلاحی بر ناهنجاری‌های منتخب و ارتباط اصلاح آن با مهارت‌های بنیادی دختران ۷ تا ۹ سالمهسا ایزدخواهکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۷/۰۴/۱۳
بررسی تاثیر یک دوره تمرین شدید تناوبی شنا و مکمل دهی رزوراترول بر ساختار کبد و HSP70در رت های پیرمینا کیانیدکتری(Ph.d)معظمی۱۳۹۷/۰۴/۱۲
روی سطح مقایسه تاثیر 8 هفته تمرین پایدار و نا پایدار بر درد، دامنه حرکتی و سرعت راه رفتن زنان مبتلا به استئوآرتریت زانوفاطمه نیمروزی ناوخیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۷/۰۴/۱۳
اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر بیان ABCA1 و سطح سرمی miR-93 و لپتین بیماران پس از عمل جراحی بای-پس عروق کرونرفهیمه سادات جمالیدکتری(Ph.d)رشیدلمیر۱۳۹۷/۱۰/۱۸
مقایسه تأثیر12 هفته تمرین هوازی-تناوبی و مقاومتی-تناوبی بر سطوح انکوستاتین- ام و برخی شاخص های عملکردی در نجات یافتگان از سرطان سینهملیحه سعادتی نسبکارشناسی ارشدمعظمی۱۳۹۸/۰۴/۱۵
مقایسه تاثیر جلسات مختلف بازیهای اصلاحی بر برخی عوارض ناشی از سندرم متقاطع تحتانی دختران نوجوانصفیه قربانیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۷/۱۲/۲۵
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی، عصاره دارچین و ترکیب این دو بر سطوح پروتئین های PPAR SREBP1C و CHREBP کبدی در موش های دارای دیابت نوع دوافسانه خسرویدکتری(Ph.d)فتحی۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی بر پارامتر های کینماتیکی راه رفتن در دانش آموزان دختر 12-10سال مبتلا به ناهنجاری زانو ضربدرینرگس شکریکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۹/۱۱/۲۰
مقایسه اثر دو پروتکل تمرین تناوبی مقاومتی با شدت بالا با تواتر متفاوت بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در زنان بزرگسال دارای اضافه وزنعاطفه کاریز صباحیکارشناسی ارشدبیژه۱۴۰۰/۰۳/۱۸
مقایسه تاثیر تصویرسازی تمرینات ذهنی در آب و خشکی بر پارامتر های فضایی-زمانی راه رفتن زنان میانسال مبتلا به فتق دیسک کمریشیما مرتضائی میرابادیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۹/۰۷/۱۴
بررسی تأثیر شش هفته پروتکل تمرینات اصلاحی بر درد، تغییرات زاویه ای، مرکز جرم و توزیع فشار کف پا در افراد ورزشکار مبتلا به شین اسپلینت حین راه رفتن و دویدنزهرا نوفرستیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۴۰۰/۰۲/۰۱
اثر 6 هفته تمرین اینتروال شدید و مکمل دهی لوسین بر بیان ژن های PGC-1 و mTORC1 عضله دوقلو رت های نر پیرمهدی طلاسازفیروزیکارشناسی ارشدمعظمی۱۴۰۰/۰۱/۳۱
مقایسه تاثیر تمرینات ترکیبی با دو شدت متفاوت بر شاخص‌های قلبی-عروقی و عملکردی در نجات‌یافتگان سرطان پستانسحر ارجمندمتینکارشناسی ارشدمعظمی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
اثر یک دوره تمرین هوازی با و بدون محدودیت کالری بر بیان برخی ژن های آترواسکلروتیک در موش های نر پیرفریبا صبوری مقدمکارشناسی ارشدمعظمی۱۴۰۰/۰۳/۲۴
بررسی اثر شش هفته تمرین تناوبی شدید و محدودیت رژیم غذایی بر بیان ژن‌هایp53 و p16 عضله دوقلو رت‌های نر پیر نژاد ویستارمحبوبه اذرمهرکارشناسی ارشدبیژه۱۴۰۰/۰۷/۰۶
تاثیر مسابقه شبه بوکس و مصرف مکمل کورکومین بر سطوح پایه، پس از مسابقه و ریکاوری شاخص های فشاراکسایشی و ضد اکسایشی بوکسورهای حرفه ایخالد العبسیدکتری(Ph.d)عطارزاده حسینی۱۴۰۱/۰۲/۳۱
تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح سرمی فولیستاتین و میوستاتین زنان میانسال نوروپاتی دیابتی نوع 2شقایق صادقی فرکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۴۰۱/۰۳/۳۱
تاثیر 12 هفته تمرینات ترکیبی ثبات عصبی-عضلانی پویا-DNS- و بازی های چند مهارتی خلاق بر راستای قامت، توانایی های عملکردی و میزان فعالیت بدنی دختران نوجوان 17-14 سال مبتلا به اضافه وزن / چاقی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده یکسو کورزهرا اسکندریکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۴۰۱/۱۲/۲۱
مقایسه اثر یک دوره تمرین پلایومتریک یک‌طرفه با دو طرفه همراه با تمرینات سرعتی بر عملکرد بازیکنان مرد فوتبالیستعلیرضا غلامیکارشناسی ارشدبیژه۱۴۰۲/۰۲/۲۳