همانگونه كه مستحضريد با همكاري مركز فاواي دانشگاه امكان ورود كليه اساتيد و دانشجويان به كلاسهاي آنلاين از طريق پرتال پويا فراهم شده است. اما متاسفانه وابستگي اساتيد و دانشجويان به پرتال پويا باعث شده است كه در مواقعي كه اين پرتال دچار مشكل مي شود (به عنوان مثال در زمان حذف و اضافه)، برگزاري كلاسها دچار وقفه شده و يا حتي كلاس برگزار نشود. لذا از كليه اساتيد تقاضا مي شود به طور مستقيم وارد كلاسهاي درس شوند و دانشجويان خود را نيز تشويق كنند كه از لينك مستقيم براي ورود به كلاس استفاده كنند. براي اين كار كافي است در ابتداي هر ترم مراحل زير طي شود:

1- از بخش آموزشي – تدريس – فهرست دانشجويان كلاس براي هر درس وارد مديريت لينكهاي كلاس شده و لينك مستقيم درس خود را كپي نموده و در يك فايل ذخيره نماييد. مي توانيد آن را در قسمت  Bookmarks مرورگر خود نيز ذخيره كنيد. به عنوان مثال لينك كلاسها در وبينار به صورت زير است:

https://webinar4.um.ac.ir/course-229355

2- از بخش توسعه منابع – فناوري اطلاعات – تغيير رمز عبور وبينار/ديدار براي كليه سرورهايي كه در آن كلاس داريد يك رمز عبور تعيين كنيد. تاكيد مي شود اين رمز عبور مجزا از رمز عبور پرتال پويا و ساير سيستمها بوده و بايد در ابتداي هر ترم و با ايجاد كلاسهاي جديد مجددا تنظيم شود.

سپس در طول ترم مي توانيد با وارد كردن لينك كلاس در بخش آدرس مرورگر به طور مستقيم وارد كلاس شويد. اين روش بسيار سريعتر بوده و نياز به ورود به پرتال پويا نيز ندارد. علاوه براين با ذخيره اين لينكها در مرورگر خود مي توانيد با فشردن يك دگمه وارد كلاس شويد.

لطفا از دانشجويان خود نيز تقاضا كنيد ترجيحا به همين روش وارد كلاس شوند.