کارکنان اداری و پشتیبانی  

 

 

sss__15_ 

معصومه خواجوی  

                                                       سمت :کارشناس مسئول امور عمومی

تحصیلات:کارشناسی مدیریت آموزشی

تلفن :3460

 

 

 

 محمد تقی رضوانی فر

سمت:مسئول حسابداری

تحصیلات:کارشناسی حسابداری

تلفن :3458

غلامحسین ایرجی

سمت:متصدی چاپ و تکثیر

تحصیلات:

تلفن :3471

 غلامرضا اسلامی

سمت:تاسیسات

تحصیلات:

تلفن :3462

erfanian2

فهیمه عرفانیان مشیری نژاد

سمت:کارشناس توسعه منابع

تحصیلات:کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی

تلفن :3479

 

 

 

حسن سعادتی اورته چشمه

سمت:راننده

تحصیلات:

تلفن :3463


 

 

مهدی رحمتی شگالگورابی

سمت:دبیرخانه

تحصیلات:

تلفن :3461


 

 

 Mousavi S.M.MAHDI PHOTO-Z41367875

 سيدمحمدمهدی موسوی

سمت:مسئول دفتر حوزه ریاست

تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی

تلفن :3455

picture

سمیه سادات مدرس

سمت:کارشناس ICT و مدیرسایت

تحصیلات:کارشناسی ارشد IT

تلفن :3473