عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
بررسی علل و انواع صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر با تاکید روش های پیشگیریاحمد ابراهیمی عطری۱۹۹۹-۱۲
بررسي اثرات ممانعتي فعاليت ورزشي اكسنتريك بر سيستم ايمني سلولي بدن و مقايسه آن با فعاليت ورزشي كانسنناهید بیژه۲۰۰۰-۳
بررسي نقش تمرينات ورزشي در توانبخشي ريوي copd (cronic obstructive pulmonary disease) .احمد ابراهیمی عطری۲۰۰۰-۳
تاثیر فعالیت ورزشی اکسنتریک تا سرحد خستگی بر شاخصهای سیستم ایمنی زنان ورزشکارناهید بیژه۲۰۰۰-۴
بررسی اثر ممانعتی ورزش اکستنریک برسیستم ایمنی زنان ورزشکار و مقایسه آن با ورزش کانسنتریکناهید بیژه۲۰۰۱-۳
بررسی سطح آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد و تهیه هنجارسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۰۲-۲
تأثیر خستگی بر فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل و پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته : با تاکید بر سند روم درد کشککی – رانیسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۰۳-۱۱
تاثیر برنامه ورزشی منظم بر عزت نفس کارکنان بهداشتی - درمانیاحمد ابراهیمی عطری۲۰۰۴-۱
مقایسه تاثیر دو روش تمرین کششی ایستا و PNF بر افزایش دامنه حرکتی مفصل زانوی ورزشکاران آمپوته زیر زانواحمد ابراهیمی عطری۲۰۰۴-۳
تاثیر برنامه تمرینی بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل به پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته زانوسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۰۵-۳
اثر تعاملی تمرین استقامتی-قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت فنیل آلانین و سرم دانشجویان با افسردگی متوسطمهرداد فتحی۲۰۰۵-۷
تاثیر تمرین هوازی بر سندروم قبــل از قاعــدگی دخترانسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۰۵-۱۱
مقایسه میزان تراکم استخوان (BMD)، قدرت عضلات و برخی فاکتورهای هورمونی و بیوشیمیایی دختران ورزشکار (والیبال و تکواندو) و غیر ورزشکارناهید بیژه,سیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۰۶-۹
توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشیسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۰۷-۳
بررسی میزان تراکم استخوانی (BMD) و قدرت عضلات در زنان تکواندوکار و غیر ورزشکارناهید بیژه۲۰۰۸-۷
تأثیر نقطه مرجع بر اجرا و یادگیری الگوی هماهنگی نامتقارن دو دستسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۰۸-۱۰
سوگیری ورزشی ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی و ارتباط آن با انگیزه مشارکت ورزشیسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۰۹-۵
تعیین رابطه بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر در شناگران تمرین کرده پسر نابالغامیر رشیدلمیر,احمد ابراهیمی عطری۲۰۰۹-۶
اثر شش هفته تمرینات کشتی و تمرین دایره ای مبتنی بر فنون کشتی ، بر گرلین پلاسما و برخی هورمونهای تنظیم کننده قند خون در کشتی گیران تمرین کرده خراسانیامیر رشیدلمیر۲۰۰۹-۷
ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با سوگیری ورزشی دانشجویان ورزشکارسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۰۹-۸
بررسی تاثیر حرکت چرخش لگن در وضعیت نشسته بر شدت کمردرد نیمه دوم بارداریاحمد ابراهیمی عطری۲۰۰۹-۹
اعتباریابی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه های ادراک موفقیت کودکان و بزرگسالانسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۰۹-۹
بررسی و مقایسه دو روش کاهش وزن در کشتی گیران نخبه 20-25ساله خراسانیامیر رشیدلمیر۲۰۰۹-۱۲
مقایسه نسبت عملکرد کانسنتریکی عضلات همسترینگ به چهارسر رانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران زنناهید بیژه۲۰۱۰-۱
مقایسه میزان برخی فاکتورهای هورمونی و بیوشیمیایی بین دختران نابالغ ورزشکار (ژیمناست ، رزمی کار و شناگر) و غیر ورزشکارناهید بیژه۲۰۱۰-۳
اثر 6 هفته تمرینات کشتی و دایره ای مبتنی بر فنون کشتی بر ترکیب بدن، توان هوازی و نیم رخ چربی خون کشتی گیران تمرین کرده خراسانیامیر رشیدلمیر۲۰۱۰-۸
اثر هشت هفته تمرین های دایره ای بر بیان ژن AGRP لنفوسیت کشتی گیران تمرین کردهامیر رشیدلمیر۲۰۱۰-۱۱
تأثیر برنامه ی تمرین هوازی و رژیم غذایی برعوامل خطرسازقلبی- عروقی و فشار خون زنان مبتلا به اضافه وزن، چاق و فشارخون بالاسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۰-۱۱
بررسی تاثیر پیاده روی بر هورمون استروژن و برخی عوامل خطرزای قلبی-عروقی در زنان یائسه غیر ورزشکارناهید بیژه,احمد ابراهیمی عطری۲۰۱۱-۱
رابطه بین اندازه دور گردن با ریسک فاکتورهای قلبی عروقیناهید بیژه۲۰۱۱-۱
تأثیر تمرینات منتخب هاتا یوگا بر تعادل زنان سالمندسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۱-۲
مقایسه تاثیر سه روش برگشت به حالت اولیه (شنای ملایم، نشستن و ماساژ) بر ضربان قلب و لاکتات خون شناگران بزرگسالامیر رشیدلمیر۲۰۱۱-۲
تاثیر تمرین منظم هوازی همراه با کاهش وزن بر سطوح فیبرینوژن و رسیستین مردان میان سال سالم و غیرفعالامیر رشیدلمیر,علی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۱-۳
تاثیر شش هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کردهامیر رشیدلمیر,احمد ابراهیمی عطری۲۰۱۱-۳
تاثیر هایپوکسی تناوبی کوتاه مدت (IHE) بر عملکرد هوازی و بی هوازی مردان ورزشکارمهتاب معظمی۲۰۱۱-۳
مقایسه تغییرات ترکیب بدن، حداکثر اکسیژن مصرفی و توان بی هوازی بازیکنان فوتبال طی فصل مسابقاتسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۱-۳
تاثیر شش ماه تمرین ورزشی هوازی بر سطوح لپتین ، کورتیزول، انسولین و گلوکز سرم زنان میانسال لاغرناهید بیژه,مهتاب معظمی۲۰۱۱-۴
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر ادیپوکاین‌های پلاسمایی مردان میان‌سالامیر رشیدلمیر۲۰۱۱-۵
تاثیر حاد تمرین قدرتی بر برخی مارکرهای التهابی پیشگوی خطر آتروسکلروز در مردان میان سال غیر فعالناهید بیژه,امیر رشیدلمیر۲۰۱۱-۶
تاثیر دو ماه تمرینات هوازی بر شاخص‌های هموستئاز گلوکز و ریسک فاکتورهای قلبی-عروقیامیر رشیدلمیر۲۰۱۱-۶
تاثیر تمرینات ورزشی هوازی بر نشانگرهای متابولیزم استخوان در زنان میانسالناهید بیژه,مهتاب معظمی۲۰۱۱-۷
تاثیر رژیم غذایی و تمرین هوازی بر سطوح آمینوترانسفرازهای سرم بیماران استئاتوهپاتیت غیرالکلیسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۱-۷
مطالعه پارامترهای آنتروپومتریکی پیش بین راستای ستون فقرات ورزشکارانعلی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۱-۷
نقش بارداری در مهارت کنترل پوسچر و تغییر وضعیت قامت ایستاده: مقایسه قبل و بعد از زایمان با افراد غیرباردارناهید بیژه,احمد ابراهیمی عطری۲۰۱۱-۷
اثر پیاده‌روی هشت هفته ای بر غلظت لیپوپروتئینa سرم زنان یائسه غیرورزشکارناهید بیژه,احمد ابراهیمی عطری۲۰۱۱-۹
اثر مصرف گلوکز بر مقادیر AGRP ، انسولین و گلوکز پلاسما پس از یک وهله فعالیت دایره ای مقاومتی در کشتی گیران آزادکار جوانامیر رشیدلمیر۲۰۱۱-۹
تاثیر یک جلسه تمرین هوازی بر بیان ژن ابستاتین لنفوسیت در زنان تمرین کردهامیر رشیدلمیر,علی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۱-۱۰
تأثیر 8 هفته تمرین هوازی بر وضعیت آهن و شاخص های هماتولوژیکی دختران مبتلا به بتا تالاسمی مینور کرمانشاهناهید بیژه,علی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۱-۱۰
اثر تمرین هوازی و مکمل های ویتامین E و C بر GSH و آنزیم های ضداکسایشی GPX و SOD در موش های باردارالهام حکاک دخت۲۰۱۱-۱۱
بررسی تاثیر فعالیت جسمانی درآب بر عزت نفسعلی اکبر هاشمی جواهری,احمد ابراهیمی عطری۲۰۱۱-۱۲
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر غلظت گرلین و هورمون رشد پلاسمای زنان جوانامیر رشیدلمیر,احمد ابراهیمی عطری۲۰۱۱-۱۲
تأثیر رژیم غذایی همراه یا بدون برنامه ی تمرین هوازی بر شاخص های تن سنجی و آمادگی قلبی تنفسی بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلیسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۱-۱۲
تاثیر ده هفته تمرین در آب بر قدرت و قابلیت حرکتی سالمندانعلی اکبر هاشمی جواهری,احمد ابراهیمی عطری۲۰۱۲-۱
اثر قند خوراکی بر مقادیر AgRP لنفوسیت خون محیطی و گلوکز پلاسما پس از یک جلسه فعالیت دایره ای ویژه مبتنی بر فنون کشتی در کشتی گیران آزاد کار جوانامیر رشیدلمیر۲۰۱۲-۳
بررسی تاثیر یک دوره تمرینات منظم ورزشی در آب بر کیفیت زندگی مردان سالمندعلی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۲-۳
بررسی شاخص توده بدن (BMI)، نسبت دور کمر به لگن (WHR) و درصد چربی بدن (PBF%) در جانبازان شیمیایی استان خراسان رضویعلی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۲-۳
تاثیر روزه داری ماه رمضان و فعالیت بدنی بر شاخص ھای آنتروپومتری، نیمرخ چربی و فشار خون دانشجویان پسر سالمسیدرضا عطارزاده حسینی,مهدی قهرمانی مقدم۲۰۱۲-۳
مقایسه تأثیر تمرینات مقاومتی و استقامتی بر نسبت تستوسترون به کورتیزول در زنان یائسهسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۲-۳
تاثیر برنامه ی تمرین هوازی بر سطح هورمونهای لوتئینی، محرک فولیکولی، تستوسترون و دهیدرواپیاندرسترون پلاسمای زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلیکیستیکسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۲-۴
تغییرات عملکردی ریوی و اوج اکسیژن مصرفی متعاقب برنامه تمرین هوازی تناوبی در دختران غیر فعالسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۲-۴
مقایسه دوروش تمرینی بر عملکرد حرکتی و تعادل کودکان مبتلا به فلج مغزی دایپلژی اسپاستیکاحمد ابراهیمی عطری,علی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۲-۵
بررسی تاثیر تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCG1 در سلول های PBMN زنان ورزشکار/ Investigation of the Effect of Aerobic and Resistance Exercises on Peripheral Blood Mononuclear Cells ABCG1 Gene Expression in Female Athletesامیر رشیدلمیر۲۰۱۲-۵
تأثیر تمرین مقاومتی و استقامتی بر پاسخ حاد آندروژنها، کورتیزول و لاکتات زنان مسنسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۲-۵
تأثیر سه ماه تمرین هوازی بر سطوح hsCRP، هموسیستئین، لیپیدهای سرم و توان هوازی در مردان میانسال سالم و غیر فعالناهید بیژه,احمد ابراهیمی عطری۲۰۱۲-۵
تأثیر یک برنامه ترکیبی از تمرینات ایزومتریک و ایزوتونیک بر تعادل ایستای بیماران مبتلا به سکته مغزیعلی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۲-۵
میزان فراوانی آسیب های ورزشی و علل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر شرکت کننده درالمپیاد سال 89 خراسان رضویاحمد ابراهیمی عطری,علی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۲-۶
تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت دختران تمرین کردهامیر رشیدلمیر,احمد ابراهیمی عطری۲۰۱۲-۶
مقایسه راستای ستون فقرات جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار در گروه های مختلف ورزشیاحمد ابراهیمی عطری,علی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۲-۷
تاثیر تمرینات هوازی منظم بر آمادگی قلبی تنفسی و سطوح فیبرینوژن، فیبرین دی دایمر و اسیداوریک مردان میانسالناهید بیژه۲۰۱۲-۸
تأثیر پروتکل ترکیبی تمرین درمانی و ماساژ بر میزان درد و عملکرد جسمانی مردان مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک کمریعلی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۲-۸
بررسی تغییرات ترکیب بدن و مقادیر سرمی مایوستاتین و فولیستاتین پس از کاهش وزن حاد کشتی‌گیرانسیدرضا عطارزاده حسینی,امیر رشیدلمیر۲۰۱۲-۹
تاثیر تیپینگ پاتلا بر تعال پویا و درد زنان ورزشکار مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورالاحمد ابراهیمی عطری,ناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۲-۹
تعیین فراوانی و سبب‌شناسی آسیب‌های ورزشی پسران ژیمناست نخبه در سطح لیگ برتر و دسته یک باشگاه‌های ایرانسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۲-۹
مقایسة تأثیر یک ماه روزه داری و فعالیت ورزشی منظم بر ترکیبات بدن،الکترولیت های سرمی و اسمولاریته مردان فعال و غیرفعالسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۲-۹
تاثیر برنامه تمرین در آب بر خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیساحمد ابراهیمی عطری۲۰۱۲-۱۱
اثر هشت هفته تمرین ورزشی شدت متوسط بر بیان ژنی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و فعالیت آنژیوتانسین- 2 در مردان میانسالسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۲-۱۲
تأثیر شش هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی بر ترکیب بدنی، پروفایل لیپیدی و شاخص های سندروم متابولیک زنان چاقسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۲-۱۲
تاثیر4 هفته تمرین هوازی به همراه مصرف دارچین برشاخص های لیپوپروتئینی و قندخون زنان دیابتی نوع دوامیر رشیدلمیر,احمد ابراهیمی عطری۲۰۱۳-۱
اثر درمانی فعالیت ورزشی هوازی و رژیم غذایی کم کالری براستاتوهپاتیت غیر الکلیسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۳-۲
تأثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح ایمونوگلبولین های (IgA,IgG,IgM) سرمی زنان میانسال غیرفعالناهید بیژه۲۰۱۳-۲
تاثیر رفلکسولوژی کف پا بر میزان کاهش کمردردهای ناشی از دیسکوپاتیمهرداد فتحی۲۰۱۳-۳
اثر فعالیت ورزشی هوازی منظم بر سطح سرمی بتا- اندورفین و ادراک فشار تمرینی افراد وابسته به مواد مخدر؛ با تاکید بر سیستم پاداش مغزیسیدرضا عطارزاده حسینی,سیدرضا عطارزاده حسینی,مهتاب معظمی,مهتاب معظمی۲۰۱۳-۳
بررسی تاثیر واحد تربیت بدنی عمومی بر شاخص های ترکیب بدنی و عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانشجویان غیرفعال دانشگاه فردوسی مشهدمهتاب معظمی۲۰۱۳-۳
تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی دایره ای برغلظت گرلین و GH پلاسمای زنان جوانامیر رشیدلمیر,احمد ابراهیمی عطری۲۰۱۳-۳
تأثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر یادگیری مهارت های پایه بسکتبالسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۳-۳
تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ‏ساز بر تغییرات ایمونوگلوبولین A و پروتئین‏ تام بزاقی نوجوانان ورزشکار تفریحیمهرداد فتحی,سیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۳-۳
تأثیر یک ماه روزه داری و فعالیت بدنی منظم بر شاخص های هماتولوژی و بیوشیمیایی خونسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۳-۳
تبیین نگرش و گرایش مردم استان کردستان به فعالیت های ورزشی و حرکتیسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۳-۳
رابطه بین ویژگی های آنتروپومتری و انعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان عضو مدارس فوتبالاحمد ابراهیمی عطری,علی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۳-۳
مقایسه شاخص های زیست حرکتی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی دو گروه سنی آتش نشانان مشهدمهرداد فتحی,سیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۳-۳
بررسی ارتباط بین قدرت عضلات اندام تحتانی و تعادل پویا در بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیساحمد ابراهیمی عطری۲۰۱۳-۵
مقایسه ی اثر روزه داری ماه رمضان و فعالیت ورزشی هوازی منظم، بر سطح سرمی پروتئین شوک حرارتی ۷۰ کیلودالتونی (HSP70) بر پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی افراد چاق غیرفعالمهتاب معظمی,ناهید بیژه۲۰۱۳-۵
بررسی مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی عضلات ساق پا در زنان ورزشکار با و بدون درد ساق پاناهید خوشرفتاریزدی,ناهید بیژه۲۰۱۳-۶
تاثیر آزمون بی هوازی RAST برمارکرهای اصلی سیستم انعقاد خون در زنان جوان سالم فعال و غیرفعالسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۳-۶
تاثیر تمرین هوازی منظم بر مقادیر رزیستین و آدیپونکتین پلاسمایی زنان جوان فعالامیر رشیدلمیر,احمد ابراهیمی عطری۲۰۱۳-۶
تاثیر دو برنامه کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی AgRP پلاسمای کشتی گیران نخبه.The Effect of Two Weight Loss Protocols on Plasma Concentration of Agouti Related Peptide (AgRP) in Elite Wrestlersامیر رشیدلمیر,احمد ابراهیمی عطری۲۰۱۳-۷
تأثیر استروئید آنابولیک استانوزول همراه با هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات ساختاری بافت کبد در موش صحرایی نرامیر رشیدلمیر۲۰۱۳-۷
پاسخ غلظت سرمی هموسیستئین و مقاومت به انسولین به یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای در زنان دارای اضافه وزنناهید بیژه۲۰۱۳-۹
تاثیر تمرین هوازی منظم بر بیان ژن رزیستین لنفوسیت در زنان جوان فعال Effect of Regular Aerobic Training On Resistin Gene Expression In Active Young Femalesامیر رشیدلمیر,احمد ابراهیمی عطری۲۰۱۳-۹
مقایسه اثر روزه داری ماه رمضان و فعالیت ورزشی هوازی منظم بر شاخص های لیپوکالین 2 (LCN2)، نیمرخ لیپیدی و مقاومت انسولینی مردان چاق غیر فعالناهید بیژه۲۰۱۳-۹
مقایسه تمرینات استقامتی ومقاومتی بر شدت خستگی وتعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیساحمد ابراهیمی عطری۲۰۱۳-۹
اثر شدت تمرین هوازی و تغییر در الگوی رژیم غذایی شبانه روزی بر شاخص‎های اینترلوکین-1 بتا و مقاومت انسولینی افراد چاق غیر فعالناهید بیژه۲۰۱۳-۱۰
نگرش شناختی، عاطفی و رفتاری مردم استان خراسان رضوی به فعالیت‌های حرکتی و ورزشیسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۳-۱۰
تأثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح هورمون رشد، IGF-1 و نسبت GH به IGF-1 سرمی زنان میانسال غیرفعالناهید بیژه۲۰۱۳-۱۱
فراخوانی اثر هایپوآلژزی متعاقب 20 جلسه فعالیت ورزشی با شدت کنترل شده توام با متادون در افراد وابسته به مواد مخدرسیدرضا عطارزاده حسینی,مهتاب معظمی۲۰۱۳-۱۱
تاثیر تمرینات تائی چی بر تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیساحمد ابراهیمی عطری,ناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۴-۱
تأثیر تمرین هوازی و رژیم غذایی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم های کبدی زنان چاق مبتلا به دیابت نوع دومسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۴-۱
طراحی تاثیر تمرینات هوازی بر سطح پلاسمایی اکسید نیتریک و عملکرد اندوتلیوم عروق زنان یائسهسیدرضا عطارزاده حسینی,ناهید بیژه۲۰۱۴-۱
تأثیر شش ماه تمرینات هوازی بر هورمون پاراتیروئید و آلکالین‌فسفاتاز ویژه استخوان در زنان چاق غیرفعالمهتاب معظمی۲۰۱۴-۲
اثرات ناشی از سوء مصرف استروئید های آنابولیک –آندروژنیک بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران رشته پرورش اندامامیر رشیدلمیر۲۰۱۴-۳
بررسی رابطه بین ناهنجاری های ستون فقرات و شاخص های اسپیرومتری جانبازان با آسیب طناب نخاعیاحمد ابراهیمی عطری,علی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۴-۳
تاثیر چهار هفته تمرینات دایره‌ای بر فیبرینوژن و رسیستین پلاسمای کشتی‌گیران تمرین کردهامیر رشیدلمیر,احمد ابراهیمی عطری۲۰۱۴-۳
تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در حوزه ورزش و تربیت بدنیامیر رشیدلمیر۲۰۱۴-۳
رابطه بین نسبت طول انگشتان دست برتر با قدرت دست برتر وسطوح هورمون های، رشد، فاکتور رشد شبه انسولینی یک IGF-I) (، کورتیزول سرم و نسبت IGF-I به کورتیزول در کشتی گیران تمرین کردهامیر رشیدلمیر,علی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۴-۳
بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOTمهرداد فتحی۲۰۱۴-۴
تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر نیمرخ لیپیدهای سرمی، توان هوازی وترکیب بدن دختران کم توان ذهنی غیر ورزشکارناهید بیژه,مهتاب معظمی۲۰۱۴-۴
اثر یک نوشیدنی حاوی تورین و کافئین بر سطوح لاکتات خون و توان بیهوازی مردان فعالناهید بیژه۲۰۱۴-۵
تأثیر یک هفته مکمل‌دهی ال- آرژنین بر تغییرات گازهای تنفسی و سطوح لاکتات خون در دختران هندبالیستمهتاب معظمی۲۰۱۴-۵
اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، بیلی روبین و اسید اوریک در مردان سالمند ورزشکار و غیر ورزشکارامیر رشیدلمیر,مهدی قهرمانی مقدم۲۰۱۴-۶
بررسی میزان شیوع مکملهای مجاز و غیر مجاز بین ورزشکاران مرد رشته های پرورش اندام و پاورلیفتینگامیر رشیدلمیر۲۰۱۴-۶
تأثیر انجام تمرینات ورزشی بر میزان استرس ماماها: یک کارآزمایی بالینیسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۴-۶
تأثیر برنامه تمرین هوازی بر علائم یائسگی و کیفیت زندگی زنان یائسه غیر ورزشکارناهید بیژه,علی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۴-۶
تأثیر برنامه‌ی تمرین در آب بر سطوح کورتیزول و TGF-β بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسمهتاب معظمی,مهرداد فتحی۲۰۱۴-۶
تغییرات پروتئین واکنشگر-C، اینترلوکین -6 سرمی و شاخص‌های لیپیدی در مردان میان‌سالِ غیر فعال پس از تمرینات مقاومتیسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۴-۶
بررسی اثربخشی تمرینات اصلاحی بر مؤلفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در راه رفتن دانش آموزان پسر مبتلا به صافی کف پاناهید خوشرفتاریزدی,احمد ابراهیمی عطری۲۰۱۴-۷
تأثیر برنامه تمرین در آب بر اینترلوکین-6 و اینترلوکین-10 بیماران مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیسناهید بیژه۲۰۱۴-۷
تأثیر تمرینات ثبات دهنده در آب بر میزان شدت درد و شاخص‌های تعادلی مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصیعلی اکبر هاشمی جواهری,ناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۴-۷
اثر فعالیت مقاومتی بر شاخص های آسیب اکسایشی در کشتی گیران سالمند تمرین کرده رقابتیامیر رشیدلمیر,امیر رشیدلمیر,مهدی قهرمانی مقدم۲۰۱۴-۹
اثر فعالیت ورزشی تناوبی شدید و پیلاتس بر سطح آیریزین سرمی و مقاومت انسولینی زنان دارای اضافه وزنسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۴-۹
اثربخشی انجام تمرینات هوازی در اوقات فراغت بر فرسودگی شغلی ماماها: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شدهسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۴-۱۰
تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطح سرمی بتا اندورفین و ادراک درد ناشی از دیسمنوره در دختران نوجوان غیرفعالمهتاب معظمی,ناهید بیژه۲۰۱۴-۱۰
تغییرات الکترولیت ها و اسمولاریته سرمی ورزشکاران طی یک ماه روزه داری به همراه فعالیت ورزشی منظمسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۴-۱۰
اثربخشی برنامه ورزشی طراحی‌شده، بر سلامت روان ماماها: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌شدهسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۴-۱۱
بررسی میزان آگاهی، شیوع و عوارض مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام شهر مشهدناهید بیژه۲۰۱۴-۱۱
تأثیر تمرین هوازی با شدت 55 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیره بر میزان پروتئین های C و S و پلاکت ها در زنان میانسال غیرفعالناهید بیژه۲۰۱۴-۱۱
تاتیر ۵ هفته تمرینات پروپریوسپتیو بر تعادل پویای بسکتبالیست های مبتلا به اسپرین مزمن مچ پااحمد ابراهیمی عطری,علی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۴-۱۲
اثر رژیم غذایی و فعالیت ورزشی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلیسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۵-۱
بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی برکاهش اضطراب و پرخاشگری زنان مبتلا به درد مزمنسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۵-۱
تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی (هوازی-مقاومتی) بر سطوح هموسیستئین، پروتئین CRP و پروفایل لیپیدی مردان میانسال غیرفعالمهرداد فتحی۲۰۱۵-۳
تأثیر شدت های متفاوت تمرین هوازی بر سطوح انسولین و مقاومت انسولین موش‌های ماده ی مبتلا به سندرم پلی کیستیک تخمدانناهید بیژه۲۰۱۵-۳
تأثیر شیوه‌های مختلف کنار آمدن با استرس ورزشی بر منابع استرس حاد و کورتیزول بزاقی کشتی‌گیرانسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۵-۳
تأثیر یک دوره تمرینات تناوبی شدید بر سطح سرمی اپلین و شاخص مقاومت به انسولین زنان دارای اضافه وزنسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۵-۳
سینماتیک لحظه رهایی تیر در تیراندازان نخبهمهرداد فتحی۲۰۱۵-۳
تأثیر تمرینات متقاطع بر قدرت عضلات چهارسررانی پس از بازسازی رباط صلیبی قدامیعلی اکبر هاشمی جواهری,ناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۵-۴
مقایسه تمرین درمانی در آب و ماساژ درمانی بر شدت درد و میزان ناتوانی مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصیعلی اکبر هاشمی جواهری,ناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۵-۴
مقایسه نیروی عکس العمل عمودی زمین هنگام راه رفتن در کودکان دارای کف پای صاف و کف پای نرمالناهید خوشرفتاریزدی,احمد ابراهیمی عطری۲۰۱۵-۴
اثر تمرین ورزشی هوازی بر پروتئین سلولی کلارای 16 کیلو دالتونی و کورتیزول افراد وابسته به مواد مخدرمهتاب معظمی,سیدرضا عطارزاده حسینی,مهرداد فتحی۲۰۱۵-۶
اثرتمرین ورزشی بیشینه بر عملکرد ریوی افراد مبتلا به مواد مخدرمهتاب معظمی,سیدرضا عطارزاده حسینی,مهرداد فتحی۲۰۱۵-۶
بررسی مولفه های افقی نیروی عکس العمل زمین در حین راه رفتن کودکان دارای کف پای صافناهید خوشرفتاریزدی,احمد ابراهیمی عطری۲۰۱۵-۶
پاسخ حاد و مزمن هورمون لپتین سرمی به شدت های متفاوت تمرین ورزشی در موش‌های ماده مبتلا به سندرم پلی کیستیک تخمدانناهید بیژه۲۰۱۵-۶
تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر برخی نشانگرهای مقاومت به انسولین در مردان میانسالسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۵-۶
اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح پروتئین واکنشکر c، اسید اوریک و بیلی روبین تام در زنان سالمند غیرفعالمهدی قهرمانی مقدم۲۰۱۵-۷
بررسی تأثیر سطح سرمی بتا ـ اندورفین بر تعدیل شاخص های درد دیسمنوره متعاقب هشت هفته تمرین هوازیمهتاب معظمی,ناهید بیژه۲۰۱۵-۷
بررسی رابطه بین سطح فعالیت بدنی با وزن بدن (قبل از زایمان) و سطح سرمی کورتیزول (حین زایمان) در زنان نخست زامهتاب معظمی,ناهید بیژه۲۰۱۵-۷
مقایسه تاثیر دو نوع تمرین منتخب تراباند و پیلاتس بر تعادل و قدرت اندام تحتانی زنان سالمندمهتاب معظمی۲۰۱۵-۷
تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی برعوامل انعقادی و فیبرینولیتیک مردان غیرفعالمهرداد فتحی۲۰۱۵-۸
تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر درد افراد مبتلا به التهاب غلاف کف پاییناهید خوشرفتاریزدی,مهتاب معظمی۲۰۱۵-۸
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر سطح فولیستاتین سرم زنان غیر فعال میانسالامیر رشیدلمیر,سیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۵-۸
تأثیر تمرینات قدرتی و پلایومتریک بر توان جسمانی کودکان نابالغناهید بیژه۲۰۱۵-۸
ارتباط بین آمادگی هوازی با عملکرد حافظه و موفقیت تحصیلی: مروری بر شواهدناهید بیژه۲۰۱۵-۹
پاسخ ویسفاتین پلاسما به فعالیت ورزشی حاد استقامتی پیش و پس از 8 هفته تمرین در مردان چاق سالمناهید بیژه۲۰۱۵-۹
تاثیرشش هفته تمرین هوازی بر سطوح لپتین،انسولین،گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین دانشجویان پسر ورزشکار و غیرورزشکارمهرداد فتحی۲۰۱۵-۹
تأثیر برنامه ترکیبی (حرکت ‌درمانی و ماساژ) بر میزان درد و دامنه حرکتی گردن زنان میان‌سال مبتلا به سندروم درد مایوفاشیال عضله ذوزنقه فوقانیعلی اکبر هاشمی جواهری,احمد ابراهیمی عطری۲۰۱۵-۹
تأثیر تمرینات پلایومتریک در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریقسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۵-۹
مقایسه اثر یک دوره برنامه تمرین مقاومتی با شدت های مختلف بر سطوح سرمی آیریزین زنان جوان غیرفعالسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۵-۹
مقایسه تعادل پویا و نیمه پویای کودکان دارای کف پای صاف با افراد دارای پای طبیعیناهید خوشرفتاریزدی,احمد ابراهیمی عطری۲۰۱۵-۹
تاثیر یک دوره تمرین در آب بر میزان شدت درد و کیفیت زندگی زنان مبتلا به واریسسیدرضا عطارزاده حسینی,ناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۵-۱۰
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوس بر سطوح لاکتات و کورتیزول دانشجویان پسر غیر ورزشکارمهتاب معظمی۲۰۱۵-۱۱
تأثیر شش هفته تمرین قدرتی با تراباند بر برخی متغیرهای توان بی هوازی بسکتبالیستهای جواناحمد ابراهیمی عطری,علی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۵-۱۲
اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح رزیستین و آمادگی قلبی تنفسی زنان میانسال غیرفعالمهرداد فتحی۲۰۱۵-۱۲
تاثیر تمرینات مقاومتی بر تعادل ایستا و پویا و قدرت عضلات پایین تنه در زنان دیابتی دارای نوروپاتی محیطیامیر رشیدلمیر,علی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۵-۱۲
تاثیر تمرینات مقاومتی بر کنترل حرکتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیساحمد ابراهیمی عطری,علی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۵-۱۲
تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت عصاره زرشک بر شاخص های گلایمسیک بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 متعاقب یک جلسه ورزش هوازیناهید بیژه۲۰۱۵-۱۲
مقایسه دو پروتکل حرکت درمانی در آب بر ناتوانی و شدت درد مردان میانسال مبتلا به کمردردهای مزمناحمد ابراهیمی عطری,علی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۵-۱۲
بررسی تعادل ایستا و سینماتیک اندام تحتانی هنگام راه رفتن در بیماران دارای زانوی پرانتزیناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۶-۱
تاثیر تمرین هوازی و رژیم غذایی بر مقاومت به انسولین و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دوسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۶-۱
مقایسه اثرات مصرف استروئیدهای 17-آلفا الکیلی و استرهای 17-بتا هیدروکسی بر سطوح آنزیم‌های کبدی و تغییرات هماتولوژیک خون مردان رشته پرورش‌اندامسیدرضا عطارزاده حسینی,امیر رشیدلمیر۲۰۱۶-۱
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مکمل دهی چای سبز بر سطوح سرمی گالانین و پروفایل چربی خون زنان چاق غیر ورزشکارمهرداد فتحی۲۰۱۶-۲
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آپولیپوپروتئین A-1، B و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزنناهید بیژه۲۰۱۶-۲
تأثیر یک دوره حرکت درمانی و بی تمرینی پس از آن بر تعادل زنان مبتلا به آرتروز زانومهتاب معظمی,ناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۶-۲
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن میوستاتین عضله قلبی موش های نر ویستار سالمامیر رشیدلمیر,سیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۶-۳
تاثیر هشت هفته تمرینات دایره ای اختصاصی جودو بر مقادیر AGRP و شاخص های عملکردی مردان جودوکار تمرین کردهمهرداد فتحی,امیر رشیدلمیر۲۰۱۶-۳
تأثیر تمرینات منتخب فیزیوبال بر میزان کمردرد، لوردوز، قدرت و انعطاف پذیری زنان باردارمهتاب معظمی۲۰۱۶-۳
تأثیر شش هفته حرکات دراز کشیده به پشت روی آب بر شدت درد و ناتوانی مردان مبتلا به کمر درد مزمن ناشی از فتق دیسک کمریاحمد ابراهیمی عطری,علی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۶-۳
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی شاخص‌های پیکر سنجی و آمادگی قلبی ـ تنفسی زنان میان‌ سال مبتلا به سرطان پستانمهرداد فتحی,مهتاب معظمی۲۰۱۶-۳
تغییرات سطوح سرمی آیریزین و شاخص‌های لیپیدی دانشجویان پسر دارای اضافه وزن پس از هشت هفته تمرین هوازیسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۶-۳
مقایسۀ اختلالات اسکلتی- عضلانی گردن و کمربند شانۀ کاربران رایانۀ مرد با و بدون فعالیت جسمانیاحمد ابراهیمی عطری,علی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۶-۳
اثر هشت هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی روی سطح سرمی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند غیرفعالسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۶-۴
بررسی ارگونومیکی مکانیزم‌های ترمز و گاز تراکتورهای MF285 و MF399 به روش الکترومیوگرافیسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۶-۴
تاثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید به همراه مکمل دهی بتا‎آلانین بر عملکرد هوازی و بی هوازی و برخی فاکتورهای خونی در بانوان بسکتبالیستمهرداد فتحی,امیر رشیدلمیر۲۰۱۶-۴
تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی با و بدون مصرف کنسانتره انار بر شاخص های سندرم متابولیک زنان میانسال دارای اضافه وزن و چاقناهید بیژه,سیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۶-۴
تاثیر 12 هفته تمرین هوازی بر ترکیب بدن،توان هوازی و برخی هورمون های زنان نابارور و دارای سندروم تخمدان پلی سیتیکمهرداد فتحی۲۰۱۶-۵
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح لپتین،اینترلوکین-6 و عامل نکروز دهنده آلفا زنان سالمندمهرداد فتحی۲۰۱۶-۵
تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر پاسخ‌های سازشی آندروژن‌ها و کورتیزول زنان یائسهسیدرضا عطارزاده حسینی,مهرداد فتحی۲۰۱۶-۵
بررسی فعالیت الکتریکی عضلات کاربران در حین کلاچ گیری به روش الکترومیوگرافی در تراکتورهای متداول ایرانسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۶-۶
مقایسه اثر کوتاه مدت با تمرینات تسهیل عصبی عضلانی بر درد گردن و شانه کارمندان ناشی از نقاط ماشه ای میوفاشیال در عضله ذوزنقهناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۶-۶
تاثیر تمرینات مقاومتی با باند الاستیک برتعادل ایستا و درد زنان سالمند دارای آرتروز و واروس زانومهتاب معظمی۲۰۱۶-۷
اثر هشت هفته مصرف چای سبز، تمرین هوازی و نرکیب آن بر آنزیم های کبدی و آپوپروتئین سرمی زنان دارای اضافه وزن غیرفعالمهرداد فتحی۲۰۱۶-۷
تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی با تراباند بر تعادل پویای فوتبالیست های جوانعلی اکبر هاشمی جواهری,احمد ابراهیمی عطری۲۰۱۶-۷
تاثیر شش هفته تمرین درمانی در آب بر میزان استقامت عضلات اکستنسوری تنه در مردان مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصیعلی اکبر هاشمی جواهری,ناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۶-۷
تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر میزان انحنای کایفوز و قدرت عضلات تنه کودکان کم توان ذهنیاحمد ابراهیمی عطری,ناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۶-۷
مقایسه ناهنجاری های ستون فقرات بین افراد گرفتار به عارضه تیرکشیدن پهلو و افراد سالم هنگام دویدنناهید خوشرفتاریزدی,الهام حکاک دخت۲۰۱۶-۷
مقایسه مزاج افراد مبتلا به شین اسپلینت و سالم در دانشجویان مرد و زن دانشگاه فردوسیناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۶-۸
تاثیر حرکت درمانی در آب بر فعالیت الکتریکی عضلات چهارسررانی و شدت درد زنان مبتلا به استئوآرتریت زانوعلی اکبر هاشمی جواهری,ناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۶-۹
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل چای سبز بر برخی ریسک فاکتورهای قلبی عروقی زنان چاق غیرفعالمهرداد فتحی۲۰۱۶-۹
تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی منتخب بر سطوح ایمنی هومورال و شاخص‌های هماتولوژیک مردان سالمند غیرفعالسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۶-۹
تأتیر تمرینات هوازی همراه با مصرف مکمل زردچوبه بر شاخص التهابی قلبی عروقی و ترکیب بدن در زنان غیر فعالناهید بیژه۲۰۱۶-۹
تأثیر برنامه تمرین هوازی بر سطح هورمون رشد و 17 ـ بتا استرادیول زنان میانسال مبتلا به سرطان سینهمهرداد فتحی,مهتاب معظمی۲۰۱۶-۹
تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی(مقاومتی- هوازی) بر فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیتیکی در مردان سالمندناهید بیژه۲۰۱۶-۹
تشخیص بروز شین اسپلینت در ناحیه قدامی ساق پای مردان، بر اساس بررسی فعالیت الکتریکی عضلات و با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلیناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۶-۹
مقایسه نسبت قدرت عضلات آگونیست به آنتاگونیست شانه در بازیکنان بدمینتون و افراد غیرورزشکارناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۶-۹
اثر هشت هفته تمرین هوازی بر پراکسیداسیون لیپید و سطوح اندوتلین-1 زنان سالمند غیرفعالمهدی قهرمانی مقدم۲۰۱۶-۱۰
تأثیر دو شدت مختلف تمرین مقاومتی بر مایوکاین‌های تنظیمی رشد عضله در زنان جوان غیرفعالسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۶-۱۰
اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید برای - سلکتین و پی - سلکتین در زنان چاقمهرداد فتحی۲۰۱۶-۱۱
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر آدیپونکتین و کیفیت زندگی زنان میانسال غیرفعالمهرداد فتحی۲۰۱۶-۱۲
اثر حاد تمرین مقاومتی کاتسو بر هورمون رشد، عامل شبه‌انسولینی – 1 و لاکتات مردان جوان سالمسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۷-۱
تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بازتوانی بر بیان ژن ABCA1 گلبول های PBMNC مبتلایان به ایسکمی قلبیامیر رشیدلمیر۲۰۱۷-۲
حل سینماتیک مستقیم روبات استوارت- گوف با استفاده از روش ترکیبی بهبود ‌یافته (ترکیب شبکه عصبی و نیوتن- رافسون مرتبه 3)ناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۷-۲
مقایسه نسبت نیروی عضلات آگونیست به آنتاگونیست و دامنه حرکتی ران در بازیکنان والیبال و افراد غیر ورزشکارناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۷-۲
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر عامل رگزایی و ترکیب بدن در زنان دارای اضافه وزنناهید بیژه,مهتاب معظمی۲۰۱۷-۳
تأثیر یک دوره حرکت درمانی در آب بر شاخص های الکترومیوگرافی و شدت درد مردان با کمردرد مزمن غیر اختصاصیعلی اکبر هاشمی جواهری,ناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۷-۳
تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر میزان انحنای کایفوزیس وضعیتی در دختران نوجواناحمد ابراهیمی عطری,ناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۷-۴
اثربخشی برنامه خودمدیریتی شناختی برکاهش پرخاشگری و علائم چندوجهی درد زنان مبتلا به درد مزمنسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۷-۵
پاسخ عامل رشد اندوتلیال عروقی و اندوستاتین به یک جلسه فعالیت قبل و بعد از یک دوره مصرف مکمل ال-آرژنین در مردان فعالسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۷-۵
تاثیر برنامه پیشگیری از آسیب11+ فیفا بر نیروی برشی قدامی زانوی پسران فوتبالیست نوجواناحمد ابراهیمی عطری,ناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۷-۶
بررسی تاثیر تمرین تناوبی هوازی بر سطح سرمی آدیپونکتین، هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند دیابتی نوع دومهرداد فتحی۲۰۱۷-۶
تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب بر شاخصها‌ی تعادلی مردان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانوناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۷-۶
تأثیر بانداژ حمایتی بر نیروهای فشاری و برشی وارده بر مچ پای والیبالیست های دارای مچ پای ناپایدار در حین فرود از پرشاحمد ابراهیمی عطری۲۰۱۷-۶
The Effect of Eight Weeks Resistance Training with Low versus High Load on Testosterone, IGF-1, IGFBP-3 and Functional Adaptations in Elderly Womenسیدعلیرضا حسینی کاخک۲۰۱۷-۷
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقاومت به انسولین،ترکیب بدن و توان هوازی دختران دانشجوی دارای اضافه وزنناهید بیژه,مهرداد فتحی۲۰۱۷-۷
تأثیر بازتوانی قلبی پس از CABG بر آدیپونکتین و رزیستین در مردان میانسال مبتلا به آتروسکلروزامیر رشیدلمیر,مهرداد فتحی۲۰۱۷-۹
بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی بر ثبات مرکزی و حس عمقی تنه زنان بسکتبالیست نخبهناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۷-۹
مقایسه اثر و ماندگاری تمرینات عصبی-عضلانی با و بدون ماساژ بر تعادل دختران ورزشکار مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پاعلی اکبر هاشمی جواهری,شهناز بمبئی چی۲۰۱۷-۹
تاثیر افزایش سن و اضافه وزن بر شاخص های زیست حرکتی و عوامل خطرزای قلب-عروقی آتش نشانان مشهدمهرداد فتحی,سیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۷-۱۰
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر غلظت پاراتورمون،استروژن و آلکالین فسفاتاز سرمی زنان مبتلا به یائسگی زودرسمهرداد فتحی,سیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۷-۱۰
تأثیر هشت هفته برنامه تمرینی پیشگیری از آسیب 11+ فیفا بر پایداری قامتی پویای پسران فوتبالیست نوجواناحمد ابراهیمی عطری,ناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۷-۱۰
تأثیر 8 هفته تمرین هوازی در آب بر نیمرخ لیپیدی، گلوکز، مقاومت به انسولین و آپولیپوپروتئین A و B در زنان یائسه دارای اضافه وزن مقاله 11، دوره 20، شماره 8، آبان 1396، صفحه 89-100ناهید بیژه,ناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۷-۱۱
تاثیر و ماندگاری یک دوره تمرینی عصبی-عضلانی بر تقارن تعادل ورزشکاران مبتلا به اسپرین مزمن مچ پاعلی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۷-۱۲
مقایسه میزان جابجایی عمودی و زوایای بدن در هنگام دویدن در افراد مبتلا به درد پهلو و سالمناهید خوشرفتاریزدی,الهام حکاک دخت۲۰۱۷-۱۲
نقش فعالیت بدنی در آسیب اکسایشی و وضعیت آنتی اکسیدانی سالمندان: مروری بر مکانیسم هامهدی قهرمانی مقدم۲۰۱۷-۱۲
بررسی فرایندهای سیگنالی و سمپاتیک در تحریکUCP1 پس از تمرینات هواز و بی هوازیمهرداد فتحی۲۰۱۸-۱
پاسخ شاخص های هماتولوژیکی و تغییرات آهن و فریتین متعاقب شش ماه تمرین هوازی (پاسخ شاخص های خونی به تمرین هوازی)ناهید بیژه۲۰۱۸-۱
تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی قدرتی و پلایومتریک در خشکی بر اجراهای شناگران پسر نابالغناهید بیژه۲۰۱۸-۱
اثر تواتر بازخورد بر یادگیری حرکتی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدیسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۸-۲
تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطوح امنتین-1، رزیستین و آدیپونکتین سرمی مردان سالمند دیابتی نوع دومهرداد فتحی۲۰۱۸-۲
اثر ترکیب های ایزوکالریک تمرین ورزشی و محدودیت کالریک بر حساسیت انسولینی موش های صحراییمهرداد فتحی,سیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۸-۳
The response of irisin serum levels to eight weeks aerobic training with moderate intensity in obese male Wistar ratsسیدرضا عطارزاده حسینی,مهرداد فتحی,محمد مسافری ضیاءالدینی۲۰۱۸-۳
بررسی اثر مهار آنزیم لیزیلاکسیداز بر ژنهای دخیل در هایپرتروفی متعاقب یک دوره تمرین مقاومتی در رتهای نژاد ویستارامیر رشیدلمیر۲۰۱۸-۳
تأثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح استراحتی HS-CRP ، مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدهای سرمی زنان میان سال غیرفعالناهید بیژه۲۰۱۸-۳
تغییرات نشانگرهای مقاومت به انسولین و برخی آنزیم های کبدی و قلبی عروقی به تمرین هوازی و مصرف مکمل چای سبزمهرداد فتحی۲۰۱۸-۳
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تناوبی برسطح نیتریک اکساید واندوتلین-1 مردان سالمند دارای اضافه وزنمهرداد فتحی۲۰۱۸-۴
تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس بر ویسفاتین پلاسما و شاخص مقاومت به انسولین زنان چاقمهرداد فتحی۲۰۱۸-۵
اثر تمرینات مقاومتی با تأکید بر بخش برونگرا با و بدون محدودیت جریان خون و تمرینات مقاومتی سنتی بر کورتیزول خون، عملکرد استقامتی و توان بی‌هوازی در فوتبالیست‌های مردسیدعلیرضا حسینی کاخک۲۰۱۸-۶
اثر دزهای مختلف تمرین ورزشی و محدودیت کالری بر بیان ژن سوبسترای گیرنده انسولین-1 در آدیپوسیت های موش های صحرایی نر چاقمهرداد فتحی,سیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۸-۶
تأثیر هشت هفته تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرایی نرامیر رشیدلمیر,سیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۸-۶
ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک با ناهنجاری های بالاتنه در دانش آموزان دختر مقطع ابتداییاحمد ابراهیمی عطری۲۰۱۸-۷
تاثیر بازتوانی قلبی در ApoAوApoB درمردان مبتلا به بیمار قلبی کرونری(CAD)پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر(CABG)امیر رشیدلمیر,مهرداد فتحی۲۰۱۸-۷
مقایسه زوایای مفصل اندام تحتانی حین فرود از گام رژه و انعطاف پذیری در سربازان با و بدون شین اسپلینتناهید خوشرفتاریزدی,مهرداد فتحی۲۰۱۸-۷
بررسی و مقایسه برخی شاخص های عملکردی آمادگی جسمانی مردان گرم مزاج و سرد مزاج غیر ورزشکارمهرداد فتحی,سیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۸-۸
بررسی و مقایسه توان هوازی دانشجویان گرم مزاج و سرد مزاج غیرورزشکار دانشگاه فردوسی مشهدسیدرضا عطارزاده حسینی,مهرداد فتحی۲۰۱۸-۸
تاثیر تمرین تمرین هوازی با شدت بالا در شرایط ایزوانرژیک و مصرف آرژنین بر PYY3-36 و شاخص های آنتروپومتریک پسران چاقمهرداد فتحی,سیدرضا عطارزاده حسینی,امیر رشیدلمیر,محمد مسافری ضیاءالدینی۲۰۱۸-۸
تاثیر مداخله تمرینی مدرسه محور بر رشد مهارت های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی؛ بر اساس رویکرد تکلیف مدارسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۸-۸
مقادیر پلاسمایی و بیان ژن نوروتروفین -3 در بیماران مالتیپل اسکلروزیس متعاقب هشت هفته تمرین در آب و تمرین مقاومتیامیر رشیدلمیر,ناهید بیژه۲۰۱۸-۹
اثر هشت هفته تمرین ایروبیک همراه با مصرف قهوه سبز بر بیان ژن ABCG8، سطح سرمی لپتین و HDL زنان دارای اضافه وزنامیر رشیدلمیر۲۰۱۸-۹
تاثیر تمرین هوازی با شدت بالا و مصرف آرژنین بر تغییرات هورمونی لپتین و پروتئین وابسته به آگوتی پسران نوجوان چاقمهرداد فتحی,سیدرضا عطارزاده حسینی,امیر رشیدلمیر,محمد مسافری ضیاءالدینی۲۰۱۸-۹
تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر سطوح برخی فاکتورهای قلبی -عروقی زنان دیابتی نوع دو غیرفعالناهید بیژه,مهدی قهرمانی مقدم۲۰۱۸-۹
تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر SIRT1، PGC-1α و درصد چربی در مردان چاقامیر رشیدلمیر,مهرداد فتحی,مهدی قهرمانی مقدم۲۰۱۸-۹
تأثیر تمرینات ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر آمادگی هوازی، قدرت عضلانی، گلوکز خون، مقاومت به انسولین و سطح سرمی بتااندورفین زنان دیابتی نوع دوناهید بیژه,مهدی قهرمانی مقدم۲۰۱۸-۹
مقایسه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر میزان امنتین پلاسما، مقاومت به انسولین و نیم‌رخ لیپیدی زنان چاق یائسهالهام حکاک دخت,مهتاب معظمی۲۰۱۸-۱۰
مقایسه اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت‌های متوسط و زیاد بر سطح سرمی آیرزین و پروتئین جفت نشده نوع یک (UCP-1) بافت چربی سفید موش‌های صحرایی نر چاقسیدرضا عطارزاده حسینی,مهرداد فتحی,محمد مسافری ضیاءالدینی۲۰۱۸-۱۰
بررسی نقش مزاج بر سطوح شاخص‌های آسیب عضلانی پس از فعالیت حاد مقاومتی در مردان غیرورزشکارمهرداد فتحی,سیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۸-۱۱
مطالعه فعالیت الکتریکی عضلات ساق پا در مردان ورزشکار مبتلا به Shin Splintsناهید خوشرفتاریزدی۲۰۱۸-۱۱
مقایسة تمرین تکلیف‌مدار با فعالیت‌های معمول در کلاس تربیت‌بدنی بر رشد مهارت‌های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدیسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۸-۱۱
بررسی شاخص های فیزیولوژیک در مردان غیر ورزشکار با مزاج های مختلفسیدرضا عطارزاده حسینی,مهرداد فتحی۲۰۱۸-۱۲
اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت بالا بر سطوح آیریزین، IL-15، IL-6 و TNF-α پلاسمایی زنان جوان کم تحرکامیر رشیدلمیر,سیدرضا عطارزاده حسینی,مهتاب معظمی۲۰۱۸-۱۲
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر فاکتورهای عملکردی کلیوی زنان یائسه غیر فعالناهید بیژه۲۰۱۸-۱۲
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح گرلین پلاسما و بیان ژن گرلین لنفوسیت مردان سالمندمهرداد فتحی,امیر رشیدلمیر۲۰۱۹-۱
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر آمادگی قلبی تنفسی و افسردگی در زنان جوان معلممهرداد فتحی,مهتاب معظمی۲۰۱۹-۱
تغییرات سطح سرمی کمرین و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند پس از هشت هفته تمرینات ترکیبی (هوازی- مقاومتی)مهرداد فتحی۲۰۱۹-۱
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر سطوح پلاسمایی MDA، SOD و TAC در مردان مبتلا به دیابت نوع 2سیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۹-۲
بررسی تغییرات لیپوپروتئین a ، فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیز خون به دنبال تمرینات هوازی در زنان دارای اضافه وزنناهید بیژه,مهرداد فتحی۲۰۱۹-۳
تمرینات هوازی و مصرف مکمل اسپیرولینا التهاب را در مردان دیابتی کاهش می دهدسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۹-۳
مقایسه تاثیر تمرین ترکیبی -استقامتی، قدرتی- با و بدون مصرف دانه کتان بر سطوح استروژن، لیپید و ترکیب بدن زنان یائسه غیر فعالناهید بیژه۲۰۱۹-۳
مقایسه حداکثر اکسیداسیون چربی و - Fatmax -بین مردان سالمند فعال و غیرفعالمهرداد فتحی۲۰۱۹-۳
The Effect of Two Types of Combined Training on Physical Performance and Body Composition in Type 2 Diabetic Women with Peripheral Neuropathyسیدعلیرضا حسینی کاخک۲۰۱۹-۴
تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی بر GLP-1 و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع دوسیدرضا عطارزاده حسینی,ناهید بیژه۲۰۱۹-۴
تاثیر مصرف آب زرشک بر مقادیر سرمی آنزیم های کبدی پیرو فعالیت خسته کننده در دخترانمهرداد فتحی۲۰۱۹-۵
ارزیابی اثر مکمل یاری کوتاه مدت آب زرشک بر پاسخ ایمنی هومورال دختران فعال متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کوناهید بیژه۲۰۱۹-۵
مقایسه دو برنامه‌ی تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط و تناوبی شدید بر سطح سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال زنان دارای اضافه وزنسیدرضا عطارزاده حسینی,مهتاب معظمی۲۰۱۹-۵
تاثیر سه شیوه برنامه تمرین ترکیبی (مقاومتی و هوازی) با و بدون محدودیت جریان خون بر برخی از شاخص‌های هایپرتروفی در زنان سالمندسیدعلیرضا حسینی کاخک۲۰۱۹-۶
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل درگیر در متابولیسم کلسترول در هیپوکمپ و نقش آن در بهبود عملکرد شناختی رت‌های نر ویستارمهتاب معظمی,سیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۱۹-۶
تأثیر یک دوره تمرین تناوبی بر بیان بیومارکر مزانشیمی Vimentin و حجم تومور در موش‌های مبتلا به سرطان پستانسیدرضا عطارزاده حسینی,امیر رشیدلمیر۲۰۱۹-۶
تأثیر تمرینات مقاومتی بر تغییرات برخی سایتوکاین‌ها و قدرت عضلانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسسیدعلیرضا حسینی کاخک۲۰۱۹-۷
تأثیر تمرینات زودهنگام استقامتی بر بهبود ضایعات مغزی در ناحیه‌ی CA1 هیپوکامپ و بیان پروتئین A2A به دنبال سکته‌ی ایسکمیک مغزی در موش صحراییمهتاب معظمی۲۰۱۹-۸
تأثیر شش هفته تمرین آماده‌سازی بر مبنای بازی در ابعاد کوچک با و بدون انسداد عروق بر برخی از شاخص‌های آمادگی جسمانی دختران بسکتبالیستسیدعلیرضا حسینی کاخک۲۰۱۹-۸
مقایسه اثر تمرینات منتخب در آب و خشکی با رویکرد ثبات مرکزی بر میزان درد و تعادل پویای زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصیاحمد ابراهیمی عطری,علی اکبر هاشمی جواهری۲۰۱۹-۸
تاثیر هشت هفته تزریق IGF-۱ و تمرین مقاومتی بر بیان ژن هایCOX-۲ و p۵۳ کولورکتال موش های صحرایی ویستار نرناهید بیژه,امیر رشیدلمیر۲۰۱۹-۹
تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل اطریفل صغیر بر سطوح نیم‌رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در دختران چاق و دارای اضافه‌وزنناهید بیژه۲۰۱۹-۹
تأثیر یک دوره تمرین تناوبی بر بیان ژن TGF-β سایتوکاین القاکننده فرایند گذر از اپی‌تلیال به مزانشیمی، حجم تومور و کاشکسی در موش‌های مبتلا به سرطان پستان (یک مطالعه تجربی)سیدرضا عطارزاده حسینی,امیر رشیدلمیر۲۰۱۹-۹
تغییرات سطح سرمی ارکسین A وشاخص های مقاومت به انسولین و آنترومتریک زنان دارای اضافه وزن پس از شش هفته تمرینات هوازیمهرداد فتحی۲۰۱۹-۹
بررسی اثر ترتیب اجرای 12 هفته تمرین ترکیبی بر CTRP3، TNF-α، IL6 و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع دوسیدرضا عطارزاده حسینی,ناهید بیژه۲۰۱۹-۱۰
تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سختی جدار عروق و اینترلوکین 6 و 10 سرم زنان چاقسیدرضا عطارزاده حسینی,امیر رشیدلمیر۲۰۱۹-۱۰
تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس بر سطح سرمی BDNF و تعادل پویای مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسالهام حکاک دخت,مهدی قهرمانی مقدم۲۰۱۹-۱۰
تعیین تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چا ی سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی و ترکیب بدن زنان یائسه غیرفعالناهید بیژه,مهتاب معظمی۲۰۱۹-۱۰
اثر حجم تمرین ترکیبی (مقاومتی- هوازی) بر تغییرات نوروتروفینی، درد نوروپاتی و برخی شاخص های عملکردی در زنان یائسه مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتیسیدرضا عطارزاده حسینی,ناهید بیژه۲۰۱۹-۱۱
The effects of massage and aqua training on Interleukin-6 levels of multiple sclerosis patientsامیر رشیدلمیر۲۰۱۹-۱۱
پاسخ تغییرات سطوح سرمی آدیپونکتین و نشانگرهای مقاومت به انسولین رت های نر چاق به دو نوع شدت تمرین هوازیسیدرضا عطارزاده حسینی,مهرداد فتحی,محمد مسافری ضیاءالدینی۲۰۱۹-۱۱
اثربخشی تمرینات قبل از جراحی بر نتایج پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی: مروری سیستماتیکاحمد ابراهیمی عطری۲۰۱۹-۱۲
تأثیر تعاملی مصرف ملاتونین و تمرین ترکیبی بر برخی از مؤلفه‌های آمادگی جسمانی و مقادیر سرمی مالون دی‌آلدئید در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع دوناهید بیژه,مهدی قهرمانی مقدم۲۰۱۹-۱۲
تاثیر یک برنامه تمرینی اصلاحی مبتنی بر ثبات اسکاپولا بر سندروم متقاطع فوقانی در ورزشکاران بسکتبال با ویلچراحمد ابراهیمی عطری۲۰۲۰-۱
تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر سطوح سرمی اکتیوین A و شاخص عملکرد کمری در زنان سالمند مبتلا به کمر درد مزمنمهرداد فتحی۲۰۲۰-۲
ارتباط طول و قطر اندامها، دور کمر و باسن، توده بدنی و دیگر ابعاد بدن با شاخص های چربی و گلوگز خونناهید بیژه۲۰۲۰-۳
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب، با و بدون مصرف زیره‌کوهی بر سطوح Hs-CRP و نیمرخ لیپیدی زنان یائسه غیرفعالناهید بیژه,سیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۲۰-۳
اثر ترتیب تمرینات ترکیبی هوازی - مقاومتی همراه با انسداد عروق بر آمادگی جسمانی زنان مسنسیدعلیرضا حسینی کاخک۲۰۲۰-۴
تاثیر تمرین تناوبی هوازی بر بیان Twist، Vimentin و نسبت حجم تومور در موش ‌های مبتلا به سرطان پستانسیدرضا عطارزاده حسینی,امیر رشیدلمیر۲۰۲۰-۴
بررسی اثر 8 هفته تمرین ترکیبی (استقامتی، قدرتی) با و بدون مصرف دانه کتان بر مقاومت به انسولین و فشارخون در زنان یائسهناهید بیژه۲۰۲۰-۷
مقایسه اثر بازی اصلاحی در آب و خشکی بر کوژپشتی و دامنه دورکرد مفصل شانه کودکان پسر با کم توانی هوشیاحمد ابراهیمی عطری,علی اکبر هاشمی جواهری۲۰۲۰-۷
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با دو الگوی باردهی هرمی و هرمی معکوس بر شاخص های زیست حرکتی، آنتروپومتریک و نیمرخ مهارتی کشتی گیران آزادکارمهرداد فتحی۲۰۲۰-۹
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر فاکتورهای فیزیولوژیکی، عملکردی و رکورد دوندگان نخبهمهرداد فتحی۲۰۲۰-۹
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب همراه با مصرف چای سبز و بدون آن بر برخی عوامل اعقادی در زنان یاثسه غیر فعالناهید بیژه,مهرداد فتحی۲۰۲۰-۹
مقایسه‌ی تاثیردو برنامه‌ی تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط و تناوبی شدید بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام، مالون دی آلدئید و سوپراکسید دیسموتاز زنان میانسال چاق و دارای اضافه وزنسیدرضا عطارزاده حسینی,مهتاب معظمی۲۰۲۰-۹
اثر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف زیره کوهی بر فاکتورهای عملکرد کلیوی و میزان مواد معدنی نمونه خونناهید بیژه۲۰۲۰-۱۰
اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر پروگرانولین، هموگلوبین گلیکوزیله و مقاومت به انسولین در زنان دیابتی نوع دو دارای اضافه وزن و چاقسیدرضا عطارزاده حسینی,ناهید بیژه۲۰۲۰-۱۱
تاثیر تمرینات شناختی و حرکتی کنسول‌های Wii بر تبحر حرکتی، توه دیداری و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان دارای اختلال نقص توه/فزون‌کنشیمهدی قهرمانی مقدم۲۰۲۰-۱۱
تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی بر برخی مایوکاینهای تنظیمی تمایز بافت آدیپوز به چربی قهوه ای و مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع دوناهید بیژه,سیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۲۰-۱۱
اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر تعادل، خستگی و قدرت عضلانی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیسمهتاب معظمی۲۰۲۰-۱۲
Comparing the effects of six-months aerobic training on pulmonary function tests in obese and nonobese womenمهتاب معظمی,ناهید بیژه۲۰۲۰-۱۲
تاثیر تمرینات مقاومتی با دو شدت متفاوت همراه با محدودیت جریان خون بر قدرت عضلانی، درصدچربی و سطح سرمی آیریزین زنان دارای اضافه ‎وزنمهدی قهرمانی مقدم,الهام حکاک دخت۲۰۲۰-۱۲
Comparison of two types of forward and backward Walking on the treadmill on Physical Fitness Factors in Overweight Low Mobility Girlsناهید بیژه,محمد مسافری ضیاءالدینی۲۰۲۱-۱
The Effect of a Corrective Exercise Program Based on Scapula Stability on Scapular Upward Rotation and Scapulohumeral Rhythm in Wheelchair Basketball Athletes With Bilateral Scapula Rotational Syndromeاحمد ابراهیمی عطری۲۰۲۱-۱
مقایسه توزیع فشار کف پایی و فعالیت عضلات منتخب اندام تحتانی بین کفش ویسکوز و کفش فومی رایجمهرداد فتحی۲۰۲۱-۱
بررسی تاثیر شش هفته تمرین اصلاحی بر آنتی‌ورژن و توزیع فشار کف پایی در زنان با آنتی ورژن افزایش یافته رانناهید خوشرفتاریزدی,شهناز بمبئی چی۲۰۲۱-۲
اثر هشت هفته تمرین استقامتی و تزریق قطعه لیپولیتیک هورمون رشد(AOD9604) بر آنزیم های کبد و CK18 موش های سوری القائ شده به آسیب کبدی(NAFLD) ناشی از رژیم غذایی پرچربمهرداد فتحی,سیدرضا عطارزاده حسینی,محمد مسافری ضیاءالدینی۲۰۲۱-۳
تاثیر تمرینات شناختی و حرکتی کنسول‌های Wii بر کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال کم توجه/بیش فعالیمهدی قهرمانی مقدم۲۰۲۱-۳
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر بیان زن های پروتئین کلوتو و عامل رشد شبه انسولینی-1 در عضله اسکلتی کند انقباض و تند انقباض رت های نزاد ویستارسیدرضا عطارزاده حسینی,مهرداد فتحی۲۰۲۱-۳
The Effect of Prehabilitation on the Self-Reported Outcomes of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Systematic Reviewاحمد ابراهیمی عطری۲۰۲۱-۴
اثر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر برخی از شاخص های عملکردی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیسمهتاب معظمی۲۰۲۱-۵
تأثیر تمرینات هوازی با شدت های ثابت و متغیر بر ترکیب بدن، برخی از عوامل فیزیولوژیک و انعقادی زنان میانسال دارای اضافه وزنمهرداد فتحی۲۰۲۱-۶
مقایسه اثر هشت هفته تمرین ترکیبی ویبریشن - طناب زنی با دو شدت مختلف بر شاخص-های الکترومایوگرافی عضلات مردان سالمند: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، یک سو‌کورسیدعلیرضا حسینی کاخک۲۰۲۱-۶
اثر تمرین ترکیبی (مقاومتی-هوازی) بر هموگلوبین گلیکوزیله، کلسترول‌تام، تری‌گلیسرید، و مقاومت به انسولین در زنان یائسه مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتیسیدرضا عطارزاده حسینی,ناهید بیژه۲۰۲۱-۷
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح فریتین سرمی، شاخص های گلایسمیک و لیپیدی زنان مبتلا به دیابت نوع دوناهید بیژه,الهام حکاک دخت۲۰۲۱-۷
روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت- 3 در کودکان 5 تا 9 سال کشور عراق و مقایسه رشد مهارت‌های حرکتی درشت کودکان ایرانی و عراقیسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۲۱-۹
The Effect of Eight Weeks Endurance Training, Somatropin Injection, and Its Lipolytic Fragment (AOD9604) on Cytokeratin-18 and Liver Enzymes of Mice Induced Liver Damage Due to a High-Fat Dietمهرداد فتحی,سیدرضا عطارزاده حسینی,محمد مسافری ضیاءالدینی۲۰۲۱-۱۰
تأثیر مصرف زیره کوهی همراه با تمرین هوازی در آب بر سطوح فیبرینوژن و تعداد پلاکت خون در زنان یائسهالهام حکاک دخت,ناهید بیژه۲۰۲۱-۱۰
مقایسه تثیر تمرینات تناوبی شدید و مقاومتی متوسط بر فولیستاتین و میوستاتین سرمی، توان بی‌هوازی و شاخص خستگی دختران فعالمهرداد فتحی,امیر رشیدلمیر۲۰۲۱-۱۲
تاثیر تمرینات پیلاتس بر درد و گشتاور ایزومتریک عضلات فلکسور و اکستنسور زانوی زنان مبتلا به آرتریت روماتوئیداحمد ابراهیمی عطری,علی اکبر هاشمی جواهری۲۰۲۲-۱
تاثیر یک دوره ماساژ کوتاه مدت بر فشار کف پایی در حین راه رفتن و شدت درد زنان مبتلا به کمردرد مزمن ‏ناشی از فتق دیسک کمریناهید خوشرفتاریزدی,علی اکبر هاشمی جواهری۲۰۲۲-۲
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح پروتئین‌های PPAR-α SREBP1c, و CHREBP کبدی در رت‌های دارای دیابت نوع دومهرداد فتحی,مهتاب معظمی,محمد مسافری ضیاءالدینی۲۰۲۲-۲
تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل رزوراترول بر مساحت هپاتوسیت ها و هسته های پلی پلوئید در موش های صحرایی نر پیر نژاد ویستارمهتاب معظمی,مهرداد فتحی۲۰۲۲-۳
مقایسه اثر برنامه تمرینی قدرتی، قدرتی-راه‌رفتن و دویدن به لو و قدرتی- راه‌رفتن و دویدن به عقب بر ترکیب بدنی و آمادگی عملکردی مردان میان‌سال 50 تا 60 سالسیدعلیرضا حسینی کاخک۲۰۲۲-۳
بررسی تغییرات بیان ژن miR-122 در بافت کبد و سطوح سرمی آنزیم های ALT و AST پس از تمرین مقاومتی و تزریق بولدنون در موش های صحرایی نرامیر رشیدلمیر,ناهید بیژه۲۰۲۲-۴
تأثیر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی برشاخص‌های آمادگی جسمانی، عملکرد شناختی و کنترل گلایسمیک در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲سیدعلیرضا حسینی کاخک۲۰۲۲-۶
مقایسه پاسخ حاد برخی شاخص‌های سیستم ایمنی و کورتیزول به دنبال انام چهار هفته تمرینات موازی همراه با ویتامین E و C در زنان غیر فعالسیدعلیرضا حسینی کاخک۲۰۲۲-۶
اثر تمرین استقامت در سرعت تولیدی به همراه محدودیت ریان خون در تناوب‌های استراحتی بر سطوح سرمی VEGF و HIF-1α و عملکرد هوازی و بی هوازی مردان فوتبالیستسیدعلیرضا حسینی کاخک۲۰۲۲-۷
بررسی اثر هشت هفته تمرینات منتخب بر حس عمقی و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب پای تکواندوکاران مرد نخبه در پیشگیری از آسیب سندروم درد کشککی رانیناهید خوشرفتاریزدی۲۰۲۲-۷
Interactive effect of exercise training and growth hormone administration on histopathological and functional assessment of the liver in male Wistar ratsامیر رشیدلمیر,مهتاب معظمی۲۰۲۲-۸
تأثیر برنامه تمرینی حاصل از نتایج آزمون غربالگری حرکتی عملکردی بر قدرت عضلات ران و پایداری قامتی پویا، جهت پیشگیری از آسیب رباط صلیبی قدامی در مردان فوتبالیست سالمناهید خوشرفتاریزدی,بهناز شاه طهماسبی ۲۰۲۲-۸
تأثیر ریکاوری با غوطه‌وری در آب سرد بر شاخص‌های آسیب عضلانی و عملکرد ورزشی متعاقب انجام فعالیت سرعتی تکراری در فوتبالیست‌های مرد جوانمحمد مسافری ضیاءالدینی۲۰۲۲-۹
The Effect of Two Types of Foot Orthoses on the Knee Valgus Angle Within Single-Leg Landing: Implications for ACL Damage Hazard Decreaseناهید خوشرفتاریزدی۲۰۲۲-۱۱
تاثیر ارای برنامه آمادگی سمانی هدفمند بر میزان خستگی احیاگران و کیفیت فشردن قفسه صدری در احیای قلبی ریویمحمد مسافری ضیاءالدینی۲۰۲۲-۱۱
تاثیر هشت هفته برنامه آماده‏سازی فوتبال و مصرف مکمل بتاولگاریس بر بیان پروتئین‏های OPA1 و MFN1 بازیکنان فوتبالمهرداد فتحی,سیدرضا عطارزاده حسینی,محمد مسافری ضیاءالدینی۲۰۲۲-۱۲
ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون BOT-2 و مقایسه تبحر حرکتی پسران 5 تا 7 ساله عراقی و ایرانیسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۲۳-۳
تاثیر هشت هفته تمرینات استقامتی، مقاومتی و تناوبی شدید بر بیان ژن SREBP-1 و 12.13.diHome رت‌های نرویستارچاقامیر رشیدلمیر۲۰۲۳-۵
اثر هشت هفته تمرین ترکیبی هوازی و مقاومتی بر سطح mir-93، اجزای RCT و لپتین در بیماران پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونرامیر رشیدلمیر,سیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۲۳-۶
Effects of Combined aerobic and resistance Exercise on miR-93, Reverse Cholesterol Transport and Serum Leptin Levels in Patients After Coronary Artery Bypass Graft Surgeryامیر رشیدلمیر,سیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۲۳-۶
بررسی و مقایسه سطوح پروتئین واکنشی C با حساسیت بالا و نیم‌‌رخ لیپیدی سرم در سالمندان فعال و کم تحرک در پیک اول پاندمی کروناسیدرضا عطارزاده حسینی۲۰۲۳-۸
تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تزریق سوماتوتروپین بر نشانگرهای آپوپتوز هپاتوسیت و شاخص آتروژنیک موش‎های سوری مبتلا به کبد چربمهرداد فتحی,سیدرضا عطارزاده حسینی,محمد مسافری ضیاءالدینی۲۰۲۳-۸
تثیر یک دوره بازتوانی قلبی بر برخی عوامل کلیدی انتقال معکوس کلسترول و سطح سرمی ‏TNFα‏ در بیماران ‏بای‌پس عروق کرونرامیر رشیدلمیر۲۰۲۳-۸
تثیر تمرینات پلایومتریک در آب با و بدون محدودیت جریان خون بر آمادگی جسمانی دختران جوان فعالسیدعلیرضا حسینی کاخک۲۰۲۳-۹
تأثیرهشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژنهای12.13.diHome، SREBP-1و ترکیب بدن رتهای نرویستارچاقامیر رشیدلمیر,ناهید بیژه,سیدعلیرضا حسینی کاخک۲۰۲۳-۱۰
A Comparison of the Effects Continuous and Interval Exercises on Fibrillin-1 and Asprosin in Obese Male Ratsامیر رشیدلمیر۲۰۲۳-۱۱
اثر نوروپروتکتیو ترکیب تمرین هوازی و آدنوزین بر بیان ژن گیرنده A2a و عوارض ناشی از سکته مغزی در هیپوکامپ موش صحرایی نر بالغمهتاب معظمی,ناهید بیژه,امیر رشیدلمیر۲۰۲۳-۱۲
The Effects of Various Cognitive Tasks Including Working Memory, Visuospatial, and Executive Function on Postural Control in Patients With Anterior Cruciate Ligament Injuryبهناز شاه طهماسبی ۲۰۲۴-۱
بررسی اثر خستگی عضلات ثبات‌دهنده مرکزی بر فاکتورهای کینماتیکی اندام فوقانی درپرتاب بالای سر: شناسایی عوامل خطرزای آسیب‌های شایع در بازیکنان سافت بالناهید خوشرفتاریزدی۲۰۲۴-۱
تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی و تزریق هورمون رشد بر محتوی PGC1α میتوکندریایی قلبی و برخی شاخص‎های استرس اکسیداتیو موش‎های سوری مبتلا به آسیب کبدیسیدرضا عطارزاده حسینی,مهرداد فتحی,محمد مسافری ضیاءالدینی۲۰۲۴-۱