کمیته هیپنوتیزم ورزشی

دبیر کمیته

 

mohamadinezad

دكترمهدی محمد ی نژاد

رتبه علمی : استاديار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص :روان شناسی ورزش

پست الکترونیک

 تلفن:38805414

اعضا کمیته علمی

sohrabi

دکترمهدی سهرابی

رتبه علمی :استاد دانشکده علوم ورزشی

دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص : رفتار حرکتی

پست الکترونیک

 تلفن:38805408

fathi

دکتر مهدی فتحی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، رئیس انجمن هیپنوتیزم بالینی قاره آسیا

 

 

 

soltani

دکتر حسین سلطانی

روان شناس ورزشی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه

 amir hooshang

دکتر امیر هوشنگ باقری

مدرس و عضو هیات‌مدیره‌ی انجمن هیپنوتیزم بالینی

مسوول شاخه‌ی هیپنوترابی کمیته‌ی روان‌درمانی انجمن روانپزشکی

 

 

 

 

sanat 

آقای علی صنعتگر قوچانی

روانشناس بالینی

 

  رویداد های پیش رو

 

 

 

رویداد های گذشته

 

 

لینک های مرتبط