عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
تاثیر روش تمرینی مقاومتی تراباند برعملکرد زنان ورزشکار رشته تیرو کمانگلثومه غلامی مطلقکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۸۹/۰۶/۳۰
تاثیر یک دوره تمرینات کاهش اکسیژن(هیپوکسی) بر برخی از فاکتورهای خونی دختران ناجی غریقسمانه صادقی نیاکارشناسی ارشدبیژه۱۳۸۹/۰۷/۰۵
تاثیر هشت هفته برنامه پیاده روی بر میزان لیپوپروتئین a ، لیپیدهای سرم و هورمون استروژن در زنان یائسه غیر ورزشکارزینب فیروزهءکارشناسی ارشدبیژه۱۳۸۹/۱۱/۰۲
تاثیردوازده هفته تمرین هوازی بر لیپیدهای سرم،توان هوازی و ترکیب بدن در دختران کم توان ذهنی غیرورزشکارمریم خواجویکارشناسی ارشدبیژه۱۳۸۹/۱۱/۰۶
تاثیر دو نوع برنامه کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی(AgRP) پلاسمای کشتی گیران تمرین کردهمحمود دلفانکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۸۹/۱۲/۰۴
تاثیر ماساژ بر عملکرد کشتی گیران نخبهرضا بابازادهکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۰/۰۴/۱۴
تاثیر تمرینات ترکیبی ایزومتریک و ایزوتونیک بر تعادل ایستا و مقاومت عضلانی بیماران مبتلا به سکته مغزیمجید زندیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۰/۰۶/۲۰
تأثیر هشت هفته تمرین متقاطع بر قدرت عضله چهارسررانی مردان پس از بازسازی رباط صلیبی قدامیکاظم نوروزیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۰/۰۶/۲۰
تأثیر تمرینات مقاومتی و استقامتی بر سطوح آندروژن ها، کورتیزول و لاکتات سرم مردان مسنامین احمدیکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۰/۰۶/۲۷
تاثیر 8 هفته تمرین هوازی برغلظت گرلین پلاسمادر زنان جوانزهرا میرزنده دلکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۰/۰۶/۲۹
تاثیر فعالیت بدنی هوازی منتخب بر ظهور اختلالات الکتروانسفالوگرافی کودکان مصروعتکتم شفیعیکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۰/۰۶/۲۹
تاثیردو روش تمرینی بر عملکرد حرکتی و تعادل کودکان فلج مغزی اسپاستیکلیلا اصغریکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۰/۰۶/۲۹
توصیف وضعیت ابعاد بدنی، آمادگی جسمانی و شاخص های قلبی- تنفسی آتش نشانان مشهدجلال منصوریکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۰/۰۶/۲۹
بررسی انواع و علل احتمالی بروز آسیب های ورزشی در سنگ نوردان نخبهسمیّه عسکری حسینیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۰/۰۶/۳۰
مقایسه تأثیر برنامه تمرین هوازی و اصلاح رژیم غذایی بر سطوح آمینوترنسفراز های سرم بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلیحسین نیک روکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۰/۰۷/۰۵
رابطه ریسک فاکتورهای منتخب با آسیب های ورزشی در دانش آموزان پسرورزشکار استان خراسان رضویحسن کوشکیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۰/۰۷/۲۶
تأثیر تمرینات مقاومتی و استقامتی بر سطوح آندروژن ها، کورتیزول و لاکتات سرم زنان مسندنیا صورتی جابلوکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۰/۰۷/۲۷
تأثیرخستگی بر تعادل مردان والیبالیست دانشگاهیمهدی صنعتی فاروجیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۰/۰۸/۱۷
تاثیر ارتز های پری فابریک و خستگی بر تعادل ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پاالهه فرجیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۰/۱۱/۰۱
تأثیر شش هفته تمرین هوازی بر آنزیم های LDH وCPK و رکورد شنا درتیم ملی شنای جانبازانمحمدرضا رهبریکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۰/۱۱/۱۵
تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای وتمرین هوازی بر بیان ژن ابستاتین لنفوسیت‌ زنان جوان تمرین کردهمهدیه ابراهیم نیاکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۰/۱۱/۱۶
مقایسه تمرینات استقامتی و مقاومتی بر ظرفیت عملکردی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسمریم خورشیدسخن گویکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۰/۱۱/۲۶
تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک، قدرتی و ترکیبی، بر دو سرعت و توان انفجاری دانشجویان غیر ورزشکار دانشگاه فردوسی مشهدسیدعلی رضا سعیدی سینیکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۱/۰۵/۲۴
تاثیر برنامه تمرینی منتخب بر سطوح ایمونوگلبولین های (IgA،IgM،IgG) سرمی طی دوره آماده سازی دوندگان مرد نیمه استقامت نخبهکیوان حجازیکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۱/۰۶/۱۸
تأثیر برنامه تمرین در آب بر عملکرد جسمانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسفاطمه سروریکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۱/۰۶/۲۶
بررسی ناهنجاری ها ی بالا تنه دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی مناطق مختلف شهری مشهد وارتباط آن با وضعیت اجتماعی -اقتصادیماه منیر ملکی زادهکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۱/۰۶/۲۷
بررسی راستای ستون فقرات و آمادگی جسمانی جانبازان ضایعات نخاعی ورزشکاران در رشته های مختلف و غیر ورزشکارانمهدی صابریکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۱/۰۶/۲۸
مقایسه ی اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای وتمرین هوازی بر بیان ژن AGRP لنفوسیت‌ زنان جوان تمرین کردهسمیه شریفانکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۱/۰۶/۲۸
اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای وتمرین هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت‌ زنان جوان تمرین کردهسمانه درودیکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بررسی تاثیر مصرف کافئین قبل از فعالیت استقامتی بر پاسخ بعضی هورمونهامحمود زارعیکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۱/۰۶/۲۹
تاثیر استروئید آنابولیک استانوزولول با 8 هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر آسیب های کبدی در موش صحرایی نرذبیح اله قدم پور واحدکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۱/۰۶/۲۹
تعیین تاثیر مصرف کافئین قبل از فعالیت مقاومتی بر پاسخ برخی هورمونهاهادی وطن دوستکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۱/۰۶/۲۹
تغییرات غلظت کورتیزول ، تستوسترون و IgA بزاقی بازیکنان مرد،قبل ،حین و بلافاصله پس از رقابت رسمی فوتسالمحسن ودودکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
تاثیر چهار هفته تمرینات دایره ای برفیبرینوژن و رسیستین پلاسما در گشتی گیران تمرین کردهیاسر کهندلان شهرنویکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۱/۰۶/۳۰
تاثیر حمل کیف های رایج مدرسه بر فعالیت الکتریکی عضلات تنه دانش آموزان دخترسمانه مهدوی مقدمکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۱/۰۶/۳۰
مقایسه تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی و بی هوازی بر تغییرات ایمونوگلوبولین IgA)A) و پروتئین تام بزاقی نوجوانان ورزشکار تفریحیمحسن طبرستانیکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
مقایسه اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای و تمرین هوازی بر بیان ژن گرلین لنفوسیت‌ زنان جوان تمرین کردهشیدا قلیچیکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۱/۰۷/۱۲
مقایسه تاثیر دو روش کاهش وزن بر سطوح سرمی مایوستاتین و فولیستاتین کشتی گیران تمرین کردهسیدمحمد متولی عنبرانیکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۱/۱۰/۲۰
تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر برخی شاخص های عملکرد اندوتلیال عروق و تغییرات سطوح هورمون استروژن زنان یائسه غیرفعالسمانه فراحتیکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۱/۱۱/۰۱
اثر دو ماه تمرین هوازی بر غلظت سرمی ویسفاتین و مقاومت به انسولین و نیم رخ لیپیدهای خون در زنان سالم غیرفعال دارای اضافه وزنلیلا قره چلوکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۱/۱۱/۰۴
تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر بیان ژن رزیستین لنفوسیت زنان جوان تمرین کردهسمیرا غلامیانکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۱/۱۱/۰۷
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژن IL-6 لنفوسیت‌ در زنان جوان تمرین کرده.نسیم ایزدپناه رضائیکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۱/۱۱/۰۷
تاثیر8هفته تمرین هوازی بر سطوح پروتئین واکنشگرسی و هموگلوبین گلیکوزیله وشاخص های لیپوپروتئینی زنان دیابتی نوع 2اکرم علی زادهکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۱/۱۱/۰۷
تاثیر یک دوره تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف مکمل زنجبیل بر برخی شاخص های لیپیدی خون مردان دیابتی نوع2ابوالقاسم حامیکارشناسی ارشدمعظمی۱۳۹۱/۱۱/۰۸
هایپوکسی تناوبی استراحتی بر توان هوازی و بی هوازی مردان دوچرخه سوار نخبه خراسان رضویمهدیه کوشکیکارشناسی ارشدمعظمی۱۳۹۱/۱۱/۰۸
اثردونوع تمرین یک جلسه ای باشدت های سبک وزیاد برشاخص های عملکردی کبددرمردان ورزشکاررضا حاج خزیمهکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۱/۱۱/۰۹
تاثیر یک دوره تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف مکمل دارچین بر برخی شاخص های لیپیدی خون مردان دیابتی نوع دوعلیرضا قدمگاهیکارشناسی ارشدمعظمی۱۳۹۱/۱۱/۰۹
تاثیر هایپوکسی تناوبی استراحتی بر کورتیزول،تستوسترون وزمان تایم تریل مردان دوچرخه سوار نخبهناهید صفریکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۲/۰۲/۲۳
تاثیر8هفته تمرین هوازی بر سطوح فریتین وگلوکز ومقاومت به انسولین وشاخص های لیپوپروتئینی زنان دیابتی نوع 2عاطفه حلمی سیاسی فریمانکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۲/۰۳/۰۵
تاثیر کاهش وزن سریع وتدریجی بر ترکیب بدن، توان هوازی وبی هوازی، اسیدلاکتیک وقند خون کشتی گیرانجواد قائمیکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۲/۰۴/۰۵
بررسی یک دوره حرکات اصلاحی بر نیروی عکس العمل زمین در حین راه رفتن و تعادل دانش آموزان دارای کف پای صافمصطفی پایندهکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۲/۰۴/۰۹
تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر تعداد لکوسیت ها و زیرمجموعه های آن‌ها در دانشجویان غیر ورزشکارناصر مرادیانکارشناسی ارشدحکاک دخت۱۳۹۲/۰۴/۱۵
تاثیر 2 ماه تمرین هوازی ذر آب بر سطح AGRP در ناجیان غریق دخترغیر فعالرخساره فیض اله زاده موسویکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۲/۰۶/۲۶
تأثیر سه ماه تمرین ورزشی هوازی و رژیم غذایی بر سطوح آنزیم های کبدی افراد چاق مبتلا به دیابت نوع دومغلام رسول محمدرحیمیکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۲/۰۶/۲۶
تاثیرلیزر کم توان برآنزیم های لاکتات دهیدروژناز و کراتین فسفوکیناز و میزان خستگی ناشی ازتمرین زیربیشینهسمیرا نادعلیکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۲/۰۶/۲۷
تاثیر 2 ماه تمرین هوازی در آب بر سطح ابستاتین پلاسمای دختران ناجی غریق غیرفعالمژده نقویکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۲/۰۶/۳۰
تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر تغییرات تعادل ، سرعت راه رفتن وبرخی شاخص های خون در بیماران نوروپاتی دیابتیمصطفی خوئی تربقانکارشناسی ارشدمعظمی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
اثر هشت هفته تمرین تعادلی با توپ فیزیوبال (سوئیسی) بر تعادل ایستا و پویای سالمندانمحسن محمدی مؤمنکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۲/۰۶/۳۱
مقایسه تاثیر یک برنامه مقاومتی افزایشی، در آب و خشکی بر روی خستگی و تعادل بیماران مبتلا به ام اسآرتمیس نقیب زادهکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۲/۰۶/۳۱
مقایسه تمرینات ویلیامز و پروتکل محقق ساخته بر میزان کمردرد مزمن مکانیکال زنان میانسالطیبه میریکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۲/۰۶/۳۱
مقایسه سه پروتکل تمرینی پبات دهنده الکتروتراپی و ترکیبی بر کاهش درد و بهبود عملکرد در زنان مبتلا به کمر درد مزمنسوسن خادمی نژادکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۲/۰۶/۳۱
مقایسه و رابطه ریسک فاکتورها با لور دوز کمری دختران 16 ساله ورزشکاران و غیر ورزشکارانمحبوبه صراف زاده زرگرکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۲/۰۶/۳۱
تاثیر 8 هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطخودوس بر میزان لاکتات پلاسما و VO2max دانشجویان غیر ورزشکارامید هاشم زادهکارشناسی ارشدمعظمی۱۳۹۲/۰۸/۲۷
بررسی ارتباط بین ریسک فاکتور های منتخب داخلی و خارجی اندام تحتانی بر بروز آسیب های زانوی فوتبالیست های نخبهعلی رضا پورکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۲/۱۰/۱۵
تاثیر یک دوره پروتکل بازتوانی قلبی بقر شاخص های سلامتی بیماران قلبیصدیقه محمودیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۲/۱۰/۱۵
رابطیه ریسک فاکتور ها با آسیبهای ورزشی هندبال در دانش آموزان دختر هنرستان فاضله مشهدمهتاب سبحان زادهکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۲/۱۰/۱۵
بررسی فعالیت الکتریکی عضلات ساق پا و ویژگی های آنتروپومتری در افراد مبتلا به شین اسپلینتوجیهه ثابتی همت آبادیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۲/۱۰/۱۷
بررسی شیوع صدمات وم بخش های آسیب پذیر بدن در والیبال نشسته مردانهنگامه پورحسنکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۲/۱۰/۲۲
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر گرلین پلاسما و بیان ژن گرلین لنفوسیت مردان میانسالسیدمهدی احمدیکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۲/۱۰/۲۵
مقایسه انعطاف پذیری عضلات و تعادل در دانشجویان با و بدون آسیب مکررآرمیتا نکوئیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۲/۱۱/۰۱
پیش بینی سطح عملکرد مهارتی بازیکنان فوتبال بر اساس ویژگی آنتروپومتریکی و آمادگی جسمانیمنصور بسطامیکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۲/۱۱/۰۶
رابطه سطح فعالیت بدنی با برخی از فاکتورهای خونی در دوره بارداری زنانسمیه عباسیکارشناسی ارشدمعظمی۱۳۹۲/۱۱/۰۶
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر سطح فولیستاتین سرم زنان غیرفعال میانسالمحبوبه تاجیککارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۲/۱۱/۰۷
تعیین رابطه آمادگی جسمانی، ترکیب بدن و فشار خون دانش آموزان دختر فعال و غیر فعال نوجوانزری سنچولیکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۲/۱۱/۰۷
پاسخ حاد لاکتات، GH و IGF-1 به دو پروتکل تمرینی همراه با محدودیت جریان خون در مردان جوانفائزه حیدریکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۲/۱۱/۰۸
تاثیر گرم کردن بر شاخص های خونی، کورتیزول و ضربان قلب غواصانبهاره قلی پورکارشناسی ارشدمعظمی۱۳۹۲/۱۱/۰۸
تأثیرهشت هفته تمرینات مقاومتی بر پاسخ های سازشی آندروژن ها وکورتیزول زنان یائسه غیرفعالریحانه زارعکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۲/۱۱/۰۸
مقایسه شاخص های همودینامیکی قلبی عروقی زنان یائسه و ورزشکا و غیر ورزشکارفهیمه سروریکارشناسی ارشدمعظمی۱۳۹۲/۱۱/۰۸
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و فیزیوبال بر کمردرد و تعادل زنان سالمندشیما رشید لمیرکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۲/۱۱/۰۹
اثر یک دوره تمرینات تناوبی شدید بر سطح سرمی پی سی جی 1 آلفا و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزنزینب عزیزی قوچانکارشناسی ارشدمعظمی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی رابطه بین ناهنجاریهای اندام تحتانی با اسپرین های مچ پاحمیده اخوانکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی رابطه ی آسیب های رایج هندبالیست ها و بسکتبالیست ها با پست های آن ها و ویژگی های آنتروپومتریک بازیکنان نخبهسیده ساره فتاحی معصومکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی شیوع و ارتباط بین ناهنجاری های اسکلتی و عضلانی و آنتروپومتری با آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه هفت مشهدمحبوبه ترغیبیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی فعالیت التریکی عضلات ساق و توزیع فشار پا در افراد مبتلا ذبه شین اسپلینتامیرحسین تلواریکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی و مقایسه برخی از ویژگی های آنتروپومتریک و فیزیولوژیک زنان کبدی کار حرفه ای ، نیمه حرفه ای و آماتورنرگس محبوبکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و رژیم غذای کاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیر فعال میانسالمحمد علی محمدیکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۲/۱۱/۰۹
تاثیر پروتکلهای مختلف گرم کردن بر رکورد 60 متر دوندگان نخبه سرعتی زنفاطمه عزیزی قوچانکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۲/۱۱/۰۹
تاثیر شش هفته تمرین ترکیبی و مکمل تتراهیدروکانابیونول بر کیفیت زندگی و میزان خستگی زنان میانسالف مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسسحر علائیکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
تاثیر غوطه وری در آب سرد بر ثبات پویای مچ پای افراد سالمفلورا فروردینکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۲/۱۱/۰۹
تاثیر هشت هفته تمرینات دایره ای بر مقادیر AGRP مردان جودوکار تمرین کردهحمیدرضا زاهدی کلاته جعفرآبادکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر آمادگی هوازی، نیمرخ لیپیدی، مقاومت به انسولین و هورمون های استروژن و پروژسترون زنان سالمندپروانه حبیب نیاکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
تأثیر هشت هفته تمرینات استقامتی و مصرف دزهای 3 و 6 گرم دارچین بر نیمرخ لیپوپروتیینی و قندی زنان دیابتی نوروپاتیزهرا نشاط پرورکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۲/۱۱/۰۹
مقایسه اثر دو پروتکل تمرینات هوازی و تمرینات مقاومتی بر تعادل، قند خون و فاکتور رشد عصب(ngf) مردان مبتلا به بیماری نوروپاتی-دیابتیمهدی خانبابازادهکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی اختلات اسکلتی عضلانی نواحی گردنی و کمربند شانه ای در کاربران رایانه مرد فعال و غیر فعال دانشگاه تهرانفرهاد نیکروان گلسفیدیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۲/۱۱/۱۰
بررسی کیفیت ارائه ی خدمات در مجموعه های ورزشی شهرستان طرقبه و شاندیزسید هاشم نعمتیکارشناسی ارشدمعظمی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
مقایسه تاثیر 4 هفته تمرین در آب و تمرین مقاومتی بر تعادل و برخی فاکتورهای عملکردی زنان سالمنداعظم عباس نیاکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
مقایسه موقعیت قرارگیری استخوان کتف و استقامت عغضلات ریتراکتور با درد شانه در شناگران نخبه زنهلن زندیانکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی و مقاومت به انسولین زنان یائسهویدا ودیعی نوقابیکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۲/۱۱/۱۴
مقایسه سطوح افسردگی، خود- ادراکی جسمانی و عزت نفس با میزان هورمون‌های کورتیزول و تستوسترون سرمی زنان یائسه فعال و غیر فعالاعظم جهان فرکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۲/۱۱/۱۴
تاثیر یک برنامه تقویتی در آب بر فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اکستنسوری کمری و شدت درد مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصیمهدی مهجورکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۳/۰۳/۱۰
رابطه بین آسیب‏های ورزشی با عوامل روانشناختی در دختران والیبالیست مقطع تحصیلی متوسطهحمیده باهیئت رودیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۳/۰۳/۲۷
تجزیه وتحلیل حرکتی ورزشکاران مبتلا به شین اسپلینتابوالفضل میرزاده مقدمکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۳/۰۶/۱۹
بررسی و تجزیه تحلیل حرکتی دویدن ورزشکاران مبتلا به درد پهلومهدی صفری بککارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۳/۰۶/۲۳
تاثیر یک دوره آب درمانی بر بهبود بیماران مبتلا به واریسمریم مؤمنی مهرجردیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۳/۰۶/۲۵
تاثیر تمرینات چی رانینگ بردرد، دامنه حرکتی و تعادل افراد مبتلا به شین اسپلینتمنیره شاه پسندکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
تاثیر چهار هفته تمرین هوازی ومقاومتی بر روی برخی فاکتورهای انعقادی وفیبرینولیتیک دانشجویان پسرغیر ورزشکاراحسان میرکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی(هوازی – مقاومتی) بر نیمرخ لیپیدی و آپوپروتئینB دانشجویان غیر ورزشکارمهدی فولادیکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
تاثیر یک دوره تمرین در آب بر بهبود عارضه التهاب غلاف کف پاییسیده فهیمه عابدیانکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی داخل آب بر سطوح آپوپروتئین aوb گلوکز خون، وضعیت مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپدی در زنان یائسهزیبا شوریدهکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۳/۰۶/۲۶
تأثیر تمرینات تای چی بر تعادل و عارضه سر به جلو در دانش آموزان پسر نابیناهدیه اسحقیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
تأثیر تمرینات یوگا بر تعادل و عارضه سر به جلو در دانش آموزان پسر نابیناثمینه اسحقیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
فارسی: تاثیر چهار هفته تمرین مقاومتی و هوازی برسطوح سرمی هورمون پاراتیروئید، آلکالین فسفات ،کلسیم و فسفر در دانشجویان پسر غیر ورزشکارروح اله بیابانی یونسیکارشناسی ارشدحکاک دخت۱۳۹۳/۰۶/۲۹
مقایسه تاثیر پروتکل حرکتی برپایه یوگا وتمرین کیگل بر قدرت عضلات کف لگن در زنان مبتلا به سندرم ضعف عضلات کف لگنالهام گودرزیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۳/۰۶/۲۹
مقایسه دو روش ماساژ و ترکیب ماساژ با حرکت درمانی بر شدت ، دفعات و طول مدت سردرد نوع تنشی مزمنمحمّدرضا رحیم آبادیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۳/۰۶/۲۹
مقایسه یک دوره آب درمانی و رفلکسولوژی بر درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به آرتروز زانومژده بهادر فرکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
تاثیر ماساژ اندام تحتانی پس از پروتکل شبیه سازی شده مسابقه بر برخی از ریسک فاکتورهای آسیب ورزشی در کشتی گیران جوانعلی اکبر عبدالعلی زادهکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۳/۰۶/۳۰
اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح بتا اندورفین و ادراک درد ناشی از دیسمنوره در دختران نوجوان غیر فعالفهیمه سادات جمالیکارشناسی ارشدمعظمی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر دو نوع تیپ (کنزیو و ریجید) بر ثبات و عملکرد والیبالیست های نخبه با اسپرین مزمن مچ پاسیداسماعیل موسویکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر ماساژ و حرکت درمانی بر کاهش درد ناشی از کوفتگی تاخیری اندام تحتانیاکرم صارمی ساداتیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تاثیر تمرین مقاومتی بر سرعت هدایت عصب در بیماران دیابتی دارای نوروپاتی محیطیاکرم هدایتیکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر غلظت گالانین سرم زنان چاق میانسالسمّیه خیرابادیکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی(هوازی –مقاومتی) بر توان هوازی، ترکیب بدن، قدرت عضلانی و آپوپروتئین آ دانشجویان غیر ورزشکارمحسن اکبریکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تاثیر یک دوره مکمل دهی ال-آرژنین بر پاسخ های VEGF ، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده سازمرتضی مطهّری رادکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
مقایسه تآثیر پروتکل حرکت درمانی با و بدون ماساژ بر کمردرد مکانیکال مزمن زنان جوان بعد از زایمان طبیعیصدیقه علی زادهکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۳/۰۶/۳۱
مقایسه تاثیر پرتکل های تمرینی پیلاتس و فیزیوبال بر تعادل زنان سالمندالهام یزدان شناسکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۳/۰۶/۳۱
مقایسه تاثیر تیپینگ و ارتز پری فابریک بر تعادل و درد زنان هندبالیست با اسپرین مچ پااعظم سلامتکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۳/۰۶/۳۱
مقایسه تاثیر خستگی برتغییرات انحنای لوردوز،کایفوز و طول ستون فقرات بانوان ورزشکار رشته پیلاتس و ایروبیک.الهام داودپورکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۳/۰۶/۳۱
مقایسه کنترل پاسچر در مردان بسکتبالیست نخبه با و بدون سابقه بازسازی رباط صلیبی قدامیمیلاد عاملیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی وبروزآسیب های مکرر ورزشی دربین دانشجویان تربیت بدنیمژگان مقدمکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۳/۰۷/۰۹
مقایسه تاثیر یک دوره فعالیت هوازی در آب بر عملکرد حرکتی و کیفیت زندگی بیماران مرد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با درجه بالا و پایینسید مهدی هاشمیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۳/۰۷/۱۲
تاثیر یک دوره برنامه تمرین در آب بر میزان درد و کیفیت زندگی زنان میانسال مبتلا به کمردرد مزمن مکانیکالوجیهه حسن زادهکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۳/۰۷/۱۵
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی براینترلوکین 6 و مقاومت انسولین و گلوکز خون دانشجویان دختر جوان دارای اضافه وزنمعصومه اسماعیلی علمداریکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین پلیومتریک و قدرتی بر توان، استقامت و حداکثرگشتاور عضلات چهارسررانی و همسترینگ بعد از بازسازی ACLشیما زبرجدیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۳/۰۸/۰۴
مقایسه پروتکل تمرینی ثبات دهنده،کششی وترکیبی بر شدت دردوناتوانی در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصیفائزه حسین زاده سلجوقیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۳/۰۹/۲۴
مقایسه تاثیر تمرینات مکنزی، ماساژ و رفلکسولوژی کف پا بر درد و ناتوانی مردان مبتلا به کمردرد مزمن مکانیکالروزبه سندگلکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۳/۰۹/۲۴
اثر یک دوره تمرین وزنه تمرینی با شدت های مختلف بر سطح سرمی آیرزین در زنان جوان غیر فعالنویده معین نیاکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۳/۱۰/۰۱
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر لیپوپروتین 1، فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیز خون دانشجویان دختر دارای اضافه وزنرقیه شادکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۳/۱۰/۲۹
تاثیر سه نوع انقباض ایزوتونیک و ایزوکنتیک و ترکیبی (ایزوتونیک و ایزوکنتیک) بر میزان حداکثر گشتاور عضلات همسترینگ و چهارسررانی ورزشکاران پس از بازسازی ACLعلی حوصلهکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۳/۱۱/۰۴
تاثیر تمرینات پیلاتس بر شدت درد، ناتوانی وکنترل پاسچر در زنان مبتلا به کمردرد مزمن مکانیکال.الهه خلیقکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۳/۱۱/۰۷
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی VEGF در زنان دارای اضافه وزنفتانه ملاحسن زادهکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۳/۱۱/۰۷
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر عوامل انعقادی زنان یائسه غیر فعالمحبوبه لطفعلی زادهکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۳/۱۱/۰۷
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی درآب با و بدون مصرف چای سبز بر سطوح hs-CRP و نیمرخ لیپیدی زنان یائسه غیرفعالفاطمه نجاتیکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۳/۱۱/۰۷
مقایسه تاثیر دو پروتکل حرکت درمانی با و بدون ماساژ بردامنه حرکتی و میزان اسپاستی سیتی اندام تحتانی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیکملیحه محمدیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۳/۱۱/۰۷
بررسی تاثیر تغییرات انحنای کایفوز دروضعیت های مختلف نشستن بر شاخص های اسپیرومتری دانش آموزاننرگس نوری سرحوضکیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی تاثیر تمرینات فرانکل بر تعادل،حس عمقی زانو و سرعت راه رفتن زنان سالمندطیبه رحیمیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی تاثیربرنامه ی تمرینی 10 جلسه راه رفتن به عقب بر تعادل وحس عمقی اندام تحتانی در زنان سالمنداعظم عرب عمارلوکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۳/۱۱/۰۸
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف زیره کوهی بر سطوح hs-CRP و نیمرخ لیپیدی زنان یائسهمهری قلندرآبادیکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۳/۱۱/۰۸
مقایسه تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر کایفوزیس، تعادل پویا و ایستای کودکان کم توان ذهنی و عادیمهلا آهنگریکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
مقایسه تمرینات پیلاتس در خشکی و آب بر درد، فعالیت الکتریکی عضلات چهار سر ران و تعادل زنان مبتلا به استئوآرتریت زانوسمیرا جمالی معصومیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف زیره کوهی بر سطوح فیبربنوژن و تعداد پلاکت خون در زنانرضیه رضائی رشتیکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۳/۱۱/۰۹
تاثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید (HIT) به همراه مکمل دهی بتاآلانین بر عملکرد هوازی و بی هوازی و برخی فاکتورهای خونی در دختران بسکتبالیستبهاره کتابدارکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۴/۰۱/۲۶
تاثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید (HIT) به همراه مکمل دهی ال-آرژنین برعملکرد ورزشی و برخی فاکتورهای خونی در دختران بسکتبالیستعاطفه کتابدارکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۴/۰۲/۰۷
تهیه نورم و مقایسه تعادل پویا و ایستا در پای برتر و غیر برتر دانش آموزان دختر با ناهنجاری کف پای صاف منعطف مقطع راهنمایی استان خراسان شمالیحدیثه کاظم زاده شیروانکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۴/۰۳/۲۷
مقایسه تأثیر دو پروتکل تمرین در آب و فیزیوبال بر تعادل دانش آموزان پسر نابیناسیدمرتضی حسینیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۴/۰۴/۰۹
تاثیر تستوسترون انانتات و هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات هیستو پاتولوژیک کبد و نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرائی نرمحسن ده باشیکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۴/۰۶/۲۲
مقایسه شاخص های تنفسی و برخی ناهنجاری های ستون فقرات بین افراد با و بدون درد پهلومحبوبه محمدی نژادکارشناسی ارشدحکاک دخت۱۳۹۴/۰۶/۲۵
تاثیر تمرینات منتخب بر راستای زانو پای اتکا در ضربه آپ دولیوی تکواندوکاران مرد نخبهعلی ساعت چیانکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۴/۰۶/۲۸
تاثیر تمرینات منتخب بر راستای زانو پای اتکا در ضربه آپ دولیوی تکواندوکاران زن نخبهسمیرا زارعی خیبریکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۴/۰۶/۲۸
تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر سطح سرمی BDNF، تعادل پویا، افسردگی و کیفیت زندگی مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسوحید تقی زادهکارشناسی ارشدحکاک دخت۱۳۹۴/۰۶/۲۹
تاثیرهشت هفته تمرینات پیلاتس بر سطح سرمی فاکتور رشد عصبی (NGF) ،تعادل ایستا، خستگی و کیفیت‌زندگی مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.محمد معتمدیکارشناسی ارشدحکاک دخت۱۳۹۴/۰۶/۲۹
تأثیر هشت هفته تمرینات تای چی و ماساژ درمانی بر کاهش درد ،سفتی مفصلی و بهبود عملکرد سالمندان مبتلا به استئوآرتریت زانوعلی سرچاهیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۴/۰۶/۲۹
تأثیر برنامه پیشگیری از آسیب 11+ فیفا بر فعالیت الکتریکی عضلات چهارسررانی و همسترینگ و نیروی برشی قدامی زانوی پسران فوتبالیست نوجوان در حرکت پرش- فرود یک پاسیدمجتبی سلطاندوست ناریکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۴/۰۶/۳۰
تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی بر ثبات مرکزی و حس عمقی زانو و تنه زنان بسکتبالیستانسیه سادات مهاجرانکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بررسی تاثیر پروتکل منتخب حرکت درمانی بر درد و عملکرد عضله تراپزیوس زنان میانسال با سندروم درد میوفاشیال تریگرپوینتسنجمه عسگری بیلندیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی رابطه بین پست های مختلف و آسیبهای ورزشی در مردان واترپولیست نخبهامیر کوهرخیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی وضعیت ارگونومی و ارتباط آن با درد و اختلالات اسکلتی عضلانی تنه در کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی بیرجند .طاهره حق جوکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۴/۰۶/۳۱
تاثیر تمرین تناوبی با شدت های مختلف بر عملکرد هوازی و بی هوازی دختران فعالسمیّه مرشدلوخردعلیاکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
تاثیر تمرین هوازی بر سطوح سرمی BDNF و ولع مصرف مواد در بیماران مرد در حال ترک اعتیادمهدی ساقیکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مقایسه تاثیر دو پروتکل تمرینی هوازی و مقاومتی بر سطح BDNF سرم مبتلایان به نوروپاتی دیابتیفریده رضائی نامجوکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مقایسه تعادل و نیروی عکس العمل زمین دانشجویان پسر تربیت بدنی با و بدون شین اسپلینتبشیر کشت مندی جامی محمودآبادیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
تاثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید (HIT) به همراه مکمل دهی گلوتامین بر عملکرد ورزشی و عوامل خونی در دختران بسکتبالیستراضیه جلیل پورکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۴/۰۷/۲۲
مقایسۀ تاثیر هشت هفته بازی‌های اصلاحی در آب و خشکی بر میزان انحنای کایفوز و دامنۀ حرکتی مفصل شانه کودکان پسر ‌کم‌توان ذهنیاحسان آریاییکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۴/۰۸/۲۶
تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی با و بدون مصرف کنسانتره انار بر برخی شاخص های سندروم متابولیک در زنان چاق میانسال غیر فعالفاطمه صادق اقبالیکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۴/۱۰/۰۷
مقایسه تراکم استخوانی ستون فقرات کمری و گردن ران دوچرخه سواران مرد بزرگسال جاده و کوهستان تیم ملی با افراد غیر ورزشکاریزدان اعظمی فردکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۴/۱۰/۲۸
بررسی تاثیر پروتکل حرکت درمانی با و بدون رفلکسولوژی بر تسهیل زایمان طبیعی در زنان مولتی پارمهناز قدسیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۴/۱۱/۰۶
تاثیر برنامه تمرینی پیشگیری از آسیب 11+ فیفا بر حس عمقی مچ پا و تعادل پسران فوتبالیست نوجوانرضا بهاری فردکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۴/۱۱/۰۶
تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی (هوازی-مقاومتی) بر سطوح بتااندورفین، گلوکز و مقاومت به انسولین زنان غیرفعال دیابتی نوع دوملیحه اسماعیلیکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۴/۱۱/۰۶
تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی(هوازی-مقاومتی)بر سطوح بتااندورفین ولپتین زنان غیرفعال دیابتی نوع دوفهیمه بیگیکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۴/۱۱/۰۶
تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید با و بدون مکمل دهی روی بر توان هوازی، توان بی هوازی و برخی فاکتور های سیستم ایمنی دختران ورزشکار فوتسالیستملیحه سعیدیکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۴/۱۱/۰۶
مقایسه تاثیر تمرینات دروضعیت ایستاده و خوابیده بر علائم بالینی زنان مبتلا به واریسالهه احتشامی پویاکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی متعاقب دو شیوه مکمل گیری پروتئین وی بر MFO، Fatmax و مقاومت به انسولین دختران دارای اضافه وزنعاطفه سیدیکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
مقایسه زوایای مفاصل اندام تحتانی حین فرود از گام رژه و انعطاف پذیری عضلات کمر و همسترینگ در سربازان با و بدون شین اسپلینتعلی سالاریکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
بررسی تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس بر درد ناحیه گردن و ناهنجاری سر به جلوی زنان میانسالالهام تنورسازکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۴/۱۱/۰۷
مقایسه اثر هشت هفته تمرین هوازی با تمرین ترکیبی (مقاومتی - هوازی) بر غلظت سروتونین سرم، سطح افسردگی و کیفیت زندگی دانشجویان دختر افسرده ی غیرفعالمنیر پارساکارشناسی ارشدحکاک دخت۱۳۹۴/۱۱/۰۷
مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با تمرین هوازی بر غلظت سروتونین سرم، سطح افسردگی و خودکارآمدی دانشجویان دختر افسردۀ غیرفعالفاطمه هاشمیکارشناسی ارشدحکاک دخت۱۳۹۴/۱۱/۰۷
مقایسه ی تاثیر شش هفته تمرینات تخته تعادل وتمرینات هاپینگ بر تعادل پویا و حس عمقی مچ پای فوتبالیست های مرد جوان مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پاهادی صائبکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۴/۱۱/۰۷
تاثیر مصرف مکمل های اسید آمینه زنجیره ای شاخه دار BCAAs و کربوهیدرات بر تخریب عضلانی ناشی از فعالیت مقاوتی برونگراسیدهاشم حسینی لوشابکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۴/۱۱/۰۹
تأثیر دو برنامه شش هفته ای تمرینات محوری بر شاخص های عملکردی بازیکنان بدمینتون تمرین کردهداود محسنی نیاکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۴/۱۱/۱۹
بررسی سطح ماندگاری پروتکل منتخب حرکت درمانی بر درد و عملکرد عضله تراپزیوس زنان میانسال با سندروم درد میوفاشیالعادله تشکری حکاککارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۵/۰۳/۱۷
مقایسه تاثیر پروتکل‌های تمرینی موبیلیزاسیون و تسهیل عصبی عضلانی حس عمقی بر درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به شانه منجمدهدیه شهرکیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
مقایسه تاثیر دو پروتکل تمرینی عصبی عضلانی و محقق ساخته بر بازیابی عملکرد و تعادل پویای دختران ورزشکار با بی ثباتی مزمن مچ پازینب غفوری نوقابیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۵/۰۶/۲۹
مقایسه تاثیر دو پروتکل ماساژ و حرکت درمانی بر درد و انعطاف پذیری عضله تراپزیوس فوقانی در افراد مبتلا به سندرم درد مایوفاشیال.سید مهدی موسویکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر انحنای پشتی و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب در ناهنجاری کایفوز وضعیتی دختران نوجوانمحبوبه تواناکرمانیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی به روش هرمی ساده و معکوس بر هورمون های جنسی و عوامل خطرزای قلبی عروقی زنان یائسه غیرفعالفاطمه قدیریکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
مقایسه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر میزان امنتین پلاسما و مقاومت به انسولین و نیم رخ لیپیدی در زنان چاق یائسه غیر فعالفرزانه ساقیکارشناسی ارشدحکاک دخت۱۳۹۵/۰۶/۳۱
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی روی سطوح چمن طبیعی و آسفالت بر شاخص های التهابی و عملکردی در دختران غیرفعالسحر محمدزادهکارشناسی ارشدحکاک دخت۱۳۹۵/۰۷/۱۴
تاثیر تمرین هوازی کوتاه مدت و مصرف چای سبز بر تغییرات MFO، Fatmax و نیمرخ چربی در زنان یائسه غیرفعالمرجان رستمیان مشهدیکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۵/۰۷/۲۷
تاثیر تمرین ترکیبی با و بدون مصرف دانه کتان بر هورمون استروژن، پروفایل چربی و مقاومت به انسولین زنان یائسهنسرین جهانشیریکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۵/۰۹/۰۶
مقایسه اثر تمرینات منتخب در آب و خشکی با رویکرد ثبات مرکزی بر میزان درد، استقامت عضلات تنه و تعادل پویای زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصیبهناز خجسته پورکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۵/۱۰/۰۴
بررسی تأثیر پروتکل ترکیبی حرکت درمانی بر میزان درد، عملکرد و استقامت عضلات تنه در زنان میانسال مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصیالهام امانیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۵/۱۰/۱۳
مقایسه تاثیر و ماندگاری تمرینات عصبی-عضلانی با و بدون ماساژ بر تعادل و حس عمقی دختران ورزشکار مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پاالناز ذهبیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۵/۱۰/۱۳
فارسی: مقایسه اثر تمرین مقاومتی سنتی و تمرین کاتسو بر عملکرد عضلانی و فعالیت الکتریکی عضله چهارسر ران در مردان جوان والیبالیست.محمد ایزدی رودمعجنیکارشناسی ارشدمعظمی۱۳۹۵/۱۰/۲۵
تاثیر 18 جلسه تمرین با مینی‌ترامپولین بر درد، عملکرد و قدرت عضله چهارسر رانی زنان مبتلا به استئوآرتریت زانوفرنوش فرخندهکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۵/۱۰/۲۷
تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و مکمل دهی ال آرژنین بر توان هوازی، بی هوازی و تغییرات اینترلوکین 4 و اینترفرون گاما در فوتبالیست‌های جوانمصطفی شکیباکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۵/۱۱/۰۶
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر آیریزین سرم و شاخص های لیپیدی دانشجویان پسر دارای اضافه وزنمیلاد حکیمیکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۵/۱۱/۰۷
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل ال آرژنین بر توان هوازی، IL-6 و TNF-α سرم خون مردان فوتبالیست جوانمهدی آریانژادکارشناسی ارشدمعظمی۱۳۹۵/۱۱/۱۳
تاثیر شش هفته تمرینات اینتروال با شدت بالا (HIIT) بر برخی شاخص‌های قلبی عروقی زنان جوان دارای اضافه وزنسعیده گریانیکارشناسی ارشدمعظمی۱۳۹۵/۱۱/۲۵
مقایسه تاثیر پیاده روی با سرعت های مختلف بر ترکیب بدن، نیمرخ لیپیدی و مقاومت به انسولین افراد دیابتی نوع دوساره شالچی مشهدیکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۵/۱۱/۲۵
مقایسه تاثیر دو شیوه تمرین مقاومتی در آب و خشکی بر غلظت کورتیزول بزاقی، اضطراب، درد، کارایی عملکردی زنان سالمند مبتلا به درد مزمن زانوهنگامه نیکجویکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۵/۱۱/۲۵
مقایسه تاثیر رقابت رسمی بسکتبال بر غلظت ایمنوگلوبین بزاقی A، کورتیزول و تستوسترون و پروتئین تام بزاقی مردان نخبه و غیر نخبهسعید خزاعی درحکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۵/۱۱/۲۵
مقایسه تاثیر هشت هفته دویدن در سطوح آسفالت و تارتان بر فشار کف پا و درد در دختران مبتلا به شین‌اسپلینتناهید یاسمنی فریمانیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۵/۱۱/۲۵
مقایسه مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در هنگام راه رفتن و دویدن در پسران 7 تا 10 سال با و بدون زانوی پرانتزیمجتبی رحمانیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۵/۱۱/۲۵
تاثیر تمرینات واترپلو و مکمل‌ بتاآلانین بر کارنوزین پلاسمایی و عملکرد واترپلویستهای نخبهشهاب الدین تاج الدینکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۵/۱۱/۲۶
تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر میزان انحراف جانبی ستون فقرات ، حس عمقی تنه و فعالیت الکتریکی عضلات پارااسپاینال در مردان جوان مبتلا به اسکولیوز غیرساختاریمهدی قاسمی ادکانکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۵/۱۱/۲۶
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با دو الگوی باردهی بر برخی فاکتور های فیزیولوژیکی و هورمونی زنان جوان فعالهدا هوشیارفرکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۵/۱۱/۲۶
مقایسه تأثیر تمرینات یوگا و بازی های اصلاحی بر زاویه Cobb، خمش جانبی سر و تنه و استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی در دختران 12-10 سال با عارضه اسکولیوز غیرساختاریمرضیه سدیدیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۵/۱۱/۲۶
: مقایسه تعادل ایستا و پویا و مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در هنگام راه رفتن در پسران 7 تا 10 سال با و بدون کف پای گودمرتضی عابدیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
اثر تمرین تناوبی کوتاه مدت شدید بر سطوح پروتئین PGC-1α در عضله اسکلتی و قلب موش های ویستار نرملیکا مودیکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۵/۱۱/۲۷
مقایسه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر میزان آپلین پلاسما و فشار خون و نیمرخ لیپیدی در زنان چاق یائسهمهلا حیدری باجگیرانکارشناسی ارشدمعظمی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی و شدید بر سطح سرمی آپلین و مقاومت به انسولین زنان میانسال چاقسمیرا حیدریانکارشناسی ارشدمعظمی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید با و بدون مکمل دهی ال آژنین بر پاسخ فاکتورهای رشد عروقی ، اندوستاتین وحداکثر اکسیژن مصرفی فوتبالیست های جوان.محمدعلی خرمیکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی روی سطوح آسفالت و تارتان بر شاخص‌های التهابی ، عملکردی و درد در دختران غیر فعالفرزانه کوشکیکارشناسی ارشدحکاک دخت۱۳۹۵/۱۲/۲۲
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین دیواره نوردی بر زمان نهفتگی پتانسیل های عضلانی برانگیخته دهلیزی، تعادل، ترکیب بدن و شاخص های عملکردی دختران بینا و نابینای مادرزادمعصومه میرزادهکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۶/۰۴/۱۱
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف فیبریک اسید بر تغییرات توان هوازی، فشار خون و نیمرخ لیپیدی زنان غیرفعال دارای اضافه وزنمریم ابریشمیکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۶/۰۴/۱۲
تأثیر شش هفته تمرینات پیلاتس بر انحنای کایفوزوضعیتی و فعالیت الکتریکی عضلات ذوزنقه‌ای و راست کننده ستون فقراتسارا مشهدی علیزادهکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
بررسی تاثیر برنامه حرکت درمانی همراه با ماساژ بر عملکرد و کیفیت زندگی مردان جوان در حال ترک اعتیاد به مواد مخدر صنعتیقاسم صفریکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۶/۰۶/۲۹
مقایسه تاثیر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی و تمرینات هاپینگ برتعادل پویا و عملکرد پسران والیبالیست مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پاحسین حریف بیلندیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۶/۰۶/۲۹
مقایسه دو پروتکل تمرین تناوبی شدید و مقاومتی بر نسبت فولیستاتین به میوستاتین سرمی و برخی شاخص‌های عملکردی دانشجویان پسر فعالمحمدجواد رمضان نژادکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۶/۰۹/۲۵
تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح آنزیمهای درگیر در آسیب کبدی، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدن مردان جوان دارای اضافه وزن مبتلا به کبد چرب نوع1ابوطالب همتی نفرکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۶/۱۰/۲۳
تاثیر پروتکل تمرین مقاومتی با و بدون مهار لیزیل اکسیداز بر ژن های درگیر در هایپرتروفی و مورفولوژی عضله FHL رت های نژاد ویستارمعین رحیمی صادقکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۶/۱۱/۰۳
تاثیر دو هفته تمرین ترکیبی به همراه مکمل بتاآلانین برفازهای ایزوکپنیک بافری و هیپوکپنیک پرتهویه ای بین ورزشکاران رشته های انفرادی و تیمیعباس حیدریکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۶/۱۱/۰۳
مقایسه تأثیر تمرین هوازی با شدت های متفاوت بر سطوح برخی مایوکاین های عضلانی و تغییر بافت چربی رت های نر چاق نژاد ویستارکیوان حجازیدکتری(PhD)عطارزاده حسینی۱۳۹۶/۱۱/۰۴
تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی هرمی ساده همراه با مصرف مکمل اسیدآمینه شاخه دار بر مقادیر هورمون رشد شبه انسولین-1 زنان یائسهمهناز سیفیکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۶/۱۱/۱۱
تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی هرمی ساده به همراه مصرف مکمل پروتئین وی بر مقادیر هورمون رشد شبه انسولینی-یک زنان یائسهآرزو اصغریکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۶/۱۱/۱۴
مقایسه تأثیر دو پروتکل تمرین تناوبی شدید و مقاومتی بر نسبت فولیستاتین به میوستاتین سرمی و برخی شاخص‌های عملکردی دانشجویان دختر فعالآسیه امانیکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۶/۱۱/۱۴
بررسی نقش مزاج بر سطوح شاخص های آسیب عضلانی پس از فعالیت حاد مقاومتی در مردان غیرورزشکارمیلاد راحتیکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۶/۱۱/۲۱
تاثیر پروتکل تمرینی منتخب پیلاتس بر درد، قدرت، دامنه حرکتی و عملکرد اندام تحتانی زنان مبتلا به آرتریت روماتوئیدشیما رضاییکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۶/۱۱/۲۴
بررسی تاثیر تمرینات پیش‌گیری از آسیب فیفا (11+) بر فاکتورهای کینماتیکی خطرسازآسیب لیگامنت متقاطع قدامی (ACL) بانوان فوتسالیست در مانور کاتینگمهسا محمدجانی اقنجکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
بررسی تاثیر تمرینات TRX بر درد، کیفیت زندگی و تعادل زنان میانسال مبتلا به استئوآرتریت زانومعصومه طلوع عزتیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تاثیر هشت هفته تمرین ‏TRX‏ بر رکورد و فاکتورهای آمادگی جسمانی شناگران زنشیرین خادم شرقیکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تاثیر چهار هفته روزه داری با و بدون مصرف مکمل ملاتونین بر عملکرد ورزشی، کیفیت خواب، ملاتونین و نسبت هورمون رشد به کورتیزول مردان فعالعلی رستم دخت مسندشهریکارشناسی ارشدقهرمانی مقدم۱۳۹۶/۱۱/۲۹
مقایسه اثر مزاج افراد غیر ورزشکار بر میزان سطوح آنزیم های لاکتات دهیدروژناز و سوکسینات دهیدروژناز سرمی و توان هوازی به دنبال فعالیت وامانده سازسعید واحدیکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
اثرهشت هفته تمرین در آب و تمرین مقاومتی بر مقادیر پلاسمایی و بیانmRNA نروتروفین3(NT-3) گلبول‌های سفید در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس) (MSاسرا عسکریدکتری(PhD)رشیدلمیر۱۳۹۶/۱۲/۲۱
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی همراه با تزریق IGF-1 بر تغییرات ساختاری بافت روده بزرگ ،بیان ژن هایCOX-2 و P53 در موش های نربابی سان عسکریدکتری(PhD)بیژه۱۳۹۶/۱۲/۲۱
مقایسه اثر حاد یک جلسه تمرین مقاومتی و تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح فاکتور نوروترفیک مشتق از مغز، کورتیزول و لاکتات خون دختران دانشجوی تربیت بدنیمریم حق جوکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۷/۰۳/۲۳
پاسخ سطوح آدیپوکاین ها و سیگنالینگ منتخب درگیر در متابولیسم گلوکز به محدودیت کالری و تمرین هوازیعلیرضا دل پسنددکتری(PhD)فتحی۱۳۹۷/۰۳/۳۰
تاثیر ریکاوری با غوطه وری در آب سرد بر شاخص های آسیب و عملکرد عضلانی فوتبالیست های جوان متعاقب چهار هفته خوگیری در آب سردبابک مصطفی فرخانیکارشناسی ارشدمسافری ضیاءالدینی۱۳۹۷/۰۴/۱۰
تاثیر دو پروتکل تمرین استقامتی سبک و متوسط بر ناکارآمدی میتوکندری در موش های نر دیابتی نوع دومعصومه السادات مدرسیدکتری(PhD)فتحی۱۳۹۷/۰۴/۱۲
مقایسه اثر چهار هفته راه رفتن به جلو و عقب و یک دوره بی تمرینی بر فاکتورهای آمادگی جسمانی در دختران کم تحرک دارای اضافه وزنمهناز مکنونیکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۷/۰۴/۱۲
تأثیر چهار هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل بتا آلانین بر توان بی‌هوازی و کارنوزین پلاسمایی بوکسور‌های تمرین کردهخالد العبسیکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۷/۰۴/۲۷
مقایسه تاثیر چهار هفته تمرین پلایومتریک و مصرف مکمل بتا-آلانین بر توان بی‌هوازی و کارنوزین پلاسمای هندبالیست‌های تمرین‌کردهصالح شببکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۷/۰۴/۲۷
اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت بالا و مکمل یاری آرژنین تحت شرایط ایزوانرژیک بر هورمون های تنظیم کننده اشتها و شاخص های ترکیب بدنی نوجوانان پسر چاقتوحید مبهوت مقدمدکتری(PhD)فتحی۱۳۹۷/۰۴/۳۰
تاثیر تمرین هوازی قبل و بعد از القای بیماری آلزایمر بر بیان ABCA1 mRNA و APOE و سطح Aβ1-42 محلول در هیپوکمپ رت های نر ویستارزهرا سرلکدکتری(PhD)معظمی۱۳۹۷/۰۶/۲۰
تاثیر تمرین در آب، مقاومتی و ترکیبی بر سیرتوئین- 1 ، α‏1-‏PGC و درصد چربی در مردان چاق غیر فعالمحمود سلطانیدکتری(PhD)رشیدلمیر۱۳۹۷/۰۶/۲۴
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی و مصرف مکمل ملاتونین بر سطح مالون دی آلدئید و مقاومت به انسولین زنان غیرفعال دیابتی نوع دوفرزانه کاریکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۷/۰۶/۲۴
تاثیر تمرین مقاومتی به همراه محدودیت جریان خون بر نسبت فولیستاتین به میوستاتین، ترکیب بدن و توان بی هوازی والیبالیست های تمرین کردهرضا باقریکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۷/۰۶/۲۵
مقایسه اثر حاد ترکیب تمرین_سرما برسطوح سرمی آیریزین و کورتیزول زنان جوان دارای اضافه وزنمهسا سالخوردکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی با شدت های متفاوت بر سطوح اسپروزین بافت چربی رت های نر چاق نژاد ویستارزینب رضائی بحرآبادکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۷/۰۶/۲۶
مقایسه سه پروتکل پیش فعال سازی و محدودیت جریان خون بر عملکرد و فعالیت الکتریکی عضلات پایین تنه مردان جوان فعالمهدی طالبی فردکارشناسی ارشدقهرمانی مقدم۱۳۹۷/۰۶/۲۶
اثر چهار هفته مکل دهی HMB بر سطوح سرمی مالون دی آلدهید، سوپر اکسید دیسموتاز و توان هوازی مردان فوتبالیست جوانمهدی جوادی کیاکارشناسی ارشدمسافری ضیاءالدینی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
تاثیر خستگی عضلات مرکزی بدن بر قدرت عضلانی و حس عمقی شانه پسران شناگر نخبه 14-10سالمحسن علی دارچینی مراغهکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مقایسه اثر حاد ترکیب تمرین - سرما برسطوح سرمی عامل رشد فیبروبلاست 21 و کورتیزول زنان جوان دارای اضافه وزنمریم داستانی فاروجیکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مقایسه اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و تمرین مقاومتی و مصرف مکمل اسپیرولینا بر UCP1 و TRPV1 بافت چربی سفید رت های نر دیابتی نوع دومسمیه خیرابادیدکتری(PhD)فتحی۱۳۹۷/۰۹/۲۴
مقایسه تأثیر تعداد جلسات مختلف تمرینات هاپینگ برمیزان بهبود تعادل پویا و عملکرد حرکتی فوتبالیستهای مرد دارای بی ثباتی عملکردی مچ پاحیدر نعمه عباسکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۷/۱۱/۰۱
بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی بر توزیع فشار کف پا و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب دختران نوجوان مبتلا به کف پای صافهانیه اکبریکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۷/۱۱/۱۷
بررسی اثر شش هفته تمرینات ثبات دهنده مرکزی با TRX بر میزان هایپرلوردوزیس و کایفوزیس دختران جوانمحدثه قدرتیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۷/۱۱/۲۴
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی در آب بر سطوح آیریزین سرمی، قدرت، تعادل و درصد چربی زنان مبتلا به سارکوپنیانوشین حدادنژادکارشناسی ارشدحکاک دخت۱۳۹۷/۱۱/۲۴
مقایسه اثر شش هفته تمرین مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون با دو شدت متفاوت بر فاکتورهای عملکردی و سطوح سرمی آیریزین در زنان دارای اضافه‎وزنمهشید محمدیانکارشناسی ارشدقهرمانی مقدم۱۳۹۷/۱۱/۲۴
مقایسه تاثیر تمرینات ثبات مرکزی در آب و خشکی بر انحنای کایفوز وضعیتی و نحوه قرارگیری استخوان کتف زنانسیما روزمیناکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۷/۱۱/۲۴
مقایسه تأثیر تمرینات ثبات دهنده مرکزی روی دو سطح پایدار و ناپایدار بر ناتوانی عملکردی، شدت درد و استقامت عضلات ناحیه مرکزی مردان مبتلا به فتق دیسک کمری مزمنحمید گنج بخشکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۷/۱۱/۲۴
تاثیر ترتیب تمرین ترکیبی بر GLP-1 و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع دوریحانه نجاتی بروانلوکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
بررسی تاثیر بازی‌های اصلاحی بر ناهنجاری‌های منتخب و ارتباط اصلاح آن با مهارت‌های بنیادی دختران ۷ تا ۹ سالمهسا ایزدخواهکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۷/۱۱/۲۹
تاثیر چهار هفته پروتکل تمرینی با اصلاح حرکت برعملکرد و نمرات آزمون غربالگری حرکتی عملکردی دانشجویان دختر تربیت بدنیملیحه شاهرخیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۷/۱۱/۲۹
بررسی میزان شیوع زانو درد و رابطه آن با سطح فعالیت و تیپ بدنی مردان میانسال کارمند اداری دانشگاه میسان عراقعبدالکاظم محسن سعدون النصیریکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی میزان شیوع کمردرد و رابطه آن با ارگونومی و سبک زندگی مردان میانسال کارمند دانشگاه بصرهمحمد اسعد محمود الموسویکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۷/۱۱/۳۰
طراحی و ساخت وب سایت آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی و تندرستیمحمدحسین علی زادهکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
مقایسه تأثیر مصرف یک هفته ای مکملهای کراتین منوهیدرات، ال آرژنین و کافئین بر برخی فاکتورهای عملکردی و لاکتات خون بازیکنان بدمینتون دختر تمرین کردهماهرخ خلیقیکارشناسی ارشدمعظمی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تاثیر سطح لاکتات متعاقب دو پروتکل تمرین با شدت های متفاوت بر میزان آپوپتوز، نکروز، و بقا سلولهای تک هستهای خون در زنان جوان غیر فعالزهرا متقی مقدّمکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۸/۰۳/۲۱
مقایسه اثر هشت هفته تمرین رکاب زدن در آب و خشکی بر سطوح سرمی هورمون تستوسترون و IGF-1 مردان سالمندابوالفضل شافعیکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۸/۰۴/۱۰
اثر تمرین مقاومتی و مصرف هورمون رشد انسانی بر تغییرات ساختاری و جهش ژن BRAF (T1799A) در بافت تیروئید موش های صحرایی نربهنام روزبهدکتری(PhD)معظمی۱۳۹۸/۰۴/۱۱
مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین هوازی تداومی با شدت متوسط و تناوبی شدید بر شاخص های CD133، CD34 و CD309، ضخامت اینتیما- مدیا شریان کاروتید و شاخص پایی- بازویی زنان میانسال چاق و دارای اضافه وزنسمانه فراحتیدکتری(PhD)عطارزاده حسینی۱۳۹۸/۰۴/۱۱
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف ویتامین D بر شاخص آپوپتوزیس سلولی عضله نعلی و بازکننده دراز شست رت های پیر نژاد ویستاررضا کرامتی خورکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۸/۰۶/۲۱
مقایسه میزان تاثیر یک دوره ماساژکوتاه مدت برتوزیع فشار کف پایی، میزان ناتوانی عملکردی و شدت درد زنان مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک کمرىفوزیه کاظم محسن الهماشیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۸/۰۶/۲۵
تأثیر تمرین ترکیبی( مقاومتی،هوازی ) و مصرف مکمل پروبیوتیک بر ترکیب بدن و نیمرخ لیپیدی زنان چاق میانسال غیر فعالمهرنازسادات میرعاقلکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۸/۰۶/۲۶
تاثیر یک دوره تمرین تناوبی هوازی بر بیان mRNA مارکرهای مزانشیمی Vimentinو Twistدر بافت تومور موشهای مبتلا به سرطان پستانسمیرا غلامیاندکتری(PhD)عطارزاده حسینی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
اثر8 هفته تمرین در آب و مکمل دهی ویتامین D بر سطوح سرمی آنزیم های آنتی اکسیدانی خون، تعادل و ترکیب بدن مردان سالمند غیر فعالسیدهادی رضویکارشناسی ارشدمسافری ضیاءالدینی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن‌های درگیردرمسیرهای داخلی و خارجی آپوپتوزیس عضله بازکننده درازشست رت های پیرنژاد ویستارسیما فرج زاده دوینکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تاثیر تمرینات هوازی منتخب بر سطح سرمی فاکتورهای VEGF و اندوستاتین بیماران قلبی دیابتیمژگان قلاسی مودکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی همراه با مکمل دهی پروتئین وی بر بیان ژن پروتئین های MuRF-1 و Atrogin-1 در عضله ی نعلی و بازکننده ی دراز شست در رت های پیر نژاد ویستارسارا غلامی اولکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مقایسه اثر حاد فعالیت مقاومتی برونگرا و هوازی درمانده ساز بر سطوح سرمی تستوسترون و کورتیزول در مردان غیر ورزشکار گرم و سرد مزاجمحمد طاهرزادهکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مقایسه اثر هشت هفته تمرینات کراس‌فیت و ترکیبی (مقاومتی-هوازی) بر سطح مایونکتین پلاسما، ترکیب بدن و برخی شاخص‌های عملکردی زنان فعالمعصومه بهره مندکارشناسی ارشدحکاک دخت۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مقایسه تاثیر تمرینات مینی ترامپولین با تمرینات روی سطح ثابت بر تعادل و قوس کف پای دانش آموزان دختر مبتلا به کف پای صافحمیده مقیمی نیاکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین روی سطح پایدار و ناپایدار بر درد، دامنه حرکتی و سرعت راه رفتن زنان مبتلا به استئوآرتریت زانوفاطمه نیمروزی ناوخیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مقایسه تاثیر شش هفته پروتکل تمرینات هوازی و مقاومتی بر حس عمقی، درد و کیفیت زندگی مردان دیابتی نوع 2مهران قائمی مقدمکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۸/۰۷/۰۱
تاثیر خستگی عضلات ثبات دهنده مرکزی بر کینماتیک پرتاب بالای سر و خطر بروز آسیب اندام فوقانی در سافت بالیست‏های جوانفرشته حسینیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۸/۰۷/۰۲
تاثیر خستگی عضلات اندام تحتانی بر کینماتیک پرتاب بالای سر و خطر بروز آسیب اندام فوقانی در سافت بالیست‏های جوانفریبا خیرماهیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۸/۰۷/۰۳
مقایسه شاخص‌های تنفسی و حداکثر اکسیژن مصرفی در افراد سیگاری و غیرسیگاری فعال و غیرفعالحسین حلاقکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۸/۰۹/۰۴
مقایسه تاثیر تمرین هوازی و مقاومتی بر سفتی رگ، عملکرد اندوتلیال، ضخامت اینتیما مدیای کاروتید و بیومارکرهای التهابی در زنان غیر فعال چاقزیبا رحیمیان مشهددکتری(PhD)عطارزاده حسینی۱۳۹۸/۱۰/۰۱
مقایسه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن پروتئین کلوتو و IGF-1 عضله اسکلتی رت‌های پیر نژاد ویستارسمیه کسراییکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۸/۱۰/۲۴
مقایسه اثر 12 هفته تمرین تناوبی هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر هومئوستاز گلوکز و سطح سرمی پرپتین، استئوکلسین غیرکربوکسیله و آدیپونکتین با وزن مولکولی زیاد در مردان چاق مبتلا به سندرم متابولیکغلام رسول محمدرحیمیدکتری(PhD)بیژه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
اثر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح سرمی GDF11 و عملکرد سلول‌های بتا پانکراس در رت‌های نر دیابتیفاطمه دارینیکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۸/۱۱/۱۵
بررسی آستانه اثرگذاری حجم تمرین ترکیبی (مقاومتی- هوازی) بر برخی شاخص‌‌‌های نوروپاتی، درد و استرس اکسایشی در بیماران دیابتی نوع دو مبتلا به نوروپاتی محیطیطیبه امیری پارسادکتری(PhD)عطارزاده حسینی۱۳۹۸/۱۱/۲۰
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح برخی هورمون ها و متابولیت های مسیر پاداش در پسران نوجوان معتاد به اینترنتفرشته کوره پز مشهدیکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی (هوازی، مقاومتی) بر سطوح سرمی sLOX-1 و شاخص‌های آتروژنیک زنان چاق غیرفعالمرجان صالح زادهکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۸/۱۱/۲۶
مقایسه تاثیر 12 هفته تمرین HIIT و ترکیبی (HIIT -مقاومتی) بر SFRP5 و WNT5A سرمی، HbA1c و شاخص های مقاومت به انسولین و ترکیب بدن مردان مبتلا به دیابت نوع دو چاق و دارای اضافه وزناحسان میردکتری(PhD)معظمی۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی همراه با مکمل دهی پروتئین وی بر بیان ژن پروتئین های p70s6k و 4E-BP1 در عضله FHL رت های نر پیر نژاد ویستارحسین محمدحسینیکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
مقایسه تاثیر تمرینات پیلاتس و ورزش در منزل بر توانایی های عملکردی، دامنه حرکتی مفصل زانو و میزان درد در زنان 65-50 سال مبتلا به استئوآرتریت زانو: یک کارآزمایی بالینی تصادفیفاطمه رضوانی مجدکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۹/۰۲/۲۸
اثر تمرین مقاومتی با شدت بالا و مکمل یاری اسید اورسولیک بر سطوح پلاسمایی آیریزین و فاکتورهای التهابی مردان سالم غیر فعالاحسان اصغریدکتری(PhD)رشیدلمیر۱۳۹۹/۰۳/۰۶
تأثیر شش هفته تمرین اصلاحی بر درجه چرخش تیبیا، درجه آنتی‏ورژن ران و توزیع فشار کف‌پایی زنان با تیبیا تورشنمریم باقری محمودیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۳۹۹/۰۶/۲۶
تاثیر شش هفته تمرین هوازی و مکمل ملاتونین بر فشار اکسایشی و hs-CRP در مردان دارای سرطان کولورکتالمحمد حسن پورکارشناسی ارشدقهرمانی مقدم۱۳۹۹/۰۷/۰۲
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل دهی ویتامین دی بر پروتئینهای PINK-1 و Parkin میتوفاژی عضلات نعلی و بازکننده دراز شست رتهای پیر نژاد ویستارنیلوفر امیریکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۹/۰۷/۱۴
بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی بر پارامتر های راه رفتن در دانش آموزان پسر 12-10 سال مبتلا به ناهنجاری زانو ضربدریموسی قنبرزادهکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۹/۰۷/۲۳
مقایسه تأثیر 8 هفته تمرینات جامع اصلاحی در زنجیره حرکتی باز و بسته بر سندرم دیستورشن پرونیشن پا در پسران 8 تا 12 سالهدایت حاتمیانکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۹/۰۷/۲۳
مقایسه تأثیر 8 هفته تمرینات جامع اصلاحی در زنجیره حرکتی باز و بسته بر سندرم دیستورشن پرونیشن پا در دختران 8 تا 12 سالزهرا معین افشارکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۳۹۹/۰۷/۲۴
بررسی اثر 4 هفته تمرینات مقاومتی اینتروال شدید و مصرف مکمل ویتامین دی بر عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدن نوجوان فوتسالیستسجاد محمدیکارشناسی ارشدمسافری ضیاءالدینی۱۳۹۹/۰۷/۲۸
تاثیر ترتیب تمرین ترکیبی بر برخی مایوکاین های تنظیمی بایوژنز میتوکندریایی، ریبوزومی و مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع دومرتضی مطهری راددکتری(PhD)بیژه۱۳۹۹/۰۷/۲۸
پاسخ حاد ایمونولوژیک نسبت به رقابت از طریق ورزش الکترونیک در پسران جوانحسام اکبری سراسیاکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۹/۰۷/۲۹
مقایسه اثر حاد دو شیوه اجرای تمرینات پلایومتریک بر برخی از شاخص های آسیب عضلانی مردان ورزشکارآرمان بیرجندی کرمانیکارشناسی ارشدمسافری ضیاءالدینی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
مقایسه دو نوع تمرین مقاومتی و تناوبی با شدت بالا بر ترکیب بدن، سطوح آدروپین و مقاومت به انسولین زنان دارای اضافه‌وزنفاطمه خدادادیکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تأثیر تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر بیان PPAR-α ،SIRT-1 کبدی و سطوح CK-18 سرم در رَت های نَر القا شده به NAFLD با رژیم غذایی پُرچربحسین نیک رودکتری(PhD)عطارزاده حسینی۱۳۹۹/۰۸/۲۷
تأثیر مصرف عصاره گیاه آلوئه‌‎ورا بر استرس ایمونولوژیک دختران فعال جوان متعاقب فعالیت ورزشی وامانده‌ساز کراس‌فیتناهید محمودیکارشناسی ارشدفتحی۱۳۹۹/۱۰/۳۰
مقایسه تأثیر دو روش تمرین ترکیبی بر فاکتورهای آمادگی جسمانی، تنفسی و عملکرد تیراندازی در تیراندازانپریسا غلام رضائیکارشناسی ارشدمعظمی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
بررسی تاثیر تمرینات شبیه سازی شده بوکس بر اصلاح ناهنجاری های کتف بالدار و شانه نابرابر دانش آموزان پسر 12 تا 14 سالابوالفضل عباسیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب و تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی آپولیپوپروتئین A-1 و بیان ژن های ABCA1 و ABCG1 در سلول‌های تک‌هسته‌ای خون در زنان پس از پیوند عروق کرونرمهدیه حاج حسینیدکتری(PhD)رشیدلمیر۱۳۹۹/۱۱/۲۹
مقایسه اثر دو نوع مداخله ریکاوری فعال و ماساژ بر سطح لاکتات، ضربان قلب، فشارخون، توان بی هوازی و رکورد دختران شناگر نخبه بعد از فعالیت شدید بی‌هوازیسیده معصومه موسوی کاخکیکارشناسی ارشدبیژه۱۳۹۹/۱۱/۲۹
مقایسه اثر هشت هفته تمرین رکاب زدن در آب و خشکی بر میزان قدرت ، تعادل ایستا و پویای سالمندانمحسن شبانیکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تاثیر تمرینات پیشگیری از آسیب های مکرر مفصل شانه در پسران نوجوان هندبالیست بر حس عمقی، دامنه حرکتی مفصل، قدرت عضلات شانه و تقارن استخوان های کتف: یک کارآزمایی بالینی تصادفیسعید زیبائیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۹/۱۲/۱۱
تاثیرهشت هفته تمرینات ترکیبی تعادلی- مقاومتی درخانه با و بدون حضور مربی بر تعادل، ظرفیت‌‌های عملکردی و ترس از افتادن در سالمندان دارای سابقه افتادنبهاره کمالی چوکانلوکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۳۹۹/۱۲/۱۱
مقایسه تاثیر حاد دو پروتکل گرم کردن مجدد در بین دو نیمه بر شاخص‌های عملکردی بازیکنان جوان فوتبالهادی عزیز پورکارشناسی ارشدمعظمی۱۴۰۰/۰۱/۲۹
تاثیر‎ ‎هشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل دهی ویتامین D بر میزان بیان ژن ‏پروتئین‌های ‏P70S6K‏ و‎4E-BP1 ‎‏ در عضله FHL رت‌های پیر نژاد ویستارقدیر عندلیب علی آبادیکارشناسی ارشدفتحی۱۴۰۰/۰۳/۱۹
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی ومکمل دهی ویتامین D بر سطوح آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت هیپوکمپ رت های نر پیر نژاد ویستارحسن صادقیکارشناسی ارشدمسافری ضیاءالدینی۱۴۰۰/۰۴/۰۶
تاثیر هشت هفته تمرینات آماده سازی ژیمناستیک بر ترکیب بدن و سطوح بزاقی مالون دی آلدئید و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی پسران ژیمناست نابالغ 7 تا10 ساله نیمه حرفه ایرضا حاجی زاده گلمکانیکارشناسی ارشدقهرمانی مقدم۱۴۰۰/۰۴/۰۶
تأثیر تمرینات تعادلی با بازخورد کلامی_بصری بر پارامترهای فضایی در پسران فوتبالیست نخبه دارای گیت پنجه به خارجمحمد صبوریکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۴۰۰/۰۴/۱۶
اثر هشت هفته تمرین استقامتی، تزریق هورمون رشد و قطعه لیپولیتیک آن (AOD9604) بر آنزیم‎های کبد، CK-18 و آنزیم پاراکسوناز موش‎های سوری القاء شده به آسیب کبدی (استئاتوز) با رژیم غذایی پُر‎چربمحسن ده باشیدکتری(PhD)فتحی۱۴۰۰/۰۶/۲۰
مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی فزاینده خودتنظیمی در مقابل خطی روی تغییرات سطوح سرمی فولیستاتین، مایوستاتین، عامل رشد شبه انسولین- یک و ترکیب بدنیحمید قبادیدکتری(PhD)عطارزاده حسینی۱۴۰۰/۰۷/۲۴
مقایسه اثر سه پروتکل پیش فعال سازی بر قدرت شوت و توانایی تکرار دوهای سرعتی در فوتسالیست های جوانمحسن پورجانیکارشناسی ارشدقهرمانی مقدم۱۴۰۰/۰۷/۲۵
بررسی تأثیر تمرینات حاصل از نتایج آزمون غربالگری حرکتی عملکردی بر قدرت عضلات منتخب ران، پایداری قامتی پویا و آزمون های عملکردی جهت پیشگیری از آسیب رباط صلیبی قدامی در مردان فوتبالیست سالممحمدعلی براتی شورککارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
مقایسه تاثیر 12 هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر سطح اسپکسین سرم،شاخص مقاومت به انسولین، شاخص لیپیدی، خستگی، اشتها و عملکرد مردان مبتلا به دیابت نوع دوآرش محمدیدکتری(PhD)بیژه۱۴۰۰/۰۹/۰۱
تاثیر چهار هفته تمرینات تعادلی با تمرینات اغتشاشی غیر منتظره بر عملکرد و زمان رسیدن به پایداری در بسکتبالیست های نخبه دارای بی ثباتی عملکردی مچ پامرتضی مصطفائیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۴۰۰/۱۰/۲۷
اثر چهار هفته تمرینات آماده‌سازی و مکمل‌سازی بتاآلانین بر شاخص‌های آسیب عضلانی و عملکرد جسمانی پس از یک جلسه فعالیت درمانده‌‌ساز در مردان والیبالیست نخبهامیرحسین ضمیری ندافکارشناسی ارشدبیژه۱۴۰۰/۱۱/۲۳
تاثیر هشت هفته تمرینات توان‌بخشی حرکتی با شدت بالابر تعادل، توانایی های عملکردی و ترکیب بدن مردان میان سال مبتلا به نوروپاتی دیابتیپوریا شورابیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۴۰۰/۱۲/۰۸
مقایسه تاثیر تصویرسازی تمرینات اصلاحی در آب و خشکی بر تعادل، درد، ناتوانی و فشار کف پای زنان مبتلا به فتق دیسک کمرینجمه طاهریکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
اثر دو شیوه تمرین مقاومتی تناوبی و دایره‌ای با شدت بالا بر ترکیب بدن و برخی شاخص‌های آمادگی‌جسمانی در زنان بزرگسال دارای اضافه‌وزنالهه کمیلیکارشناسی ارشدبیژه۱۴۰۱/۰۴/۰۵
مقایسه اثر سه پروتکل تمرینی مقاومتی دایره ای، تناوبی با شدت بالا و کراس فیت بر فاکتورهای آمادگی جسمانی زنان غیرفعال دارای اضافه وزننسترن عزیزی زادهکارشناسی ارشدبیژه۱۴۰۱/۰۴/۰۵
بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی بر توزیع فشار کف‌پا و ساختار دیسک کمر در زنان مبتلا به فتق دیسک کمرمحبوبه رحیم زادهکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۴۰۱/۰۴/۱۵
مقایسه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی و تزریق بولدنون بر بیان ژن microRNA-122 بافت کبد در موش‌های صحرایی نرصفیه قنبری ابرقوئیدکتری(PhD)رشیدلمیر۱۴۰۱/۰۶/۲۳
تأثیر القای چاقی، شش هفته تمرین هوازی و قرار گرفتن در معرض آب سرد بر بیان ژن‌های FNDC5 و UCP1 رت‌های ویستار نرصادق توحیدیکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تأثیر تمرین ترکیبی و مکمل دهی زعفران بر تنظیم‌کننده‌های فیزیولوژیکی مرتبط با عملکرد جنسی و دستگاه تولیدمثل در مردان چاق مبتلابه دیابت نوع دوبابک هوشمندمقدمدکتری(PhD)رشیدلمیر۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تأثیر راه‌رفتن با پنجه ‌رو به خارج بر کینماتیک اندام تحتانی کودکانمحدثه قاصدیکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۴۰۱/۰۷/۰۶
بررسی اثر هشت هفته تمرینات HIIT و مکمل‌دهی لوسین بر شاخص‌های فشار اکسایشی و آنتی‌اکسیدانی رت های پیر نر نژاد ویستارفاطمه علی پورکارشناسی ارشدمسافری ضیاءالدینی۱۴۰۱/۰۹/۱۲
تاثیر ترتیب تمرین ترکیبی بر برخی آدیپوکاین های پیش التهابی، ضد التهابی و مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع دوزهرا میرزنده دلدکتری(PhD)عطارزاده حسینی۱۴۰۱/۱۰/۱۹
بررسی اندازه‌های آنتروپومتریک مرتبط با سلامت، کیفیت و امید به زندگی مهاجران مرد فعال و غیرفعال افغاناحمد فواد نظریکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۴۰۱/۱۱/۲۶
بررسی همبستگی نمرات غربالگری حرکتی عملکردی با شاخص‌های آمادگی جسمانی در پسران فوتبالیست جوانایوب نظریکارشناسی ارشدحسینی کاخک۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل پروبیوتیک بر ترکیب بدن و برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی زنان جوان غیرفعال دچار اضافه‌وزنریحانه فخ لعیکارشناسی ارشدبیژه۱۴۰۱/۱۲/۰۶
بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی بر پارامتر های کینماتیکی راه رفتن در دانش آموزان دختر 12-10سال مبتلا به ناهنجاری زانو ضربدرینرگس شکریکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۴۰۱/۱۲/۰۷
تاثیر هشت هفته برنامه آماده‏ سازی فوتبال و مصرف مکمل بتاولگاریس بر بیان پروتئین‏ های OPA1 و MFN1 فوتبالیست‎های مرد جوانمحمدمهدی منشیدکتری(PhD)فتحی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
مقایسه تاثیرتمرینات اصلاحی و تنفسی بر سندروم متقاطع فوقانی و حجم‌های ریوی در بهبودیافتگان کووید-19سیده صبا محمدی خاصکارشناسی ارشدبمبئی چی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
مقایسه ی سه روش پیش فعال‌سازی بر توان انفجاری و توان بی‌هوازی دختران والیبالیست جوانفرشته نژادسیستانیکارشناسی ارشدقهرمانی مقدم۱۴۰۱/۱۲/۰۷
مقایسه اثر گرم کردن سنتی با دو روش تقویت پس از فعال‌سازی (پلایومتریک با و بدون محدودیت جریان خون) بر برخی از فاکتورهای عملکردی بازیکنان تیم والیبال ثامن: یک مطالعه موردیفرهاد فروزانکارشناسی ارشدحسینی کاخک۱۴۰۲/۰۶/۰۵
بررسی اثر شش هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا و محدودیت کالری بر وضعیت آنتی اکسیدانی کبد رت های نر پیر نژاد ویستارمحمد خسروی بختیاریکارشناسی ارشدمسافری ضیاءالدینی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی افراد سالمند ساکن در خانه سالمندان /زهرا شاکریانکارشناسی ارشدحسینی کاخک۱۴۰۲/۰۶/۲۹
مقایسه اثر یک دوره تمرین پلایومتریک یک‌طرفه با دوطرفه همراه با تمرینات سرعتی بر عملکرد بازیکنان مرد فوتبالیستعلیرضا غلامیکارشناسی ارشدبیژه۱۴۰۲/۰۶/۲۹
مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی، وستیبولار و ترکیبی (تعادلی-وستیبولار) بر تعادل، قدرت عضلانی اندام تحتانی و ترس از سقوط در مردان سالمند سالمحسین قاسمیکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۴۰۲/۰۶/۲۹
تأثیر 12 هفته تمرینات ترکیبی ثبات عصبی-عضلانی پویا (DNS) و بازی‌های چند مهارتی خلاق بر راستای قامت، توانایی‌های عملکردی و میزان فعالیت بدنی دختران نوجوان 17-14 سال مبتلا به اضافه‌وزن / چاقی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده یکسو کورزهرا اسکندریکارشناسی ارشدابراهیمی عطری۱۴۰۲/۰۷/۰۴
تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی و تزریق هورمون رشد بر محتوی PGC1a میتوکندریایی قلبی و برخی شاخص های استرس اکسیداتیو موش های سوری مبتلا به آسیب کبدیعاطفه کتابداردکتری(PhD)عطارزاده حسینی۱۴۰۲/۰۷/۰۹
تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و تزریق سوماتوتروپین بر نشانگرهای آپوپتوز هپاتوسیت، پروفایل لیپیدی و شاخص آتروژنیک موش‎های سوری مبتلا به آسیب کبدیبهاره کتابداردکتری(PhD)فتحی۱۴۰۲/۰۷/۱۰
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی فولیستاتین و میوستاتین زنان میانسال نوروپاتی دیابتی نوع2شقایق صادقی فرکارشناسی ارشدرشیدلمیر۱۴۰۲/۰۷/۱۰
مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین هوازی، عصاره دارچین و ترکیب این دو بر سطوح پروتئین های PPAR-α، SREBP-1C و ChREBP-β کبدی در رت های دارای دیابت نوع دوافسانه خسرویدکتری(PhD)فتحی۱۴۰۲/۰۷/۱۰
بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی با شاخص‌های آنتروپومتریکی- متابولیکی، کیفیت زندگی و امید به زندگی مردان فعال و غیرفعالرضا مهدویکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۴۰۲/۰۷/۱۲
تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب بر سارکوپنیا و سرعت راه‌رفتن سالمندان ساکن در خانه سالمندانمینا لطفیکارشناسی ارشدبیژه۱۴۰۲/۰۷/۱۲
مقایسه تأثیر سه شیوه تمرین استقامتی، تناوبی با شدت بالا و مقاومتی بر بیان ژن PGC1α و FOXO3α عضله قلبی رت‌های نر چاق /آنیتا علیدوست فخرابادیکارشناسی ارشدمعظمی۱۴۰۲/۰۷/۱۲
مقایسه تأثیر پیاده‌روی با سرعت های مختلف با رویکرد بازتوانی بر ظرفیت عملکردی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی بیماران عروق کرونرمرتضی نجفیکارشناسی ارشدعطارزاده حسینی۱۴۰۲/۰۸/۱۷
اثر حاد تمرینات کششی ایستای بین ست بر تغییرپذیری ضربان قلب، مصرف اکسیژن میوکارد، فشار خون و شاخص شوک متعاقب تمرینات مقاومتی پویای ورزشکاران جوان تمرین کردهدانیال صفرزادهکارشناسی ارشدفتحی۱۴۰۲/۱۱/۰۲
مقایسه اثر چهار هفته تمرین ترکیبی (مقاومتی – بازی در زمین‌های کوچک) با ترتیب متفاوت بر شاخص‌های آمادگی‌جسمانی فوتبالیست‌های مرد جوانعلی سالاریکارشناسی ارشدمعظمی۱۴۰۲/۱۱/۰۲
بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات تقویتی کمربند شانه ای و لگنی بر تعادل ایستا، پویا و عملکرد اندام فوقانی دختران 18-15 ساله مبتلا به سندرم متقاطع فوقانیزهرا عظیمی اسدابادیکارشناسی ارشدهاشمی جواهری۱۴۰۲/۱۱/۰۴
بررسی شش هفته پروتکل تمرین حرکات اصلاحی بر درد، تغییرات زاویه ای و فرکانس گام برداری اندام تحتانی در افراد ورزشکار مبتلا به شین اسپلینتالهام عسکریکارشناسی ارشدخوشرفتاریزدی۱۴۰۲/۱۱/۱۷