تاریخچه دانشکده 

d96       دانشكده‌ تربيت‌ بدني‌ دانشگاه‌ فردوسي‌ مشهد در سال‌ 1372 با هدف‌ تربيت‌ و تأمين‌ نيروي ‌انساني‌ متعهد ومتخصص‌ براي‌ تحقق‌ آرمانهاي ‌انقلاب‌ اسلامي‌ در عرصه‌ ورزش‌ و تربيت‌ بدني‌كشور تاسيس‌ گرديد. تربيت‌ بدني‌ يكي‌ از نظامهاي‌ تربيتي‌ وعلمي‌ است‌ كه‌ از طريق‌ حركت‌ و ورزش‌، جريان‌ رشد را در تمام‌ ابعاد وجودي‌ انسان‌ تسهيل‌ وهماهنگ‌ و به‌ شكوفايي‌ و تكوين‌ استعدادهاي‌ مطلوب‌ كمك‌ مي‌كند. شواهد و تحقيقات ‌علمي‌ مبين‌ اين‌ واقعيت‌ است‌ كه‌ امروزه‌ تربيت ‌بدني‌ از حدود اهداف‌ گذشتة‌ خود فراتر رفته‌ و به‌ عنوان‌ يك‌ رشتة‌ دانشگاهي‌ قلمرو وسيعي‌ ازدانشها و علوم‌ را به‌ عنوان‌ مباني‌ روان‌شناسي‌، جامعه‌شناسي‌،  فيزيولوژيكي‌،  فيزيكي‌ و...  به‌كار گرفته‌ تا به‌ اهداف‌ گسترده‌اي‌ در زمينة‌ تعليم‌ و تربيت‌ و ورزش‌، يادگيري‌ و تكامل‌ حركتي‌، روانشناسي‌، جامعه‌شناسي‌ ورزشي‌، طب‌ورزشي‌، حركت‌ درماني‌ و... نايل‌ گردد. گروه‌ آموزشي تربيت‌ بدني‌ در دانشگاه‌ فردوسي‌ مشهد در سال‌ 1366 تحت ‌پوشش‌ دانشكده‌ علوم‌ تربيتي‌ و روان‌شناسي ‌فعاليت‌ آموزشي‌ خود را با پذيرش‌ 42 دانشجوي‌ پسر در مقطع‌ دبيري‌ تربيت‌ بدني‌ وعلوم‌ ورزشي‌ آغاز كرد.

در سال‌ 1372 با تأسيس‌ دانشكده‌ تربيت‌ بدني‌ و علوم‌ ورزشي‌ گروه ‌تربيت‌ بدني‌ از دانشكده‌ علوم‌ تربيتي‌ وروان‌شناسي‌ جدا شد.   در حال‌حاضر در اين‌ دانشكده مقطع كارشناسي‌ تربيت‌ بدني‌ وعلوم‌ ورزشي‌ و مقطع كارشناسي ارشد و دکتری (روزانه‌ - نوبت دوم ‌) موجود می باشد. دانشكده‌ تربيت‌ بدني‌ و علوم‌ ورزشي‌ علاوه بر تربيت‌ و پرورش‌ نيروهاي‌ متخصص‌كارشناس، هر ساله ‌به‌ بيش‌ از 6000 نفر از دانشجويان‌ ساير رشته‌هاي‌ دانشگاهي‌ در محل‌ دانشكده‌، واحد آموزشي تربيت‌ بدني‌ عمومي‌1و2 ارائه‌ مي‌دهد.

ساختمان‌ قدیمی دانشکده در سال 1372 ‌با زيربناي‌ 5000 متر مربع‌ شامل‌ يك سالن‌ چندمنظوره‌ (سالن امام رضا(ع)) ‌، هفت كلاس‌ درس‌، آزمايشگاه طب ورزشي،  كتابخانه ، مرکز رایانه  بود که در مجاور دانشکده علوم اداری و اقتصادی واقع شده بود. در فضای قدیمی دانشکده سالن چند منظوره امام رضا(ع) و سالن ژیمناستیک و رزمی و همچنین فضاهای دیگر به ابعاد 2500 متر مربع جهت فعالیت های آموزشی در اختیار دانشکده می باشد.

مشخصات ساختمان جدیدالاحداث دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

این ساختمان در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع   پس از سه سال کار تحقیقاتی و طراحی قسمت های مختلف در سه طبقه پس از گذشت حدود یکسال در دیماه سال 1394 تحویل دانشکده شد.ادامه مطلب....