کارکنان پژوهشی

 

 

 

 

علیرضا حسینی

سمت:کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی ومسئول مجتمع آبی پردیس

تحصیلات:کارشناسی زبان انگلیسی

تلفن :3497و3536

 

 

 

safari

اعظم صفری

سمت:کارشناس مسئول پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه

تحصیلات:دانشجوی دکتری بازیابی اطلاعات

تلفن :3472

sss__25_

وحید عنوانی

سمت:کارشناس مسئول آزمایشگاه

تحصیلات:کارشناسی ارشد تربیت بدنی

تلفن :3477


 

chenari

 زهره چناری

سمت: کارشناس نشریه

تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریتIT

تلفن :3459

 mohajer

نزهت مهاجر نسب

سمت: کارشناس نشریه

تحصیلات:کارشناسی ارشد علم اطلاعات و

دانش شناسی

تلفن :3478