کارکنان پژوهشی

 

 

 

 

علیرضا حسینی

سمت:کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی ومسئول مجتمع آبی پردیس

تحصیلات:کارشناسی زبان انگلیسی

تلفن :3497و3536

 

 

 

safari

اعظم صفری

سمت:کارشناس مسئول پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه

تحصیلات:دانشجوی دکتری بازیابی اطلاعات

تلفن :3472

sss__25_

وحید عنوانی

سمت:کارشناس مسئول آزمایشگاه

تحصیلات:کارشناسی ارشد تربیت بدنی

تلفن :3477


 

 

 Safa Kazemian

صفا كاظميان مقدم

سمت: کارشناس نشریه و علم سنجی

تحصیلات:دكتري زبان و ادبيات فارسي

تلفن :3478