کارگاه های آموزشی و سخنرانی های علمی هفته سرآمدی آموزش دانشکده علوم ورزشی سال 1400

روز و تاریخ

عنوان

مدرس دسترسی به فیلم  

یکشنبه

1400/02/26

چالش ها و راهکارهای کارآفرینی واشتغال زایی در ورزش دانشجویی

خانم دکتر زهراسادات میرزازاده

 آقای عادل رحمان پور

دانلود
ورزش باستانی از آغاز تا کنون آقای دکتر سیدعلیرضاحسینی کاخک

دانلود

 

خلاقیت در آموزش مجازی و سوادیادگیری خانم دکتر زهراسادات میرزازاده

 آقای احمد نظری ترشیزی 

دانلود

 

دوشنبه

1400/02/27

 

سندروم های سامانه حرکتی مهره های گردنی خانم دکتر ناهید خوشرفتار دانلود

 

آسیب شناسی آموزش مجازی دروس عملی تربیت بدنی در بحران کرونا وارائه راهکار آقای دکتر محمد کشتی دار

 آقایرضاحیدری

دانلود

 

سه شنبه

1400/02/28

 

تمرینات ذهنی وجسمی (یوگا) جهت ارتقاءسبک زندگی سالم و فعال در بحران کرونا  خانم دکتر بهناز شاه طهماسبی دانلود

 

تجویز فعالیت بدنی برای کمک به کاهش وزن آقای دکتر محمدمسافری ضیاءالدین دانلود

 

بررسی فعالیت، فناوری و مدل های کسب و کار شرکت های استارت آپی حوزه آموزش و ورزش  آقای دکتر جواد غلامیان

آقای مرتضی قناعت

دانلود

چهارشنبه

1399/09/29

 

تیپینگورزشکاران

آقای دكتر مهرداد فتحی

دانلود

 

آشنایی با کاربردعلوم اعصاب در تحقیقات مصرف کننده ورزشی آقای مسعود دارابی

خانم ملیحه سادات آقایی

دانلود

 

پاسخ به دغدغه های شغلی دانشجویان علوم ورزشی

 آقای دکتر سیدمرتضی عظیم زاده

 

 

پنجشنبه

1400/02/30

 

تمرینات فانگشنال
 آقای دکتر مهدی قهرمانی