عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
مقایسه دو شیوه ی مختلف بازخورد خود کنترل و خود کنترل هنجاری بر اکتساب ، یادداری و انتقال در یک تکلیف هدف گیری پرتابی در دختران 12 تا 14 سالهملیحه مونس طوسیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۳/۰۲/۱۳
تاثیر حفظ نسبت فاصله به عرض هدف تکلیف بر تشکیل حافظه اختصاصی در یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبالروح لله طالبی کهنگیدکتری(Ph.d)طاهری تربتی۱۳۹۴/۰۳/۲۷
مقایسه اثر تصویرسازی حرکتی و مشاهده حرکت بر اکتساب و یادداری مهارت تعادلی اسکیت در دختران اسکیت بازفاطمه قنبرپورکارشناسی ارشدمحمدی نژاد۱۳۹۶/۰۷/۰۵
تأثیر برنامه تمرینی منتخب حرکتی بر کنش های اجرایی و فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز در بزرگسالان مبتلا به اختلال نارسایی توجه فزون کنشیصدیقه صاحبی هوسدکتری(Ph.d)طاهری تربتی۱۳۹۶/۰۷/۱۶
بررسی وضعیت آگاهی از شاخص های استعدادیابی و میزان تاثیر آن بر موفقیت ورزشکاران بسکتبالمصطفی امینیان مقدمکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۶/۱۱/۰۳
تأثیر آرایش تمرین و تشابه تکلیف بر زمان عکس العمل برنامه ریزی و دقت فضایی تکلیف متوالی در افراد مبتلا به پارکینسونپروین محمدی فارسانیدکتری(Ph.d)طاهری تربتی۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تاثیر برنامه حرکتی اسپارک بر سواد جسمانی کودکانوحید رضائی نقندرکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۸/۰۳/۲۷
تأثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر سواد بدنی کودکانمهدی یکه ابردهکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۸/۰۳/۲۷
مقایسه تاثیر یک دوره تمرینات منتخب مقاومتی بر زمان واکنش با محرک های بینایی و شنوایی در افراد مبتلا به سندرم داونزهرا خسروی کارشککارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۸/۰۴/۲۵
تأثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر کارکردهای اجرایی، شناختی، تعادل ، نشانه‌های حرکتی ، گام برداری و کیفیت زندگی بیماران پارکینسونی: از دیدگاه بوم‌شناختی و مبتنی بر یادگیری ماشینیفاطمه اسدیاندکتری(Ph.d)طاهری تربتی۱۳۹۷/۰۷/۲۴
مقایسه تأثیر بازی فعال برنامه‌ریزی‌شده و بازی آزاد بر مهارت‌های بنیادی و کارکرد اجرایی کودکان پیش‌دبستانیفرزانه سادات طبسیکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۸/۱۲/۰۵
تأثیر تغییرپذیری دستورالعمل‌های تمرینی نروفیدبک بر انواع زمان واکنش سالمندان: با تأکید بر اصل اختصاصی بودن تمرینمریم کیهانیدکتری(Ph.d)طاهری تربتی۱۳۹۹/۰۲/۰۸
تأثیر یک دوره تمرین مهارتهای حرکتی بنیادی مبتنی بر بازی، در یادگیری مهارت های منتخب فوتبالحمید رضا بزقوجانیکارشناسی ارشدصابری کاخکی۱۳۹۹/۰۹/۰۱
بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با نوآوری خدمات در باشگاه‌های ورزشی شهر مشهد در بحران کووید19سیده عادله حسینیکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۳۹۹/۱۰/۲۱
تأثیر تجارب دیداری و حرکتی بر ادراک حرکت و فعال‌سازی نورون‌های آینه‌ای در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسمبهاره خندان سیوکیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۹/۱۲/۱۲
آسیب شناسی شغلی مربیان فوتبال پایه ایرانمصطفی اسکندری تربقانکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۴۰۰/۰۱/۲۱
تدوین مدل بازاریابی ورزشی سلامت‌محور در ورزش‌های تفریحی ایران مبتنی بر نظریه داده بنیادجعفر جعویکدکتری(Ph.d)کشتی دار۱۴۰۰/۰۴/۰۱
بررسی نقش مدیریت دانش در گرایش کارآفرینی مدیران باشگاه های خصوصی شهر هراتمحمد عارف فقیریکارشناسی ارشدکشتی دار۱۴۰۰/۰۳/۱۷
تاثیر تحریک الکتریکی متناوب فراجمجمه ای قشر آهیانه ای و ناحیه حرکتی مکمل بر هماهنگی دودستی در سالمنداناسیه دهقانیدکتری(Ph.d)طاهری تربتی۱۴۰۰/۰۴/۲۲
شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های موفقیت تولید محتوای ورزشی در شبکه‌های اجتماعی -مورد مطالعه: اینستاگرام-فائزه سعدابادیکارشناسی ارشدکشتی دار۱۴۰۰/۰۸/۰۹
بررسی تاثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک و اگزرگیم بر تعادل ایستا و پویا سالمندانامیر تقوی ثابتکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۴۰۰/۰۳/۰۹
تأثیر برنامه تمرینی منتخب بر کنترل حرکت، استقامت تنه و شدت درد در کودکان و نوجوانان دختر دارای کمردردفهیمه نوریاندکتری(Ph.d)سهرابی۱۴۰۰/۰۸/۰۸
تأثیر تمرین با مینی ترامپولین بر اضطراب اجتماعی اندام، تبحر حرکتی و نظم جویی شناختی- هیجانی در دانش آموزان دختر 10 تا 12 سالهفرناز افشار فروغیکارشناسی ارشدسهرابی۱۴۰۰/۰۲/۰۷
تعیین عوامل موثر در طراحی نماد-مسکات-ورزش دانش آموزی ایران.غزل قلی پورکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۴۰۰/۰۳/۰۵
تاثیر تمرینات هیپنوتیزمی بر سطح مهارت های روانشناختی، تغییرات الگوی امواج مغزی و اکتساب و یادداری مهارت گلفمهشید علائیکارشناسی ارشدمحمدی نژاد۱۴۰۰/۰۴/۲۱
تاثیر یک دوره تمرینات شناختی بر تنظیمات پیش بینانه قامتی و کینماتیک شروع راه رفتن در سالمندان مبتلا به عارضه ترس از سقوطمهدیه مهدویدکتری(Ph.d)طاهری تربتی۱۴۰۰/۱۱/۱۹
بررسی تاثیر تمرین هوازی حاد با شدت‌‌های مختلف -بالا، متوسط و کم- بر توجه، بازداری پاسخ، زمان واکنش و نشانگان در کودکان 8 تا 10 سال دارای نارسایی توجه و بیش‌فعالیمعصومه محمدیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۴۰۰/۱۲/۰۳
مطالعه جامع برندسازی ملی ورزش ایراناحمد نظری ترشیزیدکتری(Ph.d)میرزازاده۱۴۰۰/۱۰/۰۷
مقایسه تمرین بدنی و دستورالعمل دهی کانون توجه بر بازنمایی های ذهنی، عملکرد، یادگیری و امواج مغزی گلف بازان مبتدی و ماهر طی اجرای مهارت ضربه گلفنرگس عبدلیدکتری(Ph.d)صابری کاخکی۱۴۰۰/۱۲/۱۶
تأثیر تمرینات بازی محور بر مهارت حرکتی، عزت‌نفس و افسردگی در دختران دانش‌آموز 7-10 سال مبتلابه اختلال هماهنگی رشدیزهرا ساقیکارشناسی ارشدمحمدی نژاد۱۴۰۰/۱۱/۱۷
مقایسه تأثیرتمرینات مشاهده‌ای تکلیف محور و حرکت محور بر بهبود عملکرد اندام فوقانی بیماران مبتلا به سکته مغزینرگس حاجی زادهکارشناسی ارشدسهرابی۱۴۰۰/۱۲/۰۳
بررسی تاثیر عوامل شهرت ، ماهیت و جهت نگاه صحه گذار ورزشی بر توجه دیداری در تبلیغاتیگانه ذوالفقاری گلمکانیکارشناسی ارشدطالب پور۱۴۰۱/۰۳/۰۱
بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد -1390 -1400-فائزه خوش سیماکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۴۰۱/۰۱/۲۷
: مدل سازی عوامل موثر بر توسعه کسب و کارهای دیجیتال ورزشی کشورعلی رفیع زادهکارشناسی ارشدطالب پور۱۴۰۱/۰۲/۲۵
مقایسه رویکرد آموزش سنتی و آموزش بازی‌ها برای فهمیدن -TGfU- بر شایستگی ادراک‌ شده، مشارکت ورزشی و یادگیری مهارت بسکتبال در دانش‌آموزان پسر 10 تا 12 سالهاحسان زارعی محمودآبادیدکتری(Ph.d)طاهری تربتی۱۴۰۱/۰۶/۱۴
بررسی نقش میانجی رفتار مرشدانه در رابطه توانمند سازی روانشناختی مدیران ورزشی با جذب خیرین آموزش و پرورش خراسان رضویمحدثه واحدیکارشناسی ارشدطالب پور۱۴۰۱/۱۰/۱۴
تأثیر سطوح مختلف دشواری تکلیف بر پلاستیسیته عصبی موش‌های سالمندملیحه سرابندیدکتری(Ph.d)طاهری تربتی۱۴۰۱/۱۱/۰۸
تأثیر آموزش خطی و غیرخطی -حس بازی- مبتنی بر رویکرد توجه، تعادل، هماهنگی بر یادگیری مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکانسحر عظیمی فردکارشناسی ارشدصابری کاخکی۱۴۰۱/۱۱/۰۹
تاثیر شبکه‌های توجهی بر انتروپی کنترل قامت در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم و رشد عادیعلی امامیدکتری(Ph.d)صابری کاخکی۱۴۰۱/۱۱/۱۷
تاثیربرنامه‌های تمرینی منتخب ادراکی-حرکتی و بازی‌های ویدئویی فعال بر تبحر حرکتی و کارکردهای اجرایی کودکان با اختلالات یادگیریاعظم انفرادی دوغ ابادیدکتری(Ph.d)سهرابی۱۴۰۱/۱۲/۰۳
تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب حافظه‌کاری و یکپارچگی‌بینایی‌حرکتی بر مهارت دست‌خط کودکان 7 تا 9 ساله دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالیامین رمضان زادهکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۴۰۱/۱۱/۰۸
مقایسه تمرینات حرکتی منتخب بر تبحر حرکتی و توانایی بازداری پاسخ در کودکان 7تا 9 سال دارای اختلال فزون کنش/ نقص توجهکیمیا حافظی احمدیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۴۰۱/۱۰/۲۷
تأثیر آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد تعادل پویا و هماهنگی حرکتی در دختران هفت تا هشت سالهمحدثه گلزاریکارشناسی ارشدصابری کاخکی۱۴۰۱/۱۲/۰۸
تأثیر اطلاعات افزوده حسی بر یادگیری در کودکان با اختلال هماهنگی رشدینیما محمدیکارشناسی ارشدسهرابی۱۴۰۲/۰۲/۱۶
تعیین موقعیت راهبردی فدراسیون هندبال کشور عراقعلی طالب عظیم ال عودهکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۴۰۰/۰۸/۱۲
تأثیر یک دوره تمرینات منتخب ادراکی – حرکتی بر کارکردهای اجرایی، رشد اجتماعی و تعادل کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدیفاطمه مهدویانکارشناسی ارشدصابری کاخکی۱۴۰۲/۰۲/۰۹
بررسی عوامل موثر بر هواداری از تیم های حرفه ای فوتبال عراقمصطفی عبد الاله غضبان النصراللهکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ارائه مدل عوامل اثربخشی کمپین های تبلیغاتی محصولات ورزشی ایرانامیرحسین سپهریاندکتری(Ph.d)کشتی دار۱۴۰۲/۱۲/۲۲