عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
مقایسه دو شیوه ی مختلف بازخورد خود کنترل و خود کنترل هنجاری بر اکتساب ، یادداری و انتقال در یک تکلیف هدف گیری پرتابی در دختران 12 تا 14 سالهملیحه مونس طوسیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۳/۰۲/۱۳
تاثیر حفظ نسبت فاصله به عرض هدف تکلیف بر تشکیل حافظه اختصاصی در یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبالروح لله طالبی کهنگیدکتری(Ph.d)طاهری تربتی۱۳۹۴/۰۳/۲۷
مقایسه اثر تصویرسازی حرکتی و مشاهده حرکت بر اکتساب و یادداری مهارت تعادلی اسکیت در دختران اسکیت بازفاطمه قنبرپورکارشناسی ارشدمحمدی نژاد۱۳۹۶/۰۷/۰۵
تأثیر برنامه تمرینی منتخب حرکتی بر کنش های اجرایی و فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز در بزرگسالان مبتلا به اختلال نارسایی توجه فزون کنشیصدیقه صاحبی هوسدکتری(Ph.d)طاهری تربتی۱۳۹۶/۰۷/۱۶
بررسی وضعیت آگاهی از شاخص های استعدادیابی و میزان تاثیر آن بر موفقیت ورزشکاران بسکتبالمصطفی امینیان مقدمکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۶/۱۱/۰۳
تأثیر آرایش تمرین و تشابه تکلیف بر زمان عکس العمل برنامه ریزی و دقت فضایی تکلیف متوالی در افراد مبتلا به پارکینسونپروین محمدی فارسانیدکتری(Ph.d)طاهری تربتی۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تاثیر برنامه حرکتی اسپارک بر سواد جسمانی کودکانوحید رضائی نقندرکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۸/۰۳/۲۷
تأثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر سواد بدنی کودکانمهدی یکه ابردهکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۸/۰۳/۲۷
مقایسه تاثیر یک دوره تمرینات منتخب مقاومتی بر زمان واکنش با محرک های بینایی و شنوایی در افراد مبتلا به سندرم داونزهرا خسروی کارشککارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۸/۰۴/۲۵
تأثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر کارکردهای اجرایی، شناختی، تعادل ، نشانه‌های حرکتی ، گام برداری و کیفیت زندگی بیماران پارکینسونی: از دیدگاه بوم‌شناختی و مبتنی بر یادگیری ماشینیفاطمه اسدیاندکتری(Ph.d)طاهری تربتی۱۳۹۷/۰۷/۲۴
مقایسه تأثیر بازی فعال برنامه‌ریزی‌شده و بازی آزاد بر مهارت‌های بنیادی و کارکرد اجرایی کودکان پیش‌دبستانیفرزانه سادات طبسیکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۸/۱۲/۰۵
رواسازی نسخه فارسی پرسشنامه سواد جسمانی کانادایی نسخه دوم( CAPL-2 )در کودکان 8 تا 12 ساله شهر مشهدساناز پورمحمدکارشناسی ارشدمحمدی نژاد۱۳۹۸/۰۲/۰۹
تأثیر تغییرپذیری دستورالعمل‌های تمرینی نروفیدبک بر انواع زمان واکنش سالمندان: با تأکید بر اصل اختصاصی بودن تمرینمریم کیهانیدکتری(Ph.d)طاهری تربتی۱۳۹۹/۰۲/۰۸
تأثیر یک دوره تمرین مهارتهای حرکتی بنیادی مبتنی بر بازی، در یادگیری مهارت های منتخب فوتبالحمید رضا بزقوجانیکارشناسی ارشدصابری کاخکی۱۳۹۹/۰۹/۰۱
بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با نوآوری خدمات در باشگاه‌های ورزشی شهر مشهد در بحران کووید19سیده عادله حسینیکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۳۹۹/۱۰/۲۱
تأثیر تجارب دیداری و حرکتی بر ادراک حرکت و فعال‌سازی نرون‌های آینه‌ای در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسمبهاره خندان سیوکیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۹/۱۲/۱۲
ارائه ی الگوی راهبردی مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایرانمهسا مرتضاییاندکتری(Ph.d)میرزازاده۱۴۰۰/۰۳/۱۲
بررسی نقش مدیریت دانش در گرایش کارآفرینی مدیران باشگاه های خصوصی شهر هراتمحمد عارف فقیریکارشناسی ارشدکشتی دار۱۴۰۰/۰۳/۱۷
تاثیر تحریک الکتریکی متناوب فراجمجمه ای قشر آهیانه ای و ناحیه حرکتی مکمل بر هماهنگی دودستی در سالمنداناسیه دهقانیدکتری(Ph.d)طاهری تربتی۱۴۰۰/۰۴/۲۲
شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های موفقیت تولید محتوای ورزشی در شبکه‌های اجتماعی -مورد مطالعه: اینستاگرام-فائزه سعدابادیکارشناسی ارشدکشتی دار۱۴۰۰/۰۸/۰۹
تاثیر پیچیدگی توالی و دستورالعمل های مبتنی بر سرعت و دقت بر یادگیری توالی یک تکلیف حرکتی مداوم: نقش تعاملی سرعت و دقتحسام ایرانمنشدکتری(Ph.d)صابری کاخکی۱۴۰۰/۰۷/۱۸
بررسی تاثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک و اگزرگیم بر تعادل ایستا و پویا سالمندانامیر تقوی ثابتکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۴۰۰/۰۳/۰۹
تأثیر برنامه تمرینی منتخب بر کنترل حرکت، استقامت تنه و شدت درد در کودکان و نوجوانان دختر دارای کمردردفهیمه نوریاندکتری(Ph.d)سهرابی۱۴۰۰/۰۸/۰۸
تأثیر تمرین با مینی ترامپولین بر اضطراب اجتماعی اندام، تبحر حرکتی و نظم جویی شناختی- هیجانی در دانش آموزان دختر 10 تا 12 سالهفرناز افشار فروغیکارشناسی ارشدسهرابی۱۴۰۰/۰۲/۰۷
آینده‌پژوهی نقش فناوری‌های نسل چهارم در رویدادهای ورزشی با تأکید بر سوی تاریک رسانه‌های اجتماعیعمر علیزایی یوسف ابادیدکتری(Ph.d)طالب پور۱۴۰۰/۱۰/۰۴
تعیین عوامل موثر در طراحی نماد-مسکات-ورزش دانش آموزی ایران.غزل قلی پورکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۴۰۰/۰۳/۰۵
تاثیر تمرینات هیپنوتیزمی بر سطح مهارت های روانشناختی، تغییرات الگوی امواج مغزی و اکتساب و یادداری مهارت گلفمهشید علائیکارشناسی ارشدمحمدی نژاد۱۴۰۰/۰۴/۲۱
تاثیر باور کلیشه‌ای جنسیتی بر اضطراب رقابتی و عملکرد تنیس روی میز دختران نوجوان (مقطع متوسطه)مهدیه اعتمادیکارشناسی ارشدمحمدی نژاد۱۴۰۰/۱۰/۱۱
بررسی تاثیر تمرین هوازی حاد با شدت‌‌های مختلف -بالا، متوسط و کم- بر توجه، بازداری پاسخ، زمان واکنش و نشانگان در کودکان 8 تا 10 سال دارای نارسایی توجه و بیش‌فعالیمعصومه محمدیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۴۰۰/۱۲/۰۳
مطالعه جامع برندسازی ملی ورزش ایراناحمد نظری ترشیزیدکتری(Ph.d)میرزازاده۱۴۰۰/۱۰/۰۷
مقایسه تمرین بدنی و دستورالعمل دهی کانون توجه بر بازنمایی های ذهنی، عملکرد، یادگیری و امواج مغزی گلف بازان مبتدی و ماهر طی اجرای مهارت ضربه گلفنرگس عبدلیدکتری(Ph.d)صابری کاخکی۱۴۰۰/۱۲/۱۶
مقایسه تأثیر تمرین به شیوه آزمونگر تنظیم -ثابت، متغیر- با شیوه خودتنظیم بر یادداری و انتقال مهارت دقت پرتاب از بالای شانهمهدی قربانزادهکارشناسی ارشدسهرابی۱۴۰۱/۰۷/۱۷
مقایسه تأثیرتمرینات مشاهده‌ای تکلیف محور و حرکت محور بر بهبود عملکرد اندام فوقانی بیماران مبتلا به سکته مغزینرگس حاجی زادهکارشناسی ارشدسهرابی۱۴۰۰/۱۲/۰۳
بررسی تاثیر عوامل شهرت ، ماهیت و جهت نگاه صحه گذار ورزشی بر توجه دیداری در تبلیغاتیگانه ذوالفقاری گلمکانیکارشناسی ارشدطالب پور۱۴۰۱/۰۳/۰۱
بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد -1390 -1400-فائزه خوش سیماکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۴۰۱/۰۱/۲۷
مقایسه تاثیر برنامه های منتخب آموزش شطرنج بر حافظه کاری ، بازداری و توجه کودکان دارای اختلال بیش فعالی نقص توجه: با تاکید بر بازداری و غیر بازداریمرصاد خداشناسکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۴۰۱/۰۴/۰۴
: مدل سازی عوامل موثر بر توسعه کسب و کارهای دیجیتال ورزشی کشورعلی رفیع زادهکارشناسی ارشدطالب پور۱۴۰۱/۰۲/۲۵
مقایسه رویکرد آموزش سنتی و آموزش بازی‌ها برای فهمیدن -TGfU- بر شایستگی ادراک‌ شده، مشارکت ورزشی و یادگیری مهارت بسکتبال در دانش‌آموزان پسر 10 تا 12 سالهاحسان زارعی محمودآبادیدکتری(Ph.d)طاهری تربتی۱۴۰۱/۰۶/۱۴
تاثیر بازی های حرکتی ریتمیک -موزون- بر کیفیت زندگی کودکان 8 تا 12 سال مبتلا به سرطانجواد هراتیکارشناسی ارشدسهرابی۱۴۰۱/۰۳/۱۰
تاثیر بازی های منتخب موزون بر سواد بدنی ، شایستگی ادراک شده، پرخاشگری و تعادل کودکان 7 تا 10 ساله بی سرپرست و با سرپرست شهر مشهدرویا طاهریکارشناسی ارشدمحمدی نژاد۱۴۰۱/۰۶/۱۵
ارائه مدل مدیریت پیشگیرانه مصرف داروهای نیروزا در ورزشکاران غیرحرفه ای ایرانعبدالرحمان جامی الاحمدیدکتری(Ph.d)کشتی دار۱۴۰۱/۰۵/۰۴
بررسی نقش بازاریابی شبکه های اجتماعی بر وفاداری برند با میانجیگری اعتماد و ارزش ویژه برند در باشگاه های بدن سازی استان خراسان جنوبیمهدیه فردکارشناسی ارشدطباطبائیان نیم آورد۱۴۰۱/۰۳/۱۱
تأثیر سطوح مختلف دشواری تکلیف بر پلاستیسیته عصبی موش‌های سالمندملیحه سرابندیدکتری(Ph.d)طاهری تربتی۱۴۰۱/۱۱/۰۸
تاثیر شبکه‌های توجهی بر انتروپی کنترل قامت در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم و رشد عادیعلی امامیدکتری(Ph.d)صابری کاخکی۱۴۰۱/۱۱/۱۷
تاثیربرنامه‌های تمرینی منتخب ادراکی-حرکتی و بازی‌های ویدئویی فعال بر تبحر حرکتی و کارکردهای اجرایی کودکان با اختلالات یادگیریاعظم انفرادی دوغ ابادیدکتری(Ph.d)سهرابی۱۴۰۱/۱۲/۰۳
تأثیر روش های مختلف آرامسازی عضله به ذهن و ذهن به عضله بر اضطراب رقابتی و عملکرد تکواندوکاران ماهرمسعود خوش نیتکارشناسی ارشدسهرابی۱۴۰۱/۱۱/۱۶
مقایسه اثربخشی یک دوره تمرین منتخب دو‌دستی و تحریک فراجمجمه‌ای جریان مستقیم بر کنترل حرکتی ظریف و حافظه‌کاری سالمنداناحسان وفائی نوقابیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۴۰۱/۱۲/۲۲
تأثیر اطلاعات افزوده حسی بر یادگیری در کودکان با اختلال هماهنگی رشدینیما محمدیکارشناسی ارشدسهرابی۱۴۰۲/۰۲/۱۶
تدوین استراتژی های توسعه فوتبال پایه استان خراسان رضوی مبتنی بر سناریونویسیسیدعلی ابریشمیکارشناسی ارشدکشتی دار۱۴۰۲/۰۲/۱۸
بررسی راهکارهای توسعه کسب و کارهای گردشگری ورزشی ایرانبابک دهنویکارشناسی ارشدکشتی دار۱۴۰۲/۰۲/۳۰