عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
نگاه علمی به هندبال روزجواد زارعیانتشارات حتمی۱۳۹۱
آناتومی شنافاطمه علیرضائی نقندرحتمی۱۳۹۲
حرکت شناسی ورزشی کاربردیفاطمه علیرضائی نقندرگسترش علوم پایه۱۳۹۳
آموزش شنا (راهنمای مربیان و ورزشکاران)فاطمه علیرضائی نقندرگسترش علوم پایه۱۳۹۵
آموزش شنا (راهنمای مربیان و ورزشکاران)فاطمه علیرضائی نقندرانتشارات علوم پایه۱۳۹۵
آناتومی شنافاطمه علیرضائی نقندرحتمی۱۳۹۷
تجارت و کسب و کار ورزشی: در کشورهای حوزه اقیانوس آرام (آسیای شرقی)جواد غلامیانطنین دانش۱۳۹۷
معرفی برند در ورزش - فصل نهمجواد غلامیاندانشگاه بین المللی امام رضا ع۱۳۹۸
حرکت شناسی ورزشی کاربردیفاطمه علیرضائی نقندرانتشارات علوم پایه۱۳۹۸
آزمون آمادگی جسمانی سالمندان sftجواد غلامیانطنین دانش۱۳۹۸
بسترسازی برند در صنعت ورزش حرفه‌ای، حفظ رشد از طریق نوآوریجواد غلامیانشمال پایدار‏‫۱۴۰۰
مدل های کسب و کارهای دیجیتال در ورزشجواد غلامیانقلم نخبگان۱۴۰۱
پیشرفت های جدید کارآفرینی ورزشیجواد غلامیانانتشارات شمال پایدار۱۴۰۱