مجموعه ورزشی 22 بهمن

(جنب مسجد حضرت زهرا (س))

1- سالن چند منظوره 22 بهمن

4

تأسیسات فضای ورزشی :

1) سرویس بهداشتی 
2) رختکن
3) سیستم سرمایشی
4) سیستم گرمایشی                

امکان رشته های ورزشی در سالن :
1) واليبال      2) بسکتبال      3) بدمينتون      4) هندبال 

2- زمین چمن 22 بهمن و پیست دو و میدانی استاد صابری

2

تأسیسات فضای ورزشی :

1) سرویس بهداشتی
2) رختکن

امکان رشته های ورزشی در سالن :
1)فوتبال     2) دو و میدانی    3) آمادگی جسمانی    4) ورزش های همگانی

3- سالن بدنسازی 22 بهمن

3

تأسیسات فضای ورزشی :

1) سرویس بهداشتی
2) رختکن
3) سیستم سرمایشی
4) سیستم گرمایشی  

امکان رشته های ورزشی در سالن :
1)بدنسازی   2) آمادگی جسمانی

4-سالن تیر اندازی 22 بهمن

5