مجموعه ورزشی کوثر

(مقابل خوابگاه پردیس1 )

1-سالن چند منظوره کوثر

16
 

 

 

 

 

تأسیسات فضای ورزشی :
1) سرویس بهداشتی
2) رختکن
3) سیستم سرمایشی
4) سیستم گرمایشی  

امکان رشته های ورزشی در سالن :
1) واليبال      2) بسکتبال      3) بدمينتون      4) هندبال  5 )فوتسال

   

2- سالن تیس روی میز کوثر

11

تأسیسات فضای ورزشی :
1) سرویس بهداشتی
2) رختکن
3) سیستم سرمایشی
4) سیستم گرمایشی

 

3- پارک دوچرخه سواری کوثر

byci

تأسیسات فضای ورزشی :
1) سرویس بهداشتی
2) رختکن
3) دوچرخه
4) وسایل ورزشی پارکی

امکان رشته های ورزشی  :
1) دوچرخه سواری    2)آمادگی جسمانی     3) ورزش های همگانی