مجموعه ورزشی امام رضا (ع)

(دانشکده تربیت بدنی)

1-سالن چند منظوره امام رضا(ع)

1

تأسیسات فضای ورزشی :
1) سرویس بهداشتی
2) رختکن
3) سیستم سرمایشی
4) سیستم گرمایشی  

امکان رشته های ورزشی در سالن :
1) واليبال      2) بسکتبال      3) بدمينتون      4) هندبال    5) فوتسال

2-زمين رو بازامام رضا(ع)

 baz-e2

تأسیسات فضای ورزشی :
1) سرویس بهداشتی
2) رختکن

امکان رشته های ورزشی  :

بسکتبال- والیبال-بدمینتون

3- زمین چمن امام رضا(ع)

1

تأسیسات فضای ورزشی :
1) سرویس بهداشتی
2) رختکن

امکان رشته های ورزشی  :

فوتبال - دو و میدانی