جلسه بسیج اساتید دانشگاه با حضور حجت الاسلام ایمانی مقدم رئیس نهاد رهبری دانشگاه, آقای دکتر سیدین مسئول کانون بسیج اساتید و آقای دکتر هاشمی جواهری رئیس دانشکده علوم ورزشی درصبح روز چهارشنبه دوم خرداد ماه ۱۴۰۳ در محل سالن اجتماعات دانشکده علوم ورزشی تشکیل شد.

روابط عمومی دانشکده علوم‌ورزشی

b1

b2

b3