thr1

مراسم تکریم دکتر امیر رشیدلمیر و معارفه دکتر علی اکبر هاشمی جواهری به عنوان رئیس دانشکده علوم ورزشی، روز شنبه 18 فروردین‌ماه 1403 با حضور دکتر مسعود میرزائی شهرابی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و جمعی از مدیران و کارشناسان دانشگاه در دانشکده علوم ورزشی برگزار شد.

در این مراسم دکتر رشیدلمیر گزارشی از فعالیت‌های دوران مسئولیت خود را شرح داد. سپس دکتر هاشمی جواهری در سخنانی ضمن تشکر از حسن اعتماد رئیس دانشگاه، به شرح مهمترین برنامه‌ها و اهداف خود پرداخت .

در پایان مراسم دکتر میرزائی با اهدای لوح از زحمات رئیس پیشین دانشکده علوم ورزشی تقدیر به عمل آورد و حکم انتصاب را به دکتر هاشمی جواهری اهدا و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

thr2

thr3

thr4

thr5

thr6

thr7

thr8