drr

جناب آقای دکتر امیر رشید لمیر

با کمال مسرت، ارتقاء مرتبه علمی جنابعالی از  دانشیاری  به استادی که نشان از تلاش و پشتکار شما در عرصه آموزش و پژوهش است را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و برای شما در ادامه این مسیر علمی، آرزوی موفقیت، سربلندی و توفیقات روزافزون، داریم.

                                                                                                                                             اساتید ،کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم ورزشی