atefe

درگذشت ناگهانی دانشجوی کارشناسی ورودی 99 خانم عاطفه درودی را به اطلاع اساتید، کارکنان و دانشجویان می رسانیم.از درگاه خداوند متعال برای ایشان غفران و آمرزش و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل خواهانیم.

مراسم‌تعزیه مرحومه عاطفه درودی، دوشنبه ۹ بهمن ماه از ساعت ۱۰/۳۰ تا ۱۱/۳۰ در نمازخانه دانشکده برگزار می گردد.

روابط عمومی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد 

 

Untitled