rrrrrr

نشست مشترک دکتر رشیدلمیر ، رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد با تاج فیروز مدیر کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی روز شنبه، نهم دی ماه در محل دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
در این نشست که در راستای گسترش همکاری های علمی و پژوهشی دو حوزه بود، آمادگی دانشکده و اساتید جهت همکاری در توسعه ورزش قهرمانی مورد تاکید قرار گرفت.