m3

روز چهار شنبه سوم آبان ۱۴۰۲در آخرین روز از هفته تربیت بدنی و ورزش در محل آمفی تئاتر دانشکده علوم ورزشی ضمن برگزاری آیین اختتامیه و اهدای جوایز به نفرات برتر مسابقات اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده، مراسم معارفه دانشجویان نوورود با سخنرانی دکتر رشید لمیر رئیس دانشکده شروع شد و در ادامه دکتر کشتی دار معاون دانشکده ضمن خوش آمد گویی به دانشجویان به بیان موارد آموزشی و معرفی گروههای آموزشی دانشکده پرداخت، سپس دکتر باقری رئیس کمیته انصباطی دانشگاه پیرامون مقررات دانشگاه در زمینه انضباطی مطالبی را بیان کرد و در انتها البسه ورزشی که به همت دانشکده تهیه شده بود به دانشجویان تقدیم گردید.

m1

m2

m4

m5

m6

m7

m9

m10

m11