b1

جلسه سخنراني علمي دكتر فرهاد رحماني نيا استاد فيزيولوژی ورزشی دانشگاه گيلان با عنوان : “راهبردهاي جديد در تشخيص و كنترل سندرم بيش تمريني” روز سه شنبه مورخ 1402/08/02 ساعت 12 در محل سالن اجتماعات دانشكده برگزار گردید.

دکتر فرهاد رحمانی نیا از اساتید شناخته شده رشته فیزیولوژی ورزشی کشور هستند که در زمینه تمرینات ورزشکاران مقالات و کتب متعددی به چاپ رسانده اند و در این سخنرانی به بررسی علت بروز بیش تمرینی و راهکارهای مدیریت آن براساس آخرین دستاوردهای علمی صحبت کردند.

ضمنا وی به کاربرد نشانگان بیش تمرینی برای ورزش همگانی و اقشار مختلف جامعه و همچنین برای یک زندگی بهتر پرداختند که از آن جمله می توان به زمان بندی فعالیت‌های مختلف روزمره و در نظر گرفتن اوقاتی برای استراحت و تمدد اعصاب برای پیشگیری از اختلالات روانی از جمله افسردگی و اضطراب برای داشتن یک زندگی بدون استرس و آرام و سالم اشاره کرد.

b2

b3