مدرس دوره:دکتر ناصر محمد رحیمی

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم ورزشی، این کارگاه زیر نظر انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی خراسان رضوی در روز دوشنبه مورخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲ ساعت ۸ در محل دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید و تا ساعت ۱۴ ادامه یافت. این کارگاه در جهت بهبود و ارتقای علمی دانشجویان و فارغ التحصیلان آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی سطح استان برگزار گردید. لازم به ذکر است در این دوره سرکار خانم دکتر ناهید خوشرفتاریزدی ریاست محترم انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی خراسان رضوی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد و جناب آقای دکتر احمد ابراهیمی عطری مدیر گروه محترم فیزیولوژی ورزشی و آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد شرکت داشتند.

kh1

kh2