به منظور گسترش همكاري با دانشگاه‌ها و موسسات خارج از كشور، نمايندگان مقيم سازمان ملل متحد درجمهوري اسلامي ايران (آقاي اشتفان پريزنر و آقاي راجا گوندو)، در روز سه شنبه  1402/02/19 ساعت 12:30 الي 14 در تالار رودكي مجتمع كانون‌هاي فرهنگي هنري دانشگاه فردوسي مشهد در خصوص برنامه‌هاي سازمان ملل براي همكاري با دانشگاه‌ها و دانشجويان سخنراني خواهند نمود .poostermelal