هیات مدیره صندوق امام علی(ع)

 

 

sss__11_

حسین حاجتمند

مدیرعامل

تلفن :3460

 

sss__16_

محمدعلی رجبی


تلفن :3462

sss__15_

معصومه خواجوی

تلفن :3461


 

bige

دکتر ناهید بیژه

تلفن :3468

 

 

rashidlamir

دکترامیر رشیدلمیر

تلفن :5409

 


کارکنان صندوق امام علی(ع)

t rahmati

مهدی رحمتی

تلفن : 8803475

 

t Picture

    احسان سروری

تلفن : 8803476

 

 

بازرس صندوق امام علی(ع)

 

Picture

محمود حقیقی پور

تلفن :3459