تغيير تاريخ امتحانات پايان نيمسال دوم سال تحصيلی 98-97

ضمن ابراز تاسف و اعلام همدردی با دانشجويان و هموطنان عزيزی كه در اثر جاری شدن سيلاب اخير در برخی از شهرهای كشور دچار آسيب شده اند و با توجه به تغيير تاريخ برگزاری آزمون كارشناسی ارشد سال 1398 از روزهای 5 و 6 ارديبهشت ماه سال 1398 به روزهای 23 و 24 خرداد ماه، به استحضار می رساند امتحانات پايان نيمسال دوم سال تحصيلی 98-1397​ از تاريخ 1398/3/20 شروع و تا پايان 1398/4/5 ادامه خواهد داشت و به جهت مساعدت با دانشجويان محترمی كه در آزمون كارشناسی ارشد شركت نموده اند، در روزهای 22، 23، 24 و 25 خردادماه، امتحانات برگزار نخواهد شد.