دعوت به چهاردهمین نمایشگاه سالانه کتب الکترونیک در دانشگاه صنعتی شریف

جهت دسترسی به اطلاعات کافی در خصوص چهاردهمین نمایشگاه سالانه کتب الکترونیک در دانشگاه صنعتی شریف، اینجا کلیک کنید.