مجموعه ورزشی امام علی (ع)

(جنب اداره کل تربیت بدنی )

1- سالن چند منظوره امام علی (ع)


13

تأسیسات فضای ورزشی :
1) سرویس بهداشتی
2) رختکن
3) سیستم سرمایشی
4) سیستم گرمایشی

امکان رشته های ورزشی در سالن :
1) واليبال      2) بسکتبال      3) بدمينتون      4) هندبال     5)تنیس روی میز          6 )ورزش های رزمی     7)آمادگی جسمانی

2-زمین فوتبال ساحلی

14

تأسیسات فضای ورزشی :
1) سرویس بهداشتی
2) رختکن