برگزاری كارگاه آشنايی با شيوه اجرای تمرينات پيشگيری از آسيب های ورزشی دکتر ابراهیمی عطری

همزمان با هفته پژوهش كارگاه آشنايی با شيوه اجرای تمرينات پيشگيری از آسيب‌های ورزشی با تدريس جناب آقای دكتر احمد ابراهيمی عطری و حضور پرشور علاقمندان در سالن اجتماعات دانشكده علوم ورزشی برگزار شد.

aa

aa1