همزمان با هفته پژوهش كارگاه مديريت ورزش‌های فضای باز با تدريس جناب آقای دكتر محمد كشتی دار و جناب آقای رضا حيدری و با حضور علاقمندان در سالن اجتماعات دانشكده علوم ورزشی برگزار شد.

11

12