سامانه ثبت نام مدرسان مدعو

به استحضار می رساند با توجه به اهميت ساماندهی، جذب و بكارگيری مدرسان مدعو در دانشگاه فردوسی مشهد، سامانه “همكاری مدرسان مدعو (هم)” راه اندازی شده است. لذا خواهشمند است مدرسان فعلی و افرادی كه تمايل به همكاری به عنوان مدرس مدعو با دانشگاه فردوسی مشهد را دارند (بجز اعضای هيأت علمی بازنشسته و كارشناسان آموزشی دانشگاه فردوسی) و واجد شرايط هستند، پيش از شروع هر نيمسال طبق تقويم آموزانه با مراجعه به سايت معاونت آموزشي دانشگاه لينک https://pooya.um.ac.ir/educ/HOM ثبت نام اوليه را انجام دهند. لازم به ذكر است جهت دريافت شناسه تدريس و پرداخت آموزانه، ثبت نام در اين سامانه الزامی است.
بازه زمانی فرآيند مذكور برای نيمسال دوم 98-97 به شرح زير می باشد:

 ثبت نام از تاريخ 97/9/22 تا 97/10/10 در سايت معاونت آموزشی دانشگاه از طريق لينک مذكور توسط مدرس مدعو انجام می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.