برگزاری كارگاه مكمل های ورزشی و دوپينگ دکتر قهرمانی

همزمان با هفته پژوهش كارگاه مكمل های ورزشی و دوپينگ با تدريس جناب آقای دكتر مهدی قهرمانی مقدم و حضور پرشور علاقمندان در سالن اجتماعات دانشكده علوم ورزشی برگزار شد.

ee

rt