برگزاری كارگاه بررسی مكانيكی حركات روزانه انسان دکتر بمبئی چی

همزمان با هفته پژوهش كارگاه بررسی مكانيكی حركات روزانه انسان با تدريس سركار خانم دكتر بمبئی چی مقدم و حضور پرشور علاقمندان در سالن اجتماعات دانشكده علوم ورزشی برگزار شد.

4

3