تبریک به دکتر عطارزاده به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده علوم ورزشی و مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد، انتخاب دکتر سید رضا عطارزاده حسینی را به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه فردوسی مشهد در گروه علوم انسانی الف به ایشان تبریک گفته و توفیق روزافزون ایشان را از درگاه ایزد منان مسئلت دارد.

دکتر عطارزاده 001