اطلاع رسانی در خصوص فراخوان پذيرش بدون آزمون (استعداد درخشان) مقطع ارشد سال تحصيلی 99-1398

قابل توجه دانشجویان گرامی!

جهت استحضار از فرآيند زمانی و اجرايی جديد، فرم گواهی رتبه، شرايط ثبت نام و آئين نامه های مربوطه بر روی هر یک از موارد زیر کلیک کنید.

آیین نامه پذیرش بدون معدل استعدادهای درخشان

شرایط پذیرش

فرآیند اجرایی بررسی پرونده های متقاضیان ارشد بدون آزمون

گواهی رتبه معدل

estedad