اطلاع رسانی در خصوص تصفيه حساب مالی دانشجويان قبل از دريافت مجوز دفاع

معاونت آموزشی دانشگاه به استحضار دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند، قبل از دریافت مجوز دفاع، تصفیه حساب مالی خود را انجام دهند. لازم به ذکر است، مرحله تصفیه حساب مالی دانشجویان در فرآیند سیستمی درخواست مجوز دفاع تعریف شده است. از دانشجویان تحصیلات تکمیلی درخواست می شود در زمان مناسب، قبل از دفاع و پیگیری مراحل آن نسبت به تصفیه حساب مالی اقدام نمایند.