شيوه نامه ارتقای شايستگی های تدريس

با توجه به بند 7 مصوبه هيئت رئيسه محترم دانشگاه به تاريخ 97/5/16 ، شيوه نامه «ارتقاي شايستگی های تدريس» ويژه اعضای هيات علمی پيمانی، دانشجويان دكتری و مدرسان مدعو، جهت اجرا از تاريخ 97/7/1 ابلاغ می شود. با توجه به اينكه از نيمسال دوم 98-1397 تمامی مدرسان دانشگاه فردوسی مشهد (به غير از مدعوين هيات علمی شاغل، بازنشسته و كارشناسان آموزشی) در راستای ارتقا مهارت ها و توانمندی در امر تدريس بايد دوره های ذكر شده در بخش های دو و سه شيوه نامه مذكور را بگذرانند، لذا كالج دانشگاه فردوسي مشهد از نيمه اول مهرماه اقدام به ثبت نام و برگزاری اين دوره ها جهت مدرسان مدعو (غير هيات علمی) و دانشجويان دكتری می نمايد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.