مراسم استقبال از شاهین ایزدیار، دانشجوی طلایی دانشگاه فردوسی مشهد، بهترین ورزشکار پارآسیایی 2018 جاکارتا

DSC 0006

DSC 0008

DSC 0015

DSC 0025

DSC 0035

DSC 0045

DSC 0051

DSC 0063

DSC 0064