جلسه داخل گروه بررسی پروپوزال آقای محمد مصلی نژاد

با سلام

جلسه داخل گروه بررسی پروپوزال آقای محمد مصلی نژاد با عنوان “ارائه مدل پويايی ليگ برتر هندبال ايران بر اساس رويكرد سيستمی و مدلسازی معادلات ساختاری” در تاريخ سه شنبه 97/7/24 ساعت 12 در اتاق شورای گروه ها برگزار می گردد.