جلسه معارفه دانشجويان تحصيلات تكميلی جديد الورود

71

جلسه معارفه دانشجويان تحصيلات تكميلی جديد الورود با حضور رياست محترم دانشكده ، معاون آموزشی و مديران محترم گروه در روز دوشنبه 97/7/9 در سالن اجتماعات برگزار گرديد. ​

72

73