آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی


آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی در سال 1380 تاسیس گردیده است،    فعالیت آزمایشگاه  دانشکده در زمینه  انجام پایان نامه ها و رساله ها و پروژه های تحقیقاتی دانشجویان و اعضای هیات علمی میباشد .

این آزمایشگاه شامل پنج  بخش میباشد :

آزمایشگاه شماره1   - آزمایشگاه حرکات اصلاحی

این آزمایشگاه دارای وسایلی جهت سنجش میزان  ناهنجاریهای ساختار اسکلتی و عضلانی بدن و مولاژهای استخوانها و عضلات و مفاصل می باشد. در این آزمایشگاه وسایلی از قبیل اسپاینال موس -  گونیامومتر داینامومتر اسکلیومتر پتسکوپ کالیپر - صفحه شطرنجی خط کش منعطف سنج و.... می یاشد. در آزمایشگاه علاوه بر فعالیت های پژوهشی ،کلاس های درسی آناتومی - حرکت شناسی حرکات اصلاحی  و نیز دوره های آموزشی مقدماتی ماساژ برگزار می گردد.

آزمایشگاه شماره 2 آزمایشگاه فیزیولوژی

این آزمایشگاه دارای دستگاه آنالیز ترکیبات بدن دستگاه سنجش حداکثر اکسیزن مصرفی دستگاه توان بی هوازی -  دستگاه سنجش توان عضلات پایین تنه ،دستگاه توان عضلات بالا تنه دستگاه سنجش فشار خون دستگاه سنجش مقدار اسید لاکتیک خون- دستگاه سنجش مقدار قند خون و.... می باشد.در این آزمایشگاه امکان برگزاری پروژه های تحقیقاتی در علوم مختلف ورزشی در زمینه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی  می باشد.

آزمایشگاه شماره 3 -  آزمایشگاه بیومکانیک

این آزمایشگاه از پیشرفته ترین آزمایشگاه ها در سطح دانشکده های تربیت بدنی کشور می باشد. و دارای دستگاهایی جهت آنالیز حرکات بدن الکترومیو گرافی عضلات بدن و تجزیه و تحلیل نیرو های وارده از بدن به سطح زمین می باشد.

در این آزمایشگاه امکان اجرای پروژه های تحقیقاتی در علوم مختلف ورزشی از جمله بیومکانیک حرکات اصلاحی و کنترل حرکتی می باشد.

آزمایشگاه شماره 4  - آزمایشگاه رفتار حرکتی

این آزمایشگاه دارای وسایلی جهت سنجش تعادل استاتیک و تعادل پویا و نیز تستهای نوروفیدبک و بایوفیدبک(ثبت سیگنالهای حیاتی بدن ازجمله ضربان قلب تنفس میزان هدایت پوستی فشار خون و امواج مغزی) می باشد.در این آزمایشگاه امکان انجام پروژه های تحقیقاتی  علوم ورزشی در زمینه رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی فیزیولوژی ورزشی و آسیب شناسی می باشد.

آزمایشگاه شماره 5   -   آزمایشگاه حیوانات

این آزمایشگاه دارای 2 دستگاه نوارگردان ویژه موش نردبان ویژه موش و نیز وسایل تشریح و تغذیه و نگهداری موش است، در این آزمایشگاه امکان اجرای پروژه های تحقیقاتی (تمرین تشریح) بر روی موش می باشد.