65

با خاتمه بزرگترین و مهم ترین رویداد فوتبالی جهان یعنی جام جهانی فوتبال 2018 در کشور روسیه، دفتر آموزش های عالی آزاد کالج دانشکده علوم ورزشی، کالج دانشگاه فردوسی مشهد و همراهی هیات فوتبال خراسان رضوی کارگاه مدرن و پیشرفته در جهت تحلیل این رویداد مهم برای جامعه مربیان فوتبال استان و نیز دانشگاهیان با ویژگی های زیربرگزار نمود.

برای اولین بار در این کارگاه جام جهانی ابعاد مختلف فنی، سیستمهای بکارگرفته شده از سوی تیم های حاضر، تحلیل پست ها نقش ها، بدنسازی، علم تمرین و فیزیولوژیک، مباحث روان شناختی بازیکنان، مربیان و هواداران، مباحث مدیریتی، ساختاری و برنامه ریزی های جام توسط 6 تن از مدرسین بین المللی FIFA، AFCو اساتید دانشگاه آقایان علی صنعتگر(مربی و مدرس بین المللی فوتبال)،اسماعیل شجیع (مربی و مدرس بین المللی فوتبال)، دکتر سید رضا عطارزاده ( عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس فوتبال)، دکتر مهدی محمد نژاد ( روان شناس ورزشی و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد)، کیانوش شجیع (دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی و مربی درجه B آسیا) و مهدی مدیر ( کارشناس ارشد علوم ورزشی و مربی درجه B آسیا) ) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. همچنین در مراسم افتتاحیه و در طول این رویداد حضور ریاست دانشکده علوم ورزشی آقای دکتر مهدی سهرابی و اساتید و پیشکسوتان برجسته استان آقایان مهدی قیاسی، اسماعیل شجیع، قاسم زردکانلو و آقای عباس چمنیان سر مربی تیم ملی نوجوانان ایران ضمن حضور به ایراد سخنرانی پرداختند.

این کارگاه آموزشی به مدت 20 ساعت طی روزهای 12 و 19 مرداد در محل دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی برگزار گردید.

61

62

63

64