DSC 0078

کاروان ورزشی دختران انشگاه فردوسی مشهد،متشکل از تیم های ورزشی : كاراته –  دووميداني – هندبال - شنا –  تكواندو-  تنيس روي ميز – تيراندازي به تعداد 107 نفر ورزشکار ، مربی و سرپرست طی مراسم باشکوهی در محل دانشکده علوم ورزشی با حضور مسئولین دانشگاه ،دانشکده علوم ورزشی و مدیریت تربیت بدنی و سخنرانی رئیس دفتر حوزه ریاست دانشگاه سرکار خانم دکتر کیوانفر ،مدیر تربیت بدنی دانشگاه جناب آقای دکتر سهرابی و گزارش سرپرست کاروان ورزشی دختران در تاریخ 1397/4/26  پس از صرف شام ساعت 3:45 بامداد روز 1397/4/27  از طریق هواپیما به شیراز اعزام شدند.

DSC 0030

DSC 0040

DSC 0006

DSC 0009

DSC 0012

DSC 0015

DSC 0026

DSC 0033

DSC 0036

DSC 0051

DSC 0052

DSC 0054