برنامه کلاس های تابستانی اوقات فراغت دانشگاه فردوسی مشهد در تابستان 1397

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد برنامه کلاس های تابستنانی اوقات فراغت دانشگاه فردوسی مشهد در تابستان 1397 را برای دختران و پسران همچنین کلاس های  افراد  بزرگسال را اعلام نمود.

برای آشنایی با کلاسها و نحوه ثبت نام اینجاکلیک کنید.