برگزاری مسابقات فوتبال دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی كشور در دانشگاه فردوسی مشهد

4

مسابقات فوتبال قهرماني دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور با حضور 15 تيم از دانشگاه هاي سرارسر كشور از تاريخ 14 لغايت 22 ارديبهشت ماه 1397 به ميزباني دانشگاه فردوسي مشهد برگزار گرديد.

در ايندوره از مسابقات تيم هاي دانشگاه يزد- دانشگاه بيرجند- دانشگاه تهران- دانشگاه شهيد بهشتي تهران- دانشگاه شهيد چمران اهواز- دانشگاه صنعتي سهند تبريز- دانشگاه شيراز- دانشگاه نوشيرواني بابل- دانشگاه لرستان- دانشگاه مازندران- دانشگاه بوعلي سينا همدان- دانشگاه گبلان- دانشگاه شهيد باهنر كرمان- دانشگاه جامع علمي كاربردي خوزستان و دانشگاه فردوسي مشهد حضور داشتند.

در دور مقدماتي مسابقات، تيمها در 4 گروه به صورت دوره اي با يكديگر به رقابت پرداختند و پس از آن در مرحله تك حذفي تيمهاي فردوسي مشهد ، علمي كاربردي خوزستان، گيلان و شهيد باهنر كرمان به دور نيمه نهايي راه يافتند. در اين دوره از مسابقات تيمهاي علمي كاربردي خوزستان و گيلان با غلبه برحريفان خود به مرحله نهايي راه يافتند و سرانجام پس از انجام 29 مسابقه تيم دانشگاه جامع علمي كاربردي خوزستان به مقام قهرماني مسابقات دست يافت و تيم هاي دانشگاه گيلان و دانشگاه فردوسي مشهد به ترتيب عناوين دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

 

با پایان این بازی در مجموع ۷۴ گل از خط دروازه ها عبور کرد.

بهترین خط حمله با ۱۰ گل زده به دانشگاه فردوسی مشهد اختصاص یافت.

و عنوان بهترین خط دفاع با ۳ گل خورده به دانشگاه های علمی کاربردی خوزستان و دانشگاه گیلان تعلق گرفت.

لازم به ذكر است طي هماهنگي بعمل آمده با مديريت تربيت بدني آستان قدس رضوي، ديدار پاياني اين مسابقات در استاديوم امام رضا(ع) برگزار گرديد.

840023

840019

840018