به اطلاع كليه دانشجويان و دانش آموختگان عزيز مي رساند به علت سيستمي شدن غالب فرايند هاي آموزشي مانند ايجاد، ثبت و پيگيري درخواست هاي آموزشي و نيز راه اندازي   و بهره برداري از سامانه دانش آموختگي در مقطع كارشناسي و به منظور پاسخگويي دقيق تر و موثرتر به دانشجويان و دانش آموختگان محترم مقرر شده است كه از اول شهريور ماه سال 1396 جوابگويي حضوري به دانشجويان و مراجعان محترم مديريت آموزشي دانشگاه از ساعت 9 الي 14:30 و جوابگويي تلفني از ساعت 7:30 الي 9 همه روزه انجام پذيرد(ساعت جوابگويي صدور كارت دانشجويي 12 الي 14 روزهاي شنبه،دوشنبه و چهارشنبه خواهد بود).