گروه فيزيولوژی ورزشی و حركات اصلاحی و آسيب شناسی ورزشی

مدير گروه

atri

دکتر احمد ابراهیمی عطری

رتبه علمی : دانشیار

تخصص : فیزیولوژی ورزش

پست الکترونیک

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   تلفن:38803492

اعضا هيئت علمی(فيزيولوژی ورزشی)

 bambechi

دکترشهناز بمبئی چی

رتبه علمی : استاديار

تخصص : بيومكانيك ورزشی

پست الکترونیک

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تلفن:38805402

bije2

 دکتر ناهید بیژه

رتبه علمی :دانشیار

تخصص : فیزیولوژی ورزش

پست الکترونیک

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تلفن:38805403

 

hakak

دکترالهام حکاک دخت

رتبه علمی : استادیار

تخصص : فیزیولوژی ورزش

پست الکترونیک

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 تلفن:38805404

 

  rashid

دکترامیر رشیدلمیر

رتبه علمی :دانشیار

تخصص : فیزیولوژی ورزش

پست الکترونیک

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تلفن:38805407

      attar

دکترسید رضا عطارزاده حسینی

رتبه علمی : استاد

تخصص : فیزیولوژی ورزش

پست الکترونیک

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تلفن:38805412

gh

دکترمهدي قهرماني مقدم

رتبه علمی : استادیار

تخصص : فیزیولوژی ورزش

پست الکترونیک

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تلفن:38805415

fathi

دکترمهرداد فتحی

رتبه علمی : دانشیار

تخصص : فیزیولوژی ورزش

پست الکترونیک

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تلفن:38805413

 

  mosaferi

دكترمحمد مسافري ضياءالديني

رتبه علمی : استادیار

تخصص : فیزیولوژی ورزش

پست الکترونیک

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تلفن:38805394

mazami

دکترمهتاب معظمی

رتبه علمی : دانشیار

تخصص : فیزیولوژی ورزش

پست الکترونیک

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

 تلفن:38803454

 

اعضا هيئت علمی(آسيب شناسی ورزشی و حركات اصلاحی)

atri

دکتر احمد ابراهیمی عطری

رتبه علمی :دانشیار

تخصص : فیزیولوژی ورزش

پست الکترونیک

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تلفن:38805401

 

khoshraftar

دکتر ناهید خوشرفتار یزدی

رتبه علمی : استادیار

تخصص : طب ورزش

پست الکترونیک

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   تلفن:38805405

 

hashemi

دکتر سید علی اکبر هاشمی جواهری

رتبه علمی : دانشیار

تخصص :درمانگری ورزشی

پست الکترونیک

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تلفن:38805417


 

كارشناس گروه

 

sss__4_

محمدرضا امیری

سمت:کارشناس تحصیلات تکمیلی

تلفن :38803467