1. اخبار
  2. جلسات دفاع
  3. کارگاه ها و سخنرانی ها و دوره ها
  4. آموزش مجازی
برای مشاهده فایل راهنما اینجا را کلیک...
۱۴۰۰/۰۴/۰۶
  ورود به سامانه تربیت بدنی...
۱۳۹۹/۰۷/۱۹
    شيوه نامه مبسوط آموزش الكترونيكي...
۱۳۹۹/۰۷/۱۹
راهنمای استفاده از سامانه های آموزش الکترونیک مهر 99 -...
۱۳۹۹/۰۷/۱۹
راهنمای استفاده از سامانه های آموزش الکترونیک مهر 99 -...
۱۳۹۹/۰۷/۱۹